Botulotoxin jako jed, lék a vše kolem

Vrásky a Uzeniny

clinjekce

S pojmem botulotoxin, nebo alespoň botox se pravděpodobně setkala většina z nás. Ať už se jednalo o vyhlazení vrásek celebrit, zkažené jídlo, nebo léčbu závažných neurologických poruch. Ano, všechny tyto odvětví spojuje jeden jed, zvaný botulotoxin.

Toxin samotný je produkován bakterií zvanou Clostridium Botulinum. Jedná se o anaerobní organismus přítomný v půdě, zažívacím traktu živočichů, na rostlinách, v mořských sedimentech a mnohých dalších místech.

Pojem anaerobní značí, že této bakterii se nedaří v místech s přístupem kyslíku, kde ji většinou nalezneme ve formě spor, která jsou neškodná. Ocitne-li se však v místě s nízkou hladinou kyslíku, například v konzervě, aktivuje se a začne produkovat botulotoxin, neboli klobásový jed. Podle molekulární struktury rozlišujeme několik typů tohoto jedu (značíme je A-G). Typ A je přitom nejdůležitější, jelikož jeho účinky jsou nejsilnější.

Cloblicejzena

Zázračný jed

Botulotoxin se řadí mezi neurotoxiny, ovlivňuje tedy primárně neurologickou soustavu. V tomto případě se jedná o blokaci přenosu vzruchů mezi neuronem a svalem. Hlavním projevem otravy je proto paralýza, která může trvat až 3 měsíce. Podle množství požitého toxinu se symptomy otravy různí od všeobecných, jako je nevolnost, malátnost, zvracení až po specifické ochrnutí svalů. Nejzávažnější je paralýza svalů dýchacích, která je hlavní příčinou úmrtí při otravě botulotoxinem.

Smrtelná dávka je při tom extrémně malá. Pokud se dospělému člověku dostane do oběhu pouhých několik nanogramů, je již vážně ohrožen na životě. Díky tomu se považuje za jeden z nejsmrtelnějších známých jedů.

Avšak i zde platí, že to co člověku škodí, mu může ve výrazně menším množství pomáhat. Blokace přenosu mezi svalem a nervovým vláknem se využívá u řady neurologickcýh onemocněním vyznačujících se poruchou volní kontrakce. V kosmetice se využívá zase k vyhlazenému vzhledu obličeje při částečné, nebo úplné paralýze mimických svalů.

Paralýza jako lék

Jak již bylo zmíněno, botulotoxin se využívá u řady neurologických onemocnění. Velmi stručně si představíme ty hlavní v následujících řádcích.

  • Fasciální hemispazmus je onemocnění vzniklé na základě vaskulární komprese lícního nervu. Díky tomu dochází k nekontrolovatelným záškubům poloviny obličeje.
  • Dalším onemocněním je skupina poruch svalového napětí, které se souhrnně nazývají dystonie. Při nich dochází k svalovým stahům způsobujícím abnormální postavení končetin, či jejich kroutivý pohyb.
  • Spasticita je další poruchou napětí svalů, při které se tento toxin používá. V důsledku poranění mozku, či míchy zde dochází k poruše mezi facilitací a inhibicí svalového tonu. Takto zasažené svaly jsou poté v neustálé kontrakci, limitující tak pohyblivost a celkově zhoršující kvalitu života.
  • Botulotoxin se také používá při nadměrném pocení, nebo poruchách slinění například u Parkinsonovy choroby. Acetylcholin, látka kterou toxin blokuje, je totiž zodpovědná nejen za přenos nervového vzruchu do svalu, ale má vliv i na produkci potu, slin a mnoho dalších funkcí.

Toxická krása

Teď už víme, že botox umí tlumit, až blokovat svalovou kontrakci. Jak to ale souvisí s vráskami? Jednoduše. Vrásky na obličeji jsou důsledkem stárnutí kůže, která ztrácí postupně svoji pružnost. Aktivita mimického svalstva poté způsobuje na obličeji záhyby, kterým říkáme dynamické vrásky. Čím menší činnost těchto svalů bude, tím menší vrásky bude způsobovat. Je však důležité si uvědomit, že takzvané statické vrásky, způsobené zhoršením kvality kolagenu, není možné botulotoxinem ovlivnit.

V případě přiměřené aplikace dojde skutečně k zmenšení a vymizení dynamických vrásek. Mimické svaly jsou utlumené toxinem a nestahují tedy kůži. Tento efekt však není trvalý. Tělo toxin pomalu odbourává, mobilita svalů se vrací spolu s vráskami. Doba působení je tedy závislá právě na odpovědi těla na toxin, pohybující se mezi 3-6 měsíci

Jak se zdravě otrávit

Jelikož je boltulotoxin velmi potentním jedem, měla by jeho aplikace být přesná a lokální. V dnešní medicíně se proto vpravuje účinná látka k žádaným svalům injekční jehlou. Množství se přitom řídí zdravotním stavem, velikostí svalu, který má být zasažen, pohlavím a samozřejmě požadovaným efektem. Efekt se poté dostaví v řádu několika dnů.

Chcete se zeptat?

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.

Aplikace samotná je relativně bezpečná a pro odborníka nijak zvlášť složitá. Následně se však mohou vyskytnou mírné vedlejší účinky, které nebývají závažné. Občas se objeví vyrážka, necitlivost léčené oblasti, otok, bolesti hlavy, nebo lehká nevolnost. V důsledku migrace toxinu tělem může vzácně může dojít k snížení síly svalů i v jiných, než zamýšlených oblastech.

