Opatření proti přenosu nákazy

16. březen. 2020

FYZIOklinika má pro Vás bez omezení OTEVŘENO

 • Jako zdravotnické zařízení nevyžadujeme systém O-N-T (očkování-prodělaná nemoc-negativní test) pro prokázání bezinfekčnosti.

V případě, že navštěvujete naše skupinové cvičení, můžete cvičit bez nutnosti zakrytých úst, pokud se prokážete pomocí:

 • antigenního testu (max. 72hod starý), či PCR testu (max. 7 dní starý)
 • dokladu o očkování, nejdříve 14 dní po 1. dávce 
 • dokladu o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech

Mohlo by Vás zajímat

 • Nikdo z našich pracujících fyzioterapeutů ani recepčních nejeví známky infekce či nachlazení
 • Nikdo z našich zaměstnanců se v posledních týdnech nevyskytoval v žádné zahraniční rizikové oblasti
 • Klienty s příznaky infekce či nachlazení na naše pracoviště nepřijímáme a neošetřujeme

Co děláme proto, abychom zabránili šíření COVID-19 na našem pracovišti?

Naše pracoviště je čisté a hygienické

 • Jelikož kontaminace povrchů, kterých se zaměstnanci a klienti dotýkají, je jedna z hlavních způsobů šíření různých infekcí, pravidelně (ve zvýšené míře - několikrát denně) dezinfikujeme všechny prostory FYZIOkliniky
 • Fyzioterapeutická místnost je dezinfikována po každém klientovi

Dodržujeme zvýšenou osobní hygienu

 • Všichni naši zaměstnanci si důkladně myjí ruce mýdlem a používají dezinfekční prostředky před i po kontaktu s každým klientem
 • Pro klienty je v prostorách FYZIOkliniky na několika místech připravena dezinfekce

Dodržujeme respirační hygienu.

 • Všichni naši zaměstnanci používají na pracovišti respirátory (výhradně bez ventilu) na ochranu sebe i klientů, nebo mají zaměstnanci k dispozici roušky s nanotechnologickým filtrem
 • Přicházejte k nám s respirátorem bez ventilu
 • Na našem pracovišti si můžete zakoupit respirátor za 50 Kč

Žádáme Vás o spolupráci a zodpovědné chování

 • Po prokázání Vaší bezinfekčnosti není nutné mít nasazený respirátor v místnosti s terapeutem. V ostatních prostorách FYZIOkliniky ho ale mějte, prosím, stále nasazený.
 • Pokud jste se v posledních týdnech vyskytovali v některé zahraniční rizikové oblasti, prosíme odložte návštěvu FYZIOkliniky na později
 • Pokud u sebe pociťujete jakékoli příznaky nachlazení, zůstaňte doma, včas odhlášenou terapii Vám nebudeme účtovat
 • Pokud žijete ve společné domácnosti s někým, kdo vykazuje znaky nachlazení, i v tomto případě odložte návštěvu na později

Děkujeme Všem za spolupráci při zodpovědném chování, chráníte tím sebe i všechny ostatní.

Všem přejeme pevné zdraví!
Tým FYZIOkliniky


Přidat nadpis (1)

Vše o Rázové vlně
Reference