Studentský/písařský loket

Pro studentský/písařský loket neboli bursitidu loketního kloubu je charakteristická bolest stupňující se při dotyku či tlaku na zadní část loketního kloubu. Při pohybu je cítit nepříjemná ztuhlost, která nedovoluje pohyb kvalitně vykonat. Typický je také silný lokální otok a v případě infekce také zarudnutí, zvýšená teplota v oblasti zánětu.

Burza je označení pro tíhový váček naplněný tekutinou, který vzniká z podkožního vaziva v místech mechanického zatížení. Tedy tam, kde prochází přes chrupavčitý nebo kostěný podklad šlacha nebo i sval. Existují dva typy burz, a to šlachové a podkožní, kdy v oblasti zadní strany loketního kloubu se jedná o bursu druze jmenovanou. Její funkcí je snižovat tlak a tření v dané oblasti a napomáhat tak lehkému pohybu v kloubu.
Burzitida je stav, při kterém dojde k zanícení tohoto tíhového váčku. V oblasti loketního kloubu vzniká nejčastěji v důsledku pádu na loketní kloub či dlouhodobým mechanickým drážděním dané oblasti například při dlouhodobém opírání o lokty či opakovaným zvedáním věcí nad hlavu. Mezi další příčiny se mohou řadit revmatoidní artritida, dna či diabetes mellitus. Mezi rizikové faktory patří věk a také záliby/práce u kterých je vyšší zatížení dané bursy jako je například u zahradničení, malování, hraní na hudební nástroj, aj.

Léčba obvykle zahrnuje klid, ledování a léky proti bolesti. Pokud je burzitida způsobená infekcí, lékař předepisuje antibiotika, dále se také provádí kloubní punkce a laboratorní vyšetření výpotku k vyloučení chronických kloubních příčin (revmatoidní artritida, dna). Vhodné je také postižené místo stáhnout bandáží.
Dále je možností volby aplikovat injekčně kortikoidy, které od bolesti sice uleví, působí protizánětlivě, ale z dlouhodobého hlediska oslabují kloubní struktury, které ztrácí na pevnosti.

V oblasti rehabilitace lze využít aplikaci fokusované rázové vlny, která působí protizánětlivě a také snižuje otok kloubu. Poté jsou pomocí radiální rázové vlny uvolněny bolestivé svaly na paži a předloktí. Pokud je stav akutní a kloub je hodně oteklý, lze využít aplikaci lymfotapu na podporu lymfatické drenáže. Po zmírnění obtíží přistupujeme k fyzioterapii, ve které se zaměřujeme na posílení svalů v oblasti postiženého kloubu, zahajujeme preventivní opatření, abychom z dlouhodobého hlediska předešli opakování obtíží.


 Více informací naleznete v našich článcích a dalších návodech na cvičení

 

NÁVODY NA CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Tímto cvikem dochází k posílení ohýbačů prstů a zápěstí v prodloužení, které je vhodné jako prevence opětovného vzniku bolestí na vnitřní straně lokte a obecně přetížení svalů, které ohýbají prsty a zápěstí.
Návody 2 - obrázek
Tímto cvikem dochází k posílení natahovačů prstů a zápěstí v prodloužení, které je vhodné jako prevence opětovného vzniku bolestí na vnější straně lokte a obecně přetížení svalů, které natahují prsty a zápěstí.
Návody 3 - obrázek
Tento cvik vycházející z vývojových poloh je účinný pro zpevnění a posílení středu těla, lopatek a paží.
Návody 4 - obrázek
Tento cvik je vhodný na protažení ohýbačů zápěstí a prstů. Pokud je budete provádět pravidelně, předejdete přetížení těchto svalů, respektive bolestem na vnitřní straně lokte.
Návody 5 - obrázek
Tento cvik je vhodný na protažení natahovačů zápěstí a prstů. Pokud je budete provádět pravidelně, předejdete přetížení těchto svalů, respektive bolestem na zevní straně lokte.
Návody 6 - obrázek
Jedná se o cvičení pro protažení trojhlavého svalu pažního (m. triceps brachii), které pomůže k uvolnění ramenního a loketního kloubu.
Návody 7- obrázek
Jedná se o cvičení pro protažení supinátorů předloktí (svaly předloktí, které točí ruku dlaní vzhůru), které pomůže při bolestech na vnější straně lokte (tzv. tenisový loket).
Návody 8 - obrazek
Jedná se o cvičení pro protažení pronátorů předloktí (svaly předloktí, které točí ruku dlaní k zemi), které pomůže při bolestech na vnitřní straně lokte (tzv. oštěpařský loket, golfový loket).
Návody 9 - obrazek
Návod na cvičení pro aktivaci svalových řetězců ve zkříženém vzoru a stabilizaci ramenních a pánevních pletenců.
Návody 10 - obrazek
Cvičení pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků a uvolnění křížokyčelního skloubení (SI kloub).
Návody 11 - obrazek
Cvičení na posílení svalů ramenního pletence, břišních svalů, přední strany stehen a předkolení.
Návody 13- obrazek
Cvičení vhodné pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému a stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví