Fyzicky namáhavé profese a bolesti s tím spojené

Na manuálně pracující denně působí fyzické a psychické vypětí, které může vést k bolestem pohybového aparátu. Tyto bolesti bývají zpravidla zapříčiněny stále se opakujícími pohyby, manipulací s těžkými břemeny nebo vynucenou polohou, ve které pracující dlouhou dobu drží těžké nářadí nad hlavou či pod úrovní pasu s nedostatečným časem pro regeneraci. Riziková je však také práce s technikou, kdy na pohybový systém působí vibrace. Vliv má také stres a rychlé tempo práce. Konkrétní obtíže jsou do jisté míry závislé na vykonávané činnosti.

Bolesti způsobené fyzicky namáhavou profesí

Bolesti v oblasti beder

Skladník

Bolest dolní části zad postihuje nejčastěji truhláře, tesaře, dělníky či farmáře, ale také například ošetřovatele, zejména ženy. Tyto bolesti jsou způsobeny zejména přetěžováním zádových svalů při špatné stabilizaci páteře a vznikají především jako následek nesprávné manipulace s těžkými předměty, neměnné polohy nebo stále se opakujících pohybů. Jako prevence vzniku či zhoršení obtíží je vhodné upravit svou polohu při práci a techniku práce a zvedání břemen. Odstranit stávající potíže pomůže fyzioterapeut, který zhodnotí původ a rozsah obtíží a navrhne optimální léčbu. Většinou se jedná o manuální terapii a různé druhy cvičení pro uvolnění přetíženého svalstva a aktivaci tzv. hlubokého stabilizačního systému páteře.

Ukázka správného zvedání břemen >>

Cviky při bolestech beder >>

Bolesti v oblasti hrudníku a hrudní páteře

Svářeč

Bolesti v oblasti hrudní páteře a lopatek způsobuje zejména práce s rukama nad hlavou nebo v izometricky udržované neměnné poloze trupu a horních končetin, a to především při nedostatečné fixaci lopatek. Při oslabení svalů, které fixují lopatku zespoda, tzv. dolních fixátorů lopatky, dochází k přetěžování ostatních svalů kolem lopatky. S tím mohou souviset také bolesti v oblasti šíje a krční páteře. V rámci fyzioterapie se snažíme aktivovat oslabené dolní fixátory lopatky, uvolňovat přetížené lopatkové svaly a začlenit nově naučené pohybové stereotypy do každodenních činností. Bolesti v oblasti hrudníku však mohou být zapříčiněny také blokádami hrudní páteře, žeber či klíční kosti nebo zřetězením ze vzdálených míst na těle, proto je pro sestavení optimálního terapeutického plánu nezbytné komplexní vyšetření pohybového aparátu.

Více >>

 Bolesti ramenního pletence

Při fyzicky namáhavých profesích dochází často k dlouhodobému přetěžování struktur v oblasti ramenních pletenců, ale také k akutním úrazům ramene. Nejčastějšími obtížemi v oblasti ramenních kloubů je tzv. syndrom zmrzlého ramene nebo impingement syndrom. Syndrom zmrzlého ramene se projevuje ostrou bolestí v oblasti ramene, a to jak v klidu, tak při pohybu, a omezením hybnosti ramene. Omezeno je zejména upažení končetiny a její zevní rotace. Pohyb může být však znemožněn úplně. U impingement syndromu dochází k omezení vnitřní rotace v ramenním kloubu a upažení mezi 60-90°. U bolestech ramenního kloubu je vždy nutné brát v úvahu také poruchy v oblasti krční a hrudní páteře, žeber a klíční kosti. Proto je zde nutné komplexní vyšetření a případné ošetření všech těchto struktur. V terapii využíváme mobilizační techniky, uvolňujeme měkké tkáně v oblasti ramenního pletence, upravujeme koordinaci svalů kolem ramenního pletence. Jako velmi účinná se ukázala také kombinace fyzioterapie s aplikací rázové vlny.

Cviky při bolestech ramene >>

Bolesti lokte a předloktí

Elektrikář

Bolesti v oblasti lokte bývají často způsobeny přetížením svalů na přední či zadní straně předloktí tzv. flexorů či extenzorů zápěstí a prstů ruky. Toto přetížení bývá označováno jako tenisový či oštěpařský loket a vzniká vadným pohybovým stereotypem v oblasti ruky či stále se opakujícími pohyby. Konkrétně může postihovat montážní dělníky, instalatéry a další. Prevencí je opět úprava pracovní činnosti a vhodná kompenzace. Fyzioterapeut uvolňuje měkké tkáně v oblasti paže, mobilizuje periferní klouby a páteř, stabilizuje lopatku. Pro podporu hojení zánětu, který může vznikat v oblasti úponů přetížených svalů je možné použít fokusovanou rázovou vlnu. Jako podpůrný prostředek lze využít také kinesotape.

