Individuální fyzioterapie u klienta v domácím prostředí

Hůře se pohybujete Vy, nebo osoba která Vám je blízká a staráte se o ni? Bylo by pro Vás jednodušší kdybychom navštívili my Vás, než aby jste se těžce dopravovali k nám?

Využijte naší službu fyzioterapie u Vás v domácím prostředí.

 

ROZSAH SLUŽEB ZAHRNUTÝCH V CENĚ*

  • Komplexní diagnostika těla – kineziologický rozbor
  • Individuální manuální fyzioterapie: mobilizace, manipulace, měkké techniky svalů, kůže, vaziva, fascií (obaly svalů), atd.
  • Cvičení dle Brüggera, McKenzieho, Mojžíšové, a další
  • Techniky na neurofyziologickém podkladě (Vojta, DNS-Kolář, Brunkow, akrální koaktivační terapie–Springrová, Lewit)

* Skladbu terapie určuje fyzioterapeut dle efektivity pro daný pohybový problém

Přehled všech námi užívaných fyzioterapeutických metod

Dárkové poukazy