Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI)

Při femoroacetabulárním impingementu dochází ke změně tvaru krčku nebo hlavice stehenní kosti (CAM typ) nebo k odlišnostem tvaru či orientace jamky kyčelního kloubu (PINCER typ). V některých případech dochází i ke kombinaci výše jmenovaného. Prvně zmíněný typ FAI je častější u mladších lidí především sportovců, druhý typ se vyskytuje spíše u žen středního věku. Tyto výše zmíněné odlišnosti v kyčelním kloubu vedou při pohybu k předčasnému kontaktu hlavice a jamky. Tím dochází k poškozování chrupavek v daném kloubu, což později vede k rozvoji degenerativních změn.

Základem vyšetření je rentgenový snímek, který může být doplněn o CT či magnetickou rezonanci. Při klinickém vyšetření se vyskytuje píchavá bolest při provedení manévru ve flexi kyčelního kloubu spolu s vnitřní rotací a addukcí (možno manifestovat při přehození nohy přes nohu).

Pacienti s FAI pociťují bolesti v kyčelním kloubu nejdříve vázané na pohybovou aktivitu například po delší chůzi. Poté mohou mít obtíže i při sezení v autě, dostavuje se pocit ztuhlosti, kulhání, startovací bolesti při změně polohy či přeskakování v kyčelním kloubu. Dochází k omezování rozsahů pohybů v kyčelním kloubu, ze začátku především do rotací, a značné bolestivosti. Pacienti většinou udávají bolesti v třísle či v oblasti hýždě.

V rámci režimových opatření by se pacienti s touto diagnózou měli snažit vyhýbat sezení s nohou přes nohu, stání s odlehčením jedné dolní končetiny nebo spaní na boku s nohou v kyčelním kloubu ve flexi a addukci.

Konzervativní léčba pomocí fyzioterapie se zaměřuje na ovlivnění svalových dysbalancí (především zlepšení svalové síly extensorů a abduktorů kyčelního kloubu), ovlivňování rozsahů pohybů v daném kloubu, senzomotorický trénink pro zlepšení svalové koordinace a držení těla a stabilizace trupu a pánve.

Při neúspěšné konzervativní terapii pomocí fyzioterapie se přistupuje k terapii operační, a to ve většině případů formou artroskopickou nebo chirurgickou dislokací kyčelního kloubu. Jelikož se jedná o strukturální problém, je terapie FAI především operační.