Pomůžeme od bolesti
Dnes je zavřeno

Animoterapie/Canisterapiea

Rozdíl mezi animoterapii a canisterapii.

Animoterapie se řadí do okruhu sociální rehabilitace a formou terapie lze spolupracovat s logopedem, fyzioterapeutem, pedagogem, psychologem, psychoterapeutem, zdravotním personálem atd. Má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Při animoterapii se používají hlodavci, kteří se nechají poměrně snadno ochočit (myši, křečci, morčata, králíci), dále různí plazi, obojživelníci a ryby, které jsou vhodné na pozorování.

Terapie za účasti psa se nazývá canisterapie. V našem centru fyzioterapeutické péče máme canisterapeutickou fenku Ňafinku, která nám pomáhá. Terapie se psem může aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.), ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). Pro školy a školky organizujeme vzdělávací exkurze na různá témata. Vzdělávání zajišťuje proškolený canisterapeut ve spolupráci s pedagogem. Cílem může být motivace žáků (například u dětí s poruchami chování, vadami řeči, ADHD a u dětí s mentálním, tělesným, nebo kombinovaným postižením) a obohacení klasické denní výuky. Další canisterapeutické služby nabízíme například mateřským školkám, domovům s pečovatelskou službou a domovům důchodců.

Prohlédněte si následující nabídku a neváhejte ji využít, věříme že budete spokojeni!

   

 

Nabízíme:

A co si o canisterapii myslí žáci ZŠ? Přečtěte si ZDE>>