Více >>
Cviky při bolestech lokte >>

Bolesti zápěstí a ruky

Dlaždič

Jedním z nejčastějších onemocnění v oblasti zápěstí a ruky a zároveň nejčastější nemoci z povolání je syndrom karpálního tunelu. Jedná se o útlak (n. medianus) v karpálním tunelu, který je doprovázen subjektivními příznaky jako je pocit mravenčení a brnění či znecitlivění 1.- 3. a přilehlé části 4. prstu a pocitu těžké ruky, nejprve zejména v noci či při manuální práci. Dochází také ke zhoršení hybnosti a jemné motoriky ruky. Typické je vystřelování bolesti do předloktí či ramene, občas se můžou objevit také změny teploty či barvy kůže postižené ruky. Na vzniku syndromu karpálního tunelu se opět podílí přetěžování svalů ruky nadměrnou, dlouhodobou, jednostrannou aktivitou jako je např. šroubování šroubovákem či držení těžkého nářadí. Vliv mají také vibrace s přenosem na ruce.

Pro návrh cílené terapie je nutné opět určit etiologii obtíží. Obecně se snažíme o uvolnění prostoru v karpálním tunelu, kde je nerv utlačen a koordinaci svalů celého ramenního pletence. Zpravidla se využívají manuální techniky pro uvolnění měkkých tkání, mobilizace kloubů ruky, uvolňovací a stabilizační cvičení. Pro urychlení hojení lze využít terapii fokusovanou rázovou vlnou, měkké tkáně lze uvolnit pomocí radiální rázové vlny. Pro podporu uvolnění měkkých tkání a mechanické odlehčení karpálního tunelu lze aplikovat kinesiotape.

Syndrom karpálního tunelu - cviky >>

Bolesti kolenních kloubů

Dlaždič

V oblasti kolenních kloubů dochází ve spojitosti s fyzicky náročným povoláním nejčastěji k degenerativním změnám kloubů jako je například artróza kolenních kloubů. Postiženi jsou nejvíce tesaři, truhláři, ale také například dlaždiči a další, kteří během práce často klečí. Obtíže jsou zapříčiněny především pozicemi při práci, zatěžujícími kolenní klouby. Ve spojitosti s generativními změnami kolenních kloubů dochází často k reflexním změnám v okolních svalech, zejména pak na zadní a vnitřní straně stehna, ostatní svaly bývají naopak utlumeny. V rámci fyzioterapie je potřeba přetížené svaly uvolňovat a oslabené aktivovat. Po ustoupení akutní bolesti je vhodné doplnit terapii také o cvičení na labilních plochách, které zvyšují stabilitu, jak postiženého kloubu, tak celého těla. Pokud artrózu provází i zánět, je vhodná léčba fokusovanou rázovou vlnou. Vhodné je použít také radiální rázovou vlnu na svaly či svalové skupiny, které jsou ve velkém napětí.

Chcete se zeptat?

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.

 Cviky při bolestech kolene >>

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Zdroje: - GRZYWIŃSKI,W., WANDYCZ, A., TOMCZAK A., JELONEK T., SZABAN, J. a M. JAKUBOWSKI. Occurence of musculoskeletal disorders in woodcutters . In: FORMEC, 2010. Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment [online]. 2010, Padova – Italy [cit. 2017-10-13]. Dostupné z: http://intra.tesaf.unipd.it/formec2010/Proceedings/Ab/Ab089.pdf 
- HORSLEY, R. Factors that affect the occurrence and chronicity of occupation-related musculoskeletal disorders. Best Practice & Research Clinical Rheumatology [online]. 2011, vol. 25, no. 1, p. 103-115 [cit. 2017-10-13]. DOI: 10.1016/j.berh.2011.01.006. ISSN 15216942. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1521694211000118
- LEMASTERS, G.K., ATTERBURY, M. R., BOOTH-JONES, A. D., BHATTACHARYA A., OLLILA-GLENN N., FORRESTER C. a L. FORST. Prevalence of work related musculoskeletal disorders in active union carpenters. Occupational and Environmental Medicine [online]. 1998, vol. 55, no. 6, p. 421-427 [cit. 2017-10-13]. ISSN: 1536-5948. Dostupné z: http://oem.bmj.com/content/55/6/421.short
- WALKER-BONE K. a K.T. PALMER. Musculoskeletal disorders in farmers and farm worker. Occupational Medicine [online]. 2002, vol. 52, no. 8, p. 441-450 [cit. 2017-10-13]. DOI: https://doi.org/10.1093/occmed/52.8.441. Dostupné z: https://academic.oup.com/occmed/article/52/8/441/1404412/Musculoskeletal-disorders-in-farmers-and-farm

