Individuální fyzioterapie u klienta v domácím prostředí

Omlouváme se, ale tuto službu Vám momentálně nemůžeme nabídnout z důvodu nedostatku kapacity fyzioterapeutů.

Víte o fyzioterapeutovi, který by měl zájem ve FYZIOklinice tuto službu vykonávat? Dejte nám prosím vědět (více informací o nabídce práce).

 

ROZSAH SLUŽEB ZAHRNUTÝCH V CENĚ*

  • Komplexní diagnostika těla – kineziologický rozbor
  • Individuální manuální fyzioterapie: mobilizace, manipulace, měkké techniky svalů, kůže, vaziva, fascií (obaly svalů), atd.
  • Cvičení dle Brüggera, McKenzieho, Mojžíšové, a další
  • Techniky na neurofyziologickém podkladě (Vojta, DNS-Kolář, Brunkow, akrální koaktivační terapie–Springrová, Lewit)

* Skladbu terapie určuje fyzioterapeut dle efektivity pro daný pohybový problém

Přehled všech námi užívaných fyzioterapeutických metod

Sleva
Nabídka léčby
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Hledáme fyzioterapeuty
Vše o Rázové vlně