Oběť nehody nebo nemoci z povolání

Zraněný člověkV ČR se 97 % poškozených obrací s požadavkem na odškodnění na pojišťovnu viníka. Celý proces vyřízení škody nechává na likvidátorovi pojistné události, který je zaměstnancem pojišťovny. Je to logické, protože poškození netuší, na co mají nárok a v jaké výši, ale bohužel to není praktické.

Proč nenechat výplatu pojistného na likvidátorovi

Likvidátor pojišťovny není „přítel“ oběti nehody, ale zaměstnanec pojišťovny, která má škodu zaplatit. Likvidátor je motivován, aby oběť dostala co nejméně. Jeho odměna od zaměstnavatele (tedy pojišťovny) je složena i z procentního bonusu za to, co pojišťovně ušetří. Jeho motivace pomoci poškozeným je tak vlastně kontraproduktivní.

Pracovní úrazPokud jste se stali účastníky nehody, kterou jste nezavinili, stal se Vám pracovní úraz nebo vznikla nemoc z povolání, doporučujeme Vám, abyste se nechali zastupovat právním zástupcem, který se na tuto problematiku specializuje.

V našem centru se často setkáváme s klienty, jejichž životy ovlivnila nehoda, kterou nezavinili. Kromě akutní zdravotní újmy má bohužel celá řada z nich dlouhodobé následky. Opakované operace a následná rekonvalescence výrazně zasahuje do života klienta. Oběti nehody často nejsou schopny pracovat, což kromě výdajů na léčbu ještě více zatěžuje jejich finanční rozpočet.

Snažili jsme se vymyslet, jak pomoci těm, kteří se ocitli v nesprávný čas na nesprávném místě nebo jim výkon práce způsobil trvalé následky, a proto jsme navázali spolupráci s právní firmou, která má v tomto ohledu zkušenosti a dokáže pomoci klientovi získat mnohonásobek toho, co mu pojišťovna původně přiznala.

Kolik stojí právní zástupce

Klient neplatí právního zástupce předem, ani v průběhu šetření. Odměna je procentuální část z toho, co klientovi vyplatí „škůdce“ nebo pojišťovna. Tato část se stanovuje smluvně na začátku šetření a v jeho průběhu se nijak nemění.

Urychlení hojení ran

Proč se vyplatí jít do boje s pojišťovnou

  • Právního zástupce zaplatíte až z provize po vyplacení odškodnění.
  • Pokud právní zástupce nic navíc nevymůže, nic za jeho služby nezaplatíte.
  • Ve většině případů dokáže právní zástupce pomoci získat odškodnění, které je mnohonásobně vyšší, než to, které nabídl likvidátor pojistné události.
Urychlení hojení ran

Vrátíme vám 50 % nákladů na léčbu

Věříme ve smysluplnost právního boje s pojišťovnou, proto Vám navíc po uzavření a vyplacení pojistné události pojišťovnou vyplatíme 50 % nákladů, které vynaložíte na léčbu následků tohoto pojistného případu ve FYZIOklinice. (Případná maximální výše této vratky-slevy bude stanovena předem, na základě Vaší diagnózy.)

Podmínkou této výhody je, že si pro právní zastupování v řešení pojistné události zvolíte s námi spolupracující právní zástupce, jejichž schopnostem plně důvěřujeme.

Pokud tuto možnost zvažujete a rádi byste se poradili, můžete vyplnit své kontaktní údaje a my se Vám velmi brzy ozveme.

Jméno*
Vyplňte své jméno
Příjmení*
Vyplňte své příjmení
E-mail*
Zadejte svůj e-mail
Telefon*
Zadejte své telefonní číslo
Předmět pojistné události*
Vyberte jednu z možností
Potvrďte, že jste člověk
Dárkové poukazy