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta.
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Zvedání břemen

Mnoho chronických bolestí zad je způsobeno vadným držením těla a…

Stabilizace ramenního pletence – veslování vestoje

Cvičení založené na aktivaci svalových spirál k prevenci a korekci…

Protažení při bolesti zad pro uvolnění bederní a hrudní páteře

UVOLNĚNÍ THORAKOLUMBÁLNÍ FASCIE - Trakce bederní páteře Co je cílem…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Protažení svalů beder, kyčlí a stehen

Protažení svalů beder, kyčlí a stehen

youtube Protažení při bolesti zad pro uvolnění bederní a hrudní páteře

Protažení při bolesti zad pro uvolnění bederní a hrudní páteře

youtube Stabilizace ramenního pletence – veslování vestoje

Stabilizace ramenního pletence – veslování vestoje

Vaše otázky a odpovědi

Cviky na bolest v bedrech

Otázka Dobrý den,již 4 měsíce mě bolí záda v bedrech. Nemohu se zaklonit dozadu, někdy to více bolí na pravé straně směrem nahoru. Můj dojem je, že mám asi zkrácené hluboké svaly, mám hypermobilitu páteře a dost na to trpím.,…

Omezená hybnost ramene

Otázka: Dobrý den,mám problém s omezenou hybností a bolestivostí levého ramena. Je mi 55 let, jsem poměrně aktivní, víc než 10 let cvičím jógu, chodím plavat, lyžuji, jezdím na kole. Loni v listopadu mě noční bolesti ramene dohnaly k návštěvě…

Blokáda bederní páteře

OTÁZKA: Dobrý den, mám bolest kolem beder, už 14 dní, bolí to je když se zakloním, nevím zda je to jen ztuhlé, nebo to je skřípnutý nerv. Intenzivně tancuji. Chci se zeptat zda to přejde samo nebo se mám obrátit…

Mohlo by Vás zajímat

Blokáda bederní páteře („houser“), akutní bolest zad, zánět sedacího nervu

Stalo se Vám, že jste se chtěli pro něco ohnout, sebrat ze země těžší předmět nebo jste si hráli se…

Stabilizace ramenního pletence s posilovací gumou

Zaměříme se na soubor jednoduchých a účinných cviků, založených na aktivaci svalových spirál. Ukážeme si cvičení k prevenci a korekci…

Cviky na odstranění bolestí v dolní bederní páteři a kříži

Bolesti v oblasti dolní bederní páteře a kříže jsou vzhledem k dnešnímu stylu života stále častějším problémem. Často jsou tyto…

Řekli o nás

Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec
Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jeho cílem je neustále překonávat své limity a jako běžecký závodník se dostat na významné světové akce. Běh tvoří podstatnou část jeho života a zároveň je i jeho vášní, protože rád překonává hranice svých možností. Je řeč o Jiřím Homoláčovi……
Martin Maxa – zpěvák
Martin Maxa – zpěvák Martin Maxa – zpěvák „Na vlastní kůži jsem v posledních měsících zkoušel vše možné i nemožné, jen abych se zbavil bolesti. Jsem ochotný podstoupit opravdu kde co, než jsem našel skutečně funkční způsoby léčby potíží se zády a koleny. Doopravdy zabrala až fyzioterapie za…
Pomáháme profesionálním sportovcům
Pomáháme profesionálním sportovcům Pomáháme profesionálním sportovcům Jako soukromé centrum fyzioterapeutické péče jsme si vědomi toho, že naši klienti od nás očekávají maximální a profesionální péči. A to se snažíme dodržet a nezklamat Vaši důvěru. Naším cílem je Vám okamžitě a efektivně pomoci. A právě kvůli tomuto…
Návody na cvičení
Hledáme fyzioterapeuty