Cévní mozková příhoda (CMP)

CMP (iktus, mrtvice, stroke) je onemocnění, které je velkým socioekonomickým problémem dnešní doby. Řadí se mezi tzv. civilizační choroby, nebo-li choroby z blahobytu. Každý rok postihne toto onemocnění přibližně 40 000 obyvatel. Až 40 % ze všech postižených na toto onemocnění do jednoho roku umírá, a proto je i 3. nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Z nemocných, kteří CMP přežijí je téměř polovina, která se následně potýká s velmi těžkým postižením.

Clmozkova prihoda

Rizikové faktory CMP lze rozdělit na neovlivnitelné a ovlivnitelné.

Mezi ovlivnitelné faktory řadíme:

 • Diabetes mellitus (cukrovka)
 • Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • Kouření
 • Obezita
 • Nedostatek pohybové aktivity
 • Vysoká hladina cholesterolu a tuků
 • Jiné onemocnění cév či srdce

Mezi neovlivnitelné faktory řadíme:

 • Věk
 • Pohlaví
 • Genetické predispozice

Cévní mozkové příhody lze rozdělit na:

Ischemická

Tento typ cévní mozkové příhody je způsoben nedostatečnou dodávkou krve a živin k mozkové tkání z důvodu uzávěru přívodné mozkové tepny trombem (sraženinou) či embolem (sraženina, která vzniká jinde než v mozkové tepně a následně se uvolní). Tento jev vzniká nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen), neboli ukládání tukových částic do cévní stěny, či na podkladě poruchy srdeční funkce (arytmie, chlopenní vady, prodělaný infarkt myokardu). Tato forma CMP je nejčastější, vyskytuje se až v 80 % případů.

Hemoragická

Tento typ cévní mozkové příhody je způsoben poškozením stěny mozkové cévy. Nejčastější příčinou hemoragické CMP je až z 50 % vysoký krevní tlak, kdy k porušení cévní stěny dojde v oblasti tzv. aneurysmatu (výduť). Jedná se o formu CMP, která se vyskytuje asi ve 20% případů.

U CMP vzhledem k její závažnosti a rychlosti progrese je velmi důležitá rychlá diagnostika a následná lékařská pomoc. Příznaky CMP se projevují různě. Může být postižena motorika, což se projeví náhlým zhoršením řečových funkcí, poklesem ústního koutku a v neposlední řadě slabostí horní či dolní končetiny (většinou jednostranné). Dalšími projevy mohou být poruchy zraku, čtení, psaní a citlivosti. Tyto projevy jsou vždy závislé na lokalizaci a rozsahu postižení mozkové tkáně.

Základní vyšetřovací metodou využívanou v lékařském prostředí je u CMP výpočetní tomografie (CT) a magnetická rezonance (MRI). U obou vyšetření je lékař schopen posoudit o jaký typ se jedná a podle toho určit adekvátní typ léčby.

FAST Testclfasttest

V rámci domácího prostředí lze využít tzv. FAST test, kterým je možné si ozřejmit základní symptomy na začátku ataky, a díky tomu si včas přivolat lékařskou pomoc.

 • F - z angl. face (tvář) - Jedná se o projevy na obličeji postiženého. Pokud vyzvete nemocného, aby vycenil zuby, případně se usmál, můžete pozorovat pokles jednoho ústního koutku. Dalším projevem může být brnění poloviny obličeje či pokles očního víčka.
 • A - z angl. arm (ruka) - Jedná se o projevy v oblasti horní končetiny. Pokud vyzvete postiženého, aby zdvihl ruce před sebe s dlaněmi otočenými vzhůru, je patrný rychlý pokles jedné končetiny dolů.
 • S - z angl. speech (řeč) - Jedná se o projevy spojené s náhlou poruchou řeči (afázie).
 • T - z angl. time (čas) - písmeno T ve slově FAST označující čas, vyzdvihuje a poukazuje na důležitost rychlého zásahu.

Žádný z těchto symptomů by neměl být bagatelizován a nemocný by měl urychleně volat zdravotnickou záchrannou službu.

