Fyzicky namáhavé profese a bolesti s tím spojené

Na manuálně pracující denně působí fyzické a psychické vypětí, které může vést k bolestem pohybového aparátu. Tyto bolesti bývají zpravidla zapříčiněny stále se opakujícími pohyby, manipulací s těžkými břemeny nebo vynucenou polohou, ve které pracující dlouhou dobu drží těžké nářadí nad hlavou či pod úrovní pasu s nedostatečným časem pro regeneraci. Riziková je však také práce s technikou, kdy na pohybový systém působí vibrace. Vliv má také stres a rychlé tempo práce. Konkrétní obtíže jsou do jisté míry závislé na vykonávané činnosti.

Bolesti způsobené fyzicky namáhavou profesí

Bolesti v oblasti beder

Skladník

Bolest dolní části zad postihuje nejčastěji truhláře, tesaře, dělníky či farmáře, ale také například ošetřovatele, zejména ženy. Tyto bolesti jsou způsobeny zejména přetěžováním zádových svalů při špatné stabilizaci páteře a vznikají především jako následek nesprávné manipulace s těžkými předměty, neměnné polohy nebo stále se opakujících pohybů. Jako prevence vzniku či zhoršení obtíží je vhodné upravit svou polohu při práci a techniku práce a zvedání břemen. Odstranit stávající potíže pomůže fyzioterapeut, který zhodnotí původ a rozsah obtíží a navrhne optimální léčbu. Většinou se jedná o manuální terapii a různé druhy cvičení pro uvolnění přetíženého svalstva a aktivaci tzv. hlubokého stabilizačního systému páteře.

Ukázka správného zvedání břemen >>

Cviky při bolestech beder >>

Bolesti v oblasti hrudníku a hrudní páteře

Svářeč

Bolesti v oblasti hrudní páteře a lopatek způsobuje zejména práce s rukama nad hlavou nebo v izometricky udržované neměnné poloze trupu a horních končetin, a to především při nedostatečné fixaci lopatek. Při oslabení svalů, které fixují lopatku zespoda, tzv. dolních fixátorů lopatky, dochází k přetěžování ostatních svalů kolem lopatky. S tím mohou souviset také bolesti v oblasti šíje a krční páteře. V rámci fyzioterapie se snažíme aktivovat oslabené dolní fixátory lopatky, uvolňovat přetížené lopatkové svaly a začlenit nově naučené pohybové stereotypy do každodenních činností. Bolesti v oblasti hrudníku však mohou být zapříčiněny také blokádami hrudní páteře, žeber či klíční kosti nebo zřetězením ze vzdálených míst na těle, proto je pro sestavení optimálního terapeutického plánu nezbytné komplexní vyšetření pohybového aparátu.

Více >>

 Bolesti ramenního pletence

Při fyzicky namáhavých profesích dochází často k dlouhodobému přetěžování struktur v oblasti ramenních pletenců, ale také k akutním úrazům ramene. Nejčastějšími obtížemi v oblasti ramenních kloubů je tzv. syndrom zmrzlého ramene nebo impingement syndrom. Syndrom zmrzlého ramene se projevuje ostrou bolestí v oblasti ramene, a to jak v klidu, tak při pohybu, a omezením hybnosti ramene. Omezeno je zejména upažení končetiny a její zevní rotace. Pohyb může být však znemožněn úplně. U impingement syndromu dochází k omezení vnitřní rotace v ramenním kloubu a upažení mezi 60-90°. U bolestech ramenního kloubu je vždy nutné brát v úvahu také poruchy v oblasti krční a hrudní páteře, žeber a klíční kosti. Proto je zde nutné komplexní vyšetření a případné ošetření všech těchto struktur. V terapii využíváme mobilizační techniky, uvolňujeme měkké tkáně v oblasti ramenního pletence, upravujeme koordinaci svalů kolem ramenního pletence. Jako velmi účinná se ukázala také kombinace fyzioterapie s aplikací rázové vlny.

Cviky při bolestech ramene >>

Bolesti lokte a předloktí

Elektrikář

Bolesti v oblasti lokte bývají často způsobeny přetížením svalů na přední či zadní straně předloktí tzv. flexorů či extenzorů zápěstí a prstů ruky. Toto přetížení bývá označováno jako tenisový či oštěpařský loket a vzniká vadným pohybovým stereotypem v oblasti ruky či stále se opakujícími pohyby. Konkrétně může postihovat montážní dělníky, instalatéry a další. Prevencí je opět úprava pracovní činnosti a vhodná kompenzace. Fyzioterapeut uvolňuje měkké tkáně v oblasti paže, mobilizuje periferní klouby a páteř, stabilizuje lopatku. Pro podporu hojení zánětu, který může vznikat v oblasti úponů přetížených svalů je možné použít fokusovanou rázovou vlnu. Jako podpůrný prostředek lze využít také kinesotape.