Zatím se tato procedura zdá rychlá a bezpečná. Není však vhodná pro každého. Aplikaci Botultoxinu by neměli podstupovat lidé trpící ALS, Eaton-Lambert syndromem, neuropatií a pacienti psychicky nestabilní. Velmi vzácně se může také objevit rezistence organizmu primární, čili od narození, nebo v důsledku opakovaného vystavení těla tomuto toxinu.

Paralyzující vyhlídky

Možnost “vypnout” určité svaly je medicíně neocenitelným prostředkem, ať už se jedná o pomoc pacientů s velmi těžkými neuorlogickými příznaky, nebo jen o kosmetické zásahy. Medicínské využití botulotoxinu je na vzestupu. A to jednak z pohledu vývoje nových přípravků, které mají za cíl delší a efektivnější účinnost. Tak z pohledu možností využití tohoto toxinu. Testují se možnosti využití u bolestí hlavy, ovlivnění funkce žláz s vnější sekrecí a mnohé další.

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o.

Zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2856357/
https://www.sciencedaily.com/terms/botulinum_toxin.htm
https://www.myvmc.com/treatments/botulinum-toxin-injections-for-neurological-disorders/
http://www.szu.cz/tema/prevence/vyhodnoceni-rizika-vyskytu-raneho-botulizmu-u-injekcnich
http://www.szpi.gov.cz/clanek/botulismus.aspx
https://www.americanboardcosmeticsurgery.org/procedure-learning-center/non-surgical/guide-botox-type-injectables/

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta.
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Napřímení páteře vkleče a stabilizace pánve a ramen

Co je cílem cvičení: napřímené držení páteře a hlavy aktivace…

Cviky na procvičení pohyblivosti pánevního dna

Tento cvik popisuje, jak ovlivnit bolesti beder a bolesti zad…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Cviky na procvičení pohyblivosti pánevního dna

Cviky na procvičení pohyblivosti pánevního dna

youtube Napřímení páteře vkleče a stabilizace pánve a ramen

Napřímení páteře vkleče a stabilizace pánve a ramen

Vaše otázky a odpovědi

Uvolnění svalů pánevního dna metodou L. Mojžíšové

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda cvičením metody L. Mojžíšové lze uvolnit svaly pánevního dna. Děkuji. Odpověď: Dobrý den, ano tato metodika je přímo určená k uvolnění svalů a vazů pánevního dna. V některých případech je třeba kombinovat…

Řešení bolesti kostrče

Otázka:  Dobrý den, chtěla jsem se jak vypadá fyzioterapie bolesti kostrče? Děkuji Odpověď: Dobrý den, bolest kostrče se zpravidla léčí na dvou po sobě jdoucích návštěvách. Je-li po provedení diagnostiky indikována mobilizace kostrče, fyzioterapeut nejprve uvolní měkké tkáně v oblasti…

Spasmus svěrače

Otázka: Dobrý den,poslední cca 2 - 3 týdny trpím na nedostatečné vyprazdňování. Nucení na stolici je, ale když jdu, tak to skoro nejde. Pracuji tak trochu v oboru, můj tip je stažený konečník či svěrač, možná také břišní svalstvo. Byla…

Mohlo by Vás zajímat

Metoda Ludmily Mojžíšové

(Ludmila Mojžíšová 1932–1992) Popis: Fyzioterapeutická metoda pro diagnostiku a léčbu pohybových obtíží původně vypracovaná pro rehabilitaci pacientů s bolestmi zad.…

Syndrom kostrče a pánevního dna

Pojmem „syndrom pánevního dna“ označujeme bolesti kostrče a pánve, ale i bolesti vzdálené, tzv. zřetězené, které mají svou příčinu v…

Jak správně posilovat břicho

Článků a tipů, jak dosáhnout ideálního břišního svalstva a jak ho správně posilovat, je nespočet. Jejich množství vychází z jednoho…

Řekli o nás

Hodnocení - z Vašich emailů
Hodnocení - z Vašich emailů Hodnocení - z Vašich emailů PANÍ I.G. Dobrý den paní Bílková,chtěla bych Vám poděkovat za vstřícnost a zajištění návštěvy u Vašeho kolegy - FOCUS All-Inclusive 60 min (1×FSWT). Velice mi pomohl a bolesti odezněli. Jsme domluveni na další návštěvě.Děkuji a přeji pěkný den. I.G. PANÍ…
FYZIOklinika v televizi
FYZIOklinika v televizi FYZIOklinika v televizi Natočili s námi do televize: Vrchní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT byla již několikrát pozvána do televizních pořadů, kde mluvila s moderátory na různá zdravotnická témata. V minulosti vystoupila na těchto televizních stanicích: TV Nova Reportáž ve Snídani…
Anna Dušková - krasobruslařka
Anna Dušková - krasobruslařka Anna Dušková - krasobruslařka "Měla jsem dlouhodobě vážné problémy s úponem zadního stehenního svalu, které mi vůbec nedovolovaly zaujmout pozici v Biellmann piruetě. S těmito bolestmi mi jinde nedokázali pomoci. Začala jsem navštěvovat paní Mgr. Bílkovou z FYZIOkliniky a nebýt fyzioterapie s ní kombinované…
Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Návody na cvičení
Dárkové poukazy
Hledáme fyzioterapeuty