Kromě hlavních bodů tzv. FAST testu existuje ještě 8 vedlejších příznaků:

 • Porucha vědomí
 • Porucha čití
 • Setřelá řeč (dysartrie)
 • Výpadek poloviny zorného pole
 • Dvojité vidění
 • Dosud nepoznaná atypická bolest hlavy
 • Ztuhlost šíje
 • Závratě s pocitem na zvracení

Pokud se objeví v posledních 24 hodinách alespoň 2 vedlejší příznaky, je opět nutné okamžitě volat zdravotnickou záchranou službu.

Jelikož se jedná o onemocnění postihující centrální nervovou soustavu, důsledky postižení závisí na rozsahu a lokalizaci léze. Nejčastějšími projevy jsou ochrnutí poloviny těla, poruchy citlivosti poloviny těla, řečové poruchy, výpadky zorného pole, dvojité vidění, či např. změny chování.

Léčba CMP je prováděna ideálně na specializovaných pracovištích (iktová centra). Základem terapie v akutní fázi je zajištění životních funkcí. Dalším velmi důležitým bodem je zjištění, kdy se objevily první obtíže a o jaký typ cévní mozkové příhody se jedná, podle čehož ošetřující lékař stanovuje následný postup terapie. 

Chcete se zeptat?

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.

Ve chvíli kdy je z lékařského hlediska pacient stabilizovaný, přichází na řadu rehabilitace pod vedením fyzioterapeuta. Péči fyzioterapeuta lze rozdělit opět do dvou fází. První fáze je charakteristická převážně preventivními opatřeními. Snažíme se zabránit vzniku kontraktur a proleženin, pracujeme v tzv. antispatických vzorcích (pohyby a polohy zamezující vznik spasticity) a nemalou složku terapie tvoří i od samého začátku psycho-sociální stimulace pacienta. Ve druhé fázi se v rámci fyzioterapie snažíme oslovit funkční rezervy centrální nervové soustavy pomocí různých cvičení, převážně na neurofyziologickém podkladě ( PNF, Bobath, DNS, a další). Hlavním cílem je minimalizovat funkční postižení pacienta a tím umožnit jeho návrat k běžným denním aktivitám. V závislosti na klinickém stavu pacienta po propuštění domů se doporučuje pravidelný aerobní trénink alespoň 3 - 5x týdně. Zpočátku by se délka tréninku měla pohybovat okolo 20 minut s postupným prodlužováním délky zátěže. Doporučenými sporty mohou být chůze, plavání, jízda na bicyklovém ergometru či např. odporový trénink. O volbě ideální intenzity a formy zátěže se ale vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

V rámci péče o pacienta s CMP je vždy důležitá interdisciplinární spolupráce. Na terapii se vždy podílí široký tým zdravotnických pracovníků od ošetřujícího lékaře, neurologa, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda až např. po psychologa.

Nejdůležitějším bodem v boji proti civilizačním onemocněním, kam řadíme i cévní mozkovou příhodu, je prevence. V rámci prevence bychom se měli snažit minimalizovat množství již výše zmíněných ovlivnitelných rizikových faktorů. Základem je úprava jídelníčku s omezením živočišných tuků, soli a cholesterolu. Dalším bodem prevence je omezit kouření případně úplně přestat. V neposlední řadě se doporučuje pravidelná pohybová aktivita alespoň 4 x týdně v délce alespoň 40 minut. Nezapomínejte ani na pravidelné prohlídky u vašeho praktického lékaře (alespoň od 50 let věku).

ukázky cvičení po CMP

 YT Bobathmost  YT Bobathrotace  YT Bobathchuze  YT PNFzapesti


Autor: Mgr. Jan Šimon, FYZIOklinika
Zdroje: Tomek Aleš, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Studijní přednášky
Kolář Pavel et al., Rehabilitace pro Klinickou praxi
www.cmp.cz
obrazová příloha:
http://www.geocaching.cz/uploads/monthly_04_2017/blogentry-8854-0-65898500-1492086453.png

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Relaxace čelistního svalu pro uvolnění napětí žvýkacích svalů - asymetricky/jednostranně

Toto cvičení je součástí fyzioterapeutické metody pro uvolnění svalů v…

Ukázka repozičního manévru při přítomnosti otolitů v oblasti zadního kanálku

Tento manévr, jinak zvaný také Epleyho manévr, je využíván při…

Uvolnění svalu v oblasti ucha při bolestech při žvýkání, zívání, ale i migrén apod.

