Akce - masáž zdarma k předplacené kartě

28. srpen. 2020

Upozornění:

Vyhrazujeme si právo dle aktuálních nařízení vlády tuto akci pozastavit či zcela zrušit z důvodu uzavření škol a nedostatku studentů na praxi. Informace o aktuálnosti nabízených akcí můžete zjistit u našich recepčních nebo na tel. čísle 606 404 804. 

Děkujeme za pochopení. 


  

Milí klienti, od 2. 9. 2020 Vám opět nabízíme možnost masáže u stážistů za zvýhodněnou cenu 450 Kč/hod. V případě, že si u nás předplatíte v průběhu měsíců září a října 2020 jakoukoli variantu naší služby, odměníme Vás hodinami masáží u našich stážistů ZDARMA.

Na našem pracovišti absolvují stáže již dlouhodobě studenti 3. a 4. ročníku SZŠ. 5. Května v Praze. Pro velký úspěch o nabídku masáží od studentů oboru "masér" jsme v tomto roce nově začali spolupracovat se SŠ Aloyse Kláry (na stáž dochází i studenti 3. a 4. ročníku se zrakovou vadou) a SŠ Metropolitní v Praze, která umožňuje praxi studentům 3. ročníku. Všechny zmíněné školy nabízí studijní obor Sportovní a rekondiční masér. Studenti těchto škol v prvních ročnících mají velké množství praktických hodin a tak jsou ve vyšších ročnících manuálně velmi zruční. Někteří z nich prochází u nás praktickou zkouškou a pohovorem a dostávají u nás nabídku na brigádu či stálé zaměstnání.

Hodnota předplatného Počet masáží (50 minut)
více než 3 500 Kč 1
více než 5 000 Kč 2
více než 7 500 Kč 3

PODMÍNKY AKCE:

  • Nákup akčních permanentek je možný od 28.8. do 31.10. 2020
  • Čerpání masáží je možné u našich stážistů v době od 2.9. 2020 do 31.5. 2021.
  • Pokud nevyčerpáte masáže ve stanovených termínech, nevzniká nárok na dodatečné dočerpání, proto doporučujeme ihned po předplacení karty naplánovat jednotlivé termíny. Volné masáže můžete využít pouze u stážistů, nikoliv u kmenových zaměstnanců.
  • Volné masáže můžete přenechat svým blízkým, a to i v podobě dárkového poukazu.*

* Přejete-li si získané masáže vystavit jako dárkový poukaz, sdělte tuto skutečnost kolegům na recepci ihned při jejich získání.

Z JAKÝCH TERAPIÍ SI MŮŽETE VYBRAT?

Vybírat můžete ze všech masáží prováděných studenty, zpravidla v nabídce nechybí:

Vše o Rázové vlně
Reference