Fit & Core

Fit & Core cvičení mnozí můžete chápat jako "Kondiční cvičení", mnohdy známé také jako "Kruhový trénink". Cvičení se stává stále více oblíbenou formou fyzické aktivity. Neustále rostoucí počet příznivců nachází právě díky své pestrosti. Jde o komplexní, účelovou a zdánlivě jednoduchou metodu cvičení, jež je prováděna s váhou vlastního těla či s jednoduchými cvičebními pomůckami a posilovacím náčiním. Po sobě jdoucí cviky jsou seřazeny do různých cvičebních programů s různým zaměřením. Tím pádem v kondičním cvičení naleznou vhodný trénink jednak ti, kteří chtějí zpevnit postavu, stejně jako ti, kteří pracují na rozvoji svalové síly. Tréninkové programy vycházejí z obsáhlých zásobníku cviků posilování s vlastním tělem, ale také s jednoduchými cvičebními pomůckami.

Kondiční cvičeníPRO KOHO je kondiční cvičení vhodné?

Tyto lekce jsou určeny všem, kteří se nebojí fyzické námahy a pocitu z dobře odvedené práce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce flexibilní posilovací cvičení, je kruhový trénink vhodný pro všechny kategorie cvičenců a to jak pro začátečníky, tak kondiční i výkonnostní sportovce. Jeho výhoda spočívá právě díky možnosti volného výběru vhodných posilovacích cviků dle úrovně a pokročilosti cvičence. Záleží vždy jen na správné přípravě skladby vlastního kruhového tréninku dle individuálních možností cvičenců.

Zátěž volíme podle věku, pohybových schopností, maximální síly, výběru cviku, zvoleného tempa cvičení a podle cíle, kterého chceme dosáhnout. V tréninku mládeže, cvičenců v pokročilejším věku a začátečníků zařazujeme spíše cviky bez použití těžkého náčiní pouze s vlastní vahou těla.

Jediným předpokladem pro cvičení je, že netrpíte vážnějšími zdravotními obtížemi. Avšak i v tomto případě je možné, abyste se ho mohli účastnit i Vy, kteří máte určité zdravotní omezení či "hendikep". Důležitá a nutná je zde ale předchozí konzultace s fyzioterapeutem, který tato cvičení vede.

V ČEM spočívá efektivita kruhového tréninku?

Kondiční cvičení pomáhá zlepšovat zdatnost a výkonnost, ale především celkovou kondici. Kruhový trénink spočívá v rychlém střídání různých posilovacích cviků uspořádaných ve smysluplném pořadí po sobě. V rámci kondičního tréninku můžeme pracovat s váhou vlastního těla, či využívat různých balančních pomůcek a posilovacího náčiní pro individuální zatížení dle pokročilosti cvičenců. Podle úrovně jejich zdatnosti a podle toho, jakou sílu chceme rozvíjet, máme možnost upravit počet opakování cviků, velikost zatížení, přestávky mezi střídáním jednotlivých stanovišť i sérií a celkovou dobou tréninku.

Cviky s použitím náčiní provádíme zejména pro zpevnění svalů s malým nárůstem svalové hmoty a na rozvoj vytrvalostní síly.

Gymnastické míče

Cviky bez použití náčiní, při kterých překonáváme váhu vlastního těla a střídáme neustálé napětí a uvolnění jsou vhodné k naučení se vnímat práci jednotlivých svalových partií Vašeho těla a k celkovému zpevnění Vaší postavy.

Posilovací cviky prováděné pouze vlastním tělem bez přidané zátěže mají charakter cyklických pohybů, kdy využíváme nejen váhy vlastního těla, ale i svou momentální sílu. Jde především o skupinu cviků tzv. vyrovnávacích cvičení, zaměřených vedle cvičení i na protahování a uvolňování. Cviky jsou prováděny různou rychlostí a tempem, při nichž měníme směr pohybu a cvik je mnohonásobně opakován. Technika těchto cviků je náročnější než izolované cvičení na klasických posilovacích strojích ve fitness centrech.

na co se můžete těšit

Pro kruhový trénink je typické, že se skládá z několika typů cvičení s různými pomůckami, která se během hodiny obměňují. Skladba cvičení v rámci kruhového tréninku je velice pestrá a neustále se měnící. Nemusíte se tedy bát stereotypního a jednotvárného cvičení, které provádíte bez zájmu a spíše jen z povinnosti než pro radost. A o to právě jde, cítit se dobře a fit po cvičení, které Vás bavilo a ne nudilo.

PROČ přijít PRÁVĚ K NÁM?

Tyto lekce přináší klasickou formu kondičního cvičení v netradičním zábavném provedení. Tělocvična FYZIOkliniky a především její vybavení nám umožňuje vytvářet podmínky pro posilování, které se diametrálně liší od klasického analytického, tak typického pro cvičení na multifunkčních posilovacích strojích.

BOSU

Trénink svou stavbou, volenou náročností či intervaly zatížení a odpočinku dokonale působí na silově vytrvalostní schopnosti jedince. A to ať jste již pohybový nadšenec toužící vydat ze sebe v daný okamžik maximum a udělat něco pro své zdraví či fungujete jako výkonnostní sportovec, který toto cvičení volí jako doplněk ke své hlavní sporotvní disciplíně. Ptáte se, jak je možné, aby cvičení splňovalo účel pro osoby naprosto odlišné fyzické kondice?Odpovědí je pestrá škála nejrůznějších pomůcek (gymnastické míče, BOSU, Jungle, Flowin, overbally a další) a cvičebních poloh, které umožňují přizpůsobovat náročnost cvičení.

Ani v těchto skupinových lekcích však nezapomínáme na náš primární cíl a to je Vaše zdraví. Cviky jsou vybírány s ohledem na tzv. funkční charakter, což znamená, že zohledňují potřeby každého jedince především s důrazem na jeho fungování v běžném životě.

I přes skutečnost, že do kruhového tréninku lze současně zapojit i větší množství cvičenců, se lekce kondičního cvičení u nás konají v malé skupince cvičenců (do 10 účastníků). Cvičení s menším počtem lidí má tu výhodu, že lektorka má tak možnost indivuduálně kontrolovat správně provedenou techniku cviku u jednotlivých cvičenců. Na hodinách u nás tedy budete mít pocit, že jste si lekci opravdu užili a "dali si do těla".

Chcete se zeptat?

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.

Hodiny jsou určeny i Vám, kteří chcete pro své tělo něco udělat a potřebujete pomoci s tím, odhodlat se a začít se aktivně hýbat.

Zacvičte si s námi i Vy! Uvidíte, že cvičení může být i zábava a ne jen stereotypní cvičení na strojích v posilovnách. Těšíme se na Vás!

KDO HODINY VEDE?

Cvičení Fit & Core  u nás vedou vysokoškolsky vzdělaní fyzioterapeuté, kteří kladou důraz na správné držení těla a kompenzaci špatných pohybových vzorů, které využíváte přes den při sezení u počítače, v autě, apod.

Základem hodin je univerzální přístup k volbě metod a technik cvičení, které lektor aplikuje dle individuality každého jedince. Na lekcích bude zásadní především Vaše zdraví a správné provedení vykonávaného cvičení a pohybu. Stavebním kamenem pro vedení kondičního cvičení jsou pro lektora především bohaté zkušenosti z fyzioterapeutického dohledu a péče o profesionální týmy nejrůznějších sportovních odvětví.

Těšíme se na Vás!

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Nabídka léčby
Dárkové poukazy