Více >>
Cviky při bolestech lokte >>

Bolesti zápěstí a ruky

Dlaždič

Jedním z nejčastějších onemocnění v oblasti zápěstí a ruky a zároveň nejčastější nemoci z povolání je syndrom karpálního tunelu. Jedná se o útlak (n. medianus) v karpálním tunelu, který je doprovázen subjektivními příznaky jako je pocit mravenčení a brnění či znecitlivění 1.- 3. a přilehlé části 4. prstu a pocitu těžké ruky, nejprve zejména v noci či při manuální práci. Dochází také ke zhoršení hybnosti a jemné motoriky ruky. Typické je vystřelování bolesti do předloktí či ramene, občas se můžou objevit také změny teploty či barvy kůže postižené ruky. Na vzniku syndromu karpálního tunelu se opět podílí přetěžování svalů ruky nadměrnou, dlouhodobou, jednostrannou aktivitou jako je např. šroubování šroubovákem či držení těžkého nářadí. Vliv mají také vibrace s přenosem na ruce.

Pro návrh cílené terapie je nutné opět určit etiologii obtíží. Obecně se snažíme o uvolnění prostoru v karpálním tunelu, kde je nerv utlačen a koordinaci svalů celého ramenního pletence. Zpravidla se využívají manuální techniky pro uvolnění měkkých tkání, mobilizace kloubů ruky, uvolňovací a stabilizační cvičení. Pro urychlení hojení lze využít terapii fokusovanou rázovou vlnou, měkké tkáně lze uvolnit pomocí radiální rázové vlny. Pro podporu uvolnění měkkých tkání a mechanické odlehčení karpálního tunelu lze aplikovat kinesiotape.

Syndrom karpálního tunelu - cviky >>

Bolesti kolenních kloubů

Dlaždič

V oblasti kolenních kloubů dochází ve spojitosti s fyzicky náročným povoláním nejčastěji k degenerativním změnám kloubů jako je například artróza kolenních kloubů. Postiženi jsou nejvíce tesaři, truhláři, ale také například dlaždiči a další, kteří během práce často klečí. Obtíže jsou zapříčiněny především pozicemi při práci, zatěžujícími kolenní klouby. Ve spojitosti s generativními změnami kolenních kloubů dochází často k reflexním změnám v okolních svalech, zejména pak na zadní a vnitřní straně stehna, ostatní svaly bývají naopak utlumeny. V rámci fyzioterapie je potřeba přetížené svaly uvolňovat a oslabené aktivovat. Po ustoupení akutní bolesti je vhodné doplnit terapii také o cvičení na labilních plochách, které zvyšují stabilitu, jak postiženého kloubu, tak celého těla. Pokud artrózu provází i zánět, je vhodná léčba fokusovanou rázovou vlnou. Vhodné je použít také radiální rázovou vlnu na svaly či svalové skupiny, které jsou ve velkém napětí.

Chcete se zeptat?

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.

 Cviky při bolestech kolene >>

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Zdroje: - GRZYWIŃSKI,W., WANDYCZ, A., TOMCZAK A., JELONEK T., SZABAN, J. a M. JAKUBOWSKI. Occurence of musculoskeletal disorders in woodcutters . In: FORMEC, 2010. Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment [online]. 2010, Padova – Italy [cit. 2017-10-13]. Dostupné z: http://intra.tesaf.unipd.it/formec2010/Proceedings/Ab/Ab089.pdf 
- HORSLEY, R. Factors that affect the occurrence and chronicity of occupation-related musculoskeletal disorders. Best Practice & Research Clinical Rheumatology [online]. 2011, vol. 25, no. 1, p. 103-115 [cit. 2017-10-13]. DOI: 10.1016/j.berh.2011.01.006. ISSN 15216942. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1521694211000118
- LEMASTERS, G.K., ATTERBURY, M. R., BOOTH-JONES, A. D., BHATTACHARYA A., OLLILA-GLENN N., FORRESTER C. a L. FORST. Prevalence of work related musculoskeletal disorders in active union carpenters. Occupational and Environmental Medicine [online]. 1998, vol. 55, no. 6, p. 421-427 [cit. 2017-10-13]. ISSN: 1536-5948. Dostupné z: http://oem.bmj.com/content/55/6/421.short
- WALKER-BONE K. a K.T. PALMER. Musculoskeletal disorders in farmers and farm worker. Occupational Medicine [online]. 2002, vol. 52, no. 8, p. 441-450 [cit. 2017-10-13]. DOI: https://doi.org/10.1093/occmed/52.8.441. Dostupné z: https://academic.oup.com/occmed/article/52/8/441/1404412/Musculoskeletal-disorders-in-farmers-and-farm

