Cviky pro aktivaci středu těla

Ohodnotit tento článek
(0 hlasů)
Ve fitness je za ideální střed těla považován ,,pekáč se šesti buchtami“. ,,Buchtičky“ dělá jen nejpovrchovější přímý břišní sval. Jeho přílišné posilování zvyšuje jeho napětí a omezuje tak aktivitu ostatním svalům. Pokud máme nadměrně vypracovaný přímý břišní sval a ostatní svaly v okolí (šikmé břišní svaly, příčný sval břišní) nepracují optimálně (často právě z důvodu přetížení přímého břišního svalu), může to být zároveň příčinou zvýšeného napětí povrchových svalů kolem páteře (vzpřimovače páteře, čtyřhranný sval bederní) a v konečném důsledku bolestí zad.

Za jednoho z klíčových svalů hluboké stabilizace páteře je považován příčný sval břišní (m. transversus abdominis). Rozprostírá se v celé délce pasu a má podobu širokého opasku. Vzadu se sval upíná k bederním obratlům, a tak zároveň podepírá bederní páteř. Iniciuje aktivitu všech břišních svalů. Pro tělesný střed se stává důležitým ohniskem, a tak mu při cvičení věnujeme zvýšenou pozornost.

Nicméně pokud tento sval nebude správně fungovat ve spolupráci se svaly pánevního dna, bránicí, šikmými břišními svaly a vlastně v kontextu celého těla, nemůžeme očekávat, že jeho izolovaným posilováním vyřešíme všechny naše problémy týkající se pohybového aparátu.

Co se týče bránice a pánevního dna, tak se jedná o dva horizontální předěly těla, mezi kterými existují vztahy a musí pracovat v koordinaci. Svaly pánevního dna uzavírají pánevní otvor a brání prolapsu vnitřních útrob. Bránice je plochý sval, který se kopulovitě rozprostírá v našem těle a odděluje dutinu hrudní od břišní. Bránice zajišťuje jednak dechovou funkci a zároveň funguje i jako posturální sval. Často poté vídáme souvislost bolestí zad s dysfunkcí bránice.

Dále se hluboko a těsně u páteře nacházejí krátké intersegmentální svaly, které stabilizují vnitřní osu těla. Souhra těchto svalů s výše zmíněnými oddíly je zásadní pro stabilitu/stabilizaci páteře.

Je tedy potřeba cvičit v souladu s dechem a nezadržovat ho. Zdokonalovat a posilovat stěžejní svaly středu těla lze rovněž s využitím balančních pomůcek jako je např. BOSU, AIREX atd. Důležité je také cvičit jak v otevřeném kinematickém řetězci (koncová část těla je volná), tak v řetězci uzavřeném (akrální část těla je v opoře) .

NÁVODY NA CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Cvik vhodný pro napřímení trupu, lepší svalovou koordinaci, zlepšení rovnováhy, zlepšení motorických dovedností a vzorů a zapojení svalové koaktivace (současné aktivity svalů).
Návody 2 - obrázek
Cílem tohoto cvičení je trénink hlubokých svalů břicha a bederní páteře, stabilizátorů ramenního pletence a stehenních svalů.
Návody 3 - obrázek
Cvik vhodný pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, 
stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků a uvolnění křížokyčelního skloubení.
Návody 4 - obrázek
Trénink středu těla po zvládnutí nitrobřišního tlaku.
Návody 5 - obrázek
Cvičení vhodné pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému,
stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody 6 - obrázek
Cvičení vhodné pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému,
stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody 7- obrázek
Cvik pro aktivaci svalových řetězců ve zkříženém vzoru a stabilizaci ramenních a pánevních pletenců.

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Copyright: Využití materiálů textových, obrazových, filmových zveřejněných na tomto webu není povoleno.

Neoprávněné kopírování obsahu bude postihováno v souladu se zákonem. V případě zájmu o spolupráci, prosím, kontaktujte společnost FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o..

banner clanky mob
RV banner
chcete se léčit zdarma