Jedná se o ukázku fyzioterapeutické metody pro uvolnění svalu v…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Relaxace čelistního svalu pro uvolnění napětí žvýkacích svalů - symetricky

Relaxace čelistního svalu pro uvolnění napětí žvýkacích svalů - symetricky

youtube Masáž proti migréně

Masáž proti migréně

youtube Protažení svalů pod lebkou

Protažení svalů pod lebkou

Vaše otázky a odpovědi

Bolest hlavy, krku a šíje

Otázka Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, včera mi nějak křuplo za krkem a nemohla jsem otočit ani hlavou, jak moc to bolelo. Je to krutá stálá bolest za krkem i bolest hlavy. Prášky mi nezabírají.Můžete mi prosím něco doporučit?Děkuji. Odpověď…

Lupání čelistního kloubu

Otázka: Dobrý den,Před týdnem jsem zaznamenal při jídle lupání levého čelistního kloubu, zatím bez bolesti. Ve spánku občas zabolí levé ucho. Jsem objednán na stomachirurgickou poradnu, ale až na listopad. Poradíte, co do té doby?Děkuji. Odpověď: Dobrý den,problémy čelistního kloubu…

Bolest ramen v okolí krční páteře vystřelující až do hlavy

OTÁZKA: Dobrý den,mám problém, bolí mě ramena okolo krční páteře s výstřelem až do čela a hlavy a s pálením očí. Cvičím a posiluji svaly, ale nic se nelepší.Poradíte, co dělat? Děkuji. ODPOVĚĎ: Dobrý den,může se jednat o blokádu krční…

Mohlo by Vás zajímat

Závrať při záklonu hlavy – syndrom vertebrální arterie

Jednou z častých příčin závratí a nestability u starších lidí je porucha mozkového prokrvení, především při postižení zadní mozkové cirkulace,…

Ménièrova choroba

Jedná se o jedno z onemocnění, jehož příčina vzniku není dosud známa. Ve většině případů postihuje jedno ucho a přichází…

Cvičení mimiky při paréze lícního nervu

Tyto cviky vykonávejte po návštěvě fyzioterapeuta a doporučení cvičit doma mimické svaly. Potřebujete pouze židli a místo před zrcadlem. Důležité je cviky…

Řekli o nás

Z běžeckých závodů
Z běžeckých závodů Z běžeckých závodů Pan M. N. - Pražský půlmaraton, 8. 4. 2014 Před pražským 1/2maratonem jsem měl cca třítýdenní bolesti na vnější straně pravého kolene. Měl jsem velké obavy, zda vůbec 1/2maraton odběhnu. Dozvěděl jsem se z internetových stránek Runczech.cz, že budete ve…
Martin Maxa – zpěvák
Martin Maxa – zpěvák Martin Maxa – zpěvák „Na vlastní kůži jsem v posledních měsících zkoušel vše možné i nemožné, jen abych se zbavil bolesti. Jsem ochotný podstoupit opravdu kde co, než jsem našel skutečně funkční způsoby léčby potíží se zády a koleny. Doopravdy zabrala až fyzioterapie za…
Anna Dušková - krasobruslařka
Anna Dušková - krasobruslařka Anna Dušková - krasobruslařka "Měla jsem dlouhodobě vážné problémy s úponem zadního stehenního svalu, které mi vůbec nedovolovaly zaujmout pozici v Biellmann piruetě. S těmito bolestmi mi jinde nedokázali pomoci. Začala jsem navštěvovat paní Mgr. Bílkovou z FYZIOkliniky a nebýt fyzioterapie s ní kombinované…
Návody na cvičení
Hledáme fyzioterapeuty
Pomoc obětem nehody