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta.
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Protažení čtyřhranného svalu bederního

Tento cvik je vhodný, trápí-li Vás bolesti beder či kyčelního…

Cvičení s PROPRIOMEDEM v předklonu

Toto cvičení je zaměřené především na stabilizaci hlubokých stabilizačních svalů…

Protažení svalů beder, kyčlí a stehen

Antigravitační PIR bedrokyčelního svalu - jedná se o cvičení k…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Cvičení s PROPRIOMEDEM v předklonu

Cvičení s PROPRIOMEDEM v předklonu

youtube Zvýšení hybnosti (mobilizace) bederní páteře s fyzioterapeutem

Zvýšení hybnosti (mobilizace) bederní páteře s fyzioterapeutem

youtube Fyzioterapeutická technika ulevující od bolesti v oblasti pánve a beder

Fyzioterapeutická technika ulevující od bolesti v oblasti pánve a beder

Vaše otázky a odpovědi

Cviky na bolest v bedrech

Otázka Dobrý den,již 4 měsíce mě bolí záda v bedrech. Nemohu se zaklonit dozadu, někdy to více bolí na pravé straně směrem nahoru. Můj dojem je, že mám asi zkrácené hluboké svaly, mám hypermobilitu páteře a dost na to trpím.,…

Blokáda bederní páteře

OTÁZKA: Dobrý den, mám bolest kolem beder, už 14 dní, bolí to je když se zakloním, nevím zda je to jen ztuhlé, nebo to je skřípnutý nerv. Intenzivně tancuji. Chci se zeptat zda to přejde samo nebo se mám obrátit…

Impingement syndrom

Otázka: Dobrý den, měla bych pár dotazů k tomuto problému: Impingement syndrom.Již od loňského roku trpím velmi podobnými obtížemi, jak je zde popisováno. Zároveň se rekreačně věnuji badmintonu, což jsou přesně švihy raketou nad hlavou. Letos v dubnu jsem z…

Mohlo by Vás zajímat

Kdy zajít k fyzioterapeutovi na rehabilitaci?

Základní pravidlo pro nejrychlejší nápravu zní: jednejte okamžitě. Pokud Vás začne něco akutně bolet, neodkládejte návštěvu fyzioterapeuta až do doby,…

Jak si pomoci při akutní blokádě bederní páteře – první pomoc a návod na cvičení

Probudili jste se ráno a nemůžete se narovnat? Chtěli jste zvednout něco těžkého a od té doby Vás bolí v…

Bursitidy

Bursitida označuje onemocnění burzy – tíhového váčku naplněného tekutinou, který se nachází v místech mechanického zatížení. Burzy jsou umístěny tam,…

Řekli o nás

Z běžeckých závodů
Z běžeckých závodů Z běžeckých závodů Pan M. N. - Pražský půlmaraton, 8. 4. 2014 Před pražským 1/2maratonem jsem měl cca třítýdenní bolesti na vnější straně pravého kolene. Měl jsem velké obavy, zda vůbec 1/2maraton odběhnu. Dozvěděl jsem se z internetových stránek Runczech.cz, že budete ve…
FYZIOklinika v televizi
FYZIOklinika v televizi FYZIOklinika v televizi Natočili s námi do televize: Vrchní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT byla již několikrát pozvána do televizních pořadů, kde mluvila s moderátory na různá zdravotnická témata. V minulosti vystoupila na těchto televizních stanicích: TV Nova Reportáž ve Snídani…
Ocenění - Firma roku 2017
Ocenění - Firma roku 2017 Ocenění - Firma roku 2017 FYZIOklinika se stala firmou roku 2017 pro kraj Praha Více o této prestižní soutěži si můžete přečíst v následujících článcích: Firmaroku.cz – Nejlepšími podnikateli jsou FYZIOklinika fyzioterapie a živnostník Viktor Hrdina, který vyrábí dřevěné hračky Hospodářské noviny – Nejlepší živnostník…
Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Návody na cvičení
Dárkové poukazy
Hledáme fyzioterapeuty