Plastika LCA - Následná péče

Zde se dozvíte jak probíhá následná pooperační domácí péče. Je nutné myslet na to, že u každého se může průběh a doba rekonvalescence lišit a je třeba tomu přispůsobit domácí cvičení dle doporučení ošetřujícího lékaře.

Pooperační péče: 2. - 6. týden od operace

Ambulantní péče, Domácí cvičení

 • Cílem je nadále zvětšovat kloubní rozsah - pokud je štěp z patellárního vazu, tak do 5. týdne od operace respektovat pokrčení v koleni do 90°, do 8. týdne dosáhnout pokrčení 120°.
 • Zlepšování svalové síly a zlepšení stabilizace kolenního kloubu.
 • Kontrola chůze - korekce přenášení váhy přes operovanou končetinu, korekce nadměrné zevní rotace, do 3. týdne chůze s funkční ortézou, od 4. týdne chůze postupně s plnou zátěží.
 • Aktivace předního stehenního svalu v uzavřeném řetězci a postupně používat cvičení v otevřeném kinematickém řetězci - PNF.
 • Senzomotorická stimulace - proprioceptivní a balanční cvičení kvůli porušené schopnosti vnímání polohy a pohybu kolenního kloubu a pro kokontrakci svalů a stabilizaci kolenního kloubu.

Pozdní pooperační fáze: 7. - 12. týden od operace

 • Návrat původní svalové síly - rotoped, stepper
 • Pokračování ve stabilizacích dolní končetiny - jak operované, tak zdravé- uzavřený kinematický řetězec, labilní plochy, chůze na pásu

Rekonvalescence: 13. týden - 6. měsíc

 • Postupné zvyšování zatížení a návrat ke sportovním aktivitám.
 • Do 1 roku od operace při sportu používání funkční ortézy 
 • Od 3. měsíce plavání (kraul, znak, motýlek), jízda na kole bez nášlapů, výklus a běhání

Příklady cviků - od každého cviku 10 opakování

Zvětšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu do pokrčení a do natažení


 • Zvýšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu pomocí overballu pod patou - dolní končetina je ve středním postavení, sunutím paty po overballu přitažení kolene do pokrčení a poté do natažení.

Posílení předního stehenního svalu

 • Izometrická kontrakce předního stehenního svalu v uzavřeném řetězci přes overball pod kolenním kloubem - pata je na podložce, pozor na souhyb pánve!
 • Kontrakce přímé hlavy předního stehenního svalu v otevřeném řetězci přes overball pod kolenním kloubem - špička nohy ke stropu, dolní končetina ve středním postavení, zvednutí paty od podložky a tlak kolenem do overballu, pozor na souhyb pánve!
 • Kontrakce vnitřní hlavy předního stehenního svalu v otevřeném řetězci přes overball pod kolenním kloubem - dolní končetina je v zevně rotačním postavení v kyčelním kloubu, špička nohy je vytočená ven, zvednutí paty od podložky a tlak kolenem do overballu, pozor na souhyb pánve!
 • Kontrakce vnější hlavy předního stehenního svalu v otevřeném řetězci přes overball pod kolenním kloubem - dolní končetina je ve vnitřně rotačním postavení v kyčelním kloubu, špička nohy je vtočená dovnitř, zvednutí paty od podložky a tlak kolenem do overballu, pozor na souhyb pánve!

Posílení přitahovačů stehen

 • Izometrická kontrakce přitahovačů stehen- dolní končetiny pokrčené, overball mezi koleny

Cvičení se zátěží - lze využít závaží 0,5–3 kg

 • Posílení odtahovačů kyčelního kloubu ( m. gluteus medius a m. tensor fasciae latae) - leh na neoperovaném boku, spodní dolní končetina je pokrčená, vrchní dolní končetina je natažená v rovině těla (není přednožení ani zanožení) - unožování do strany
 • Posilování svalů pokrčující koleno - leh na břiše, neprohýbat se v bedrech - krčení kolenního kloubu bez vytáčení dolní končetiny a bez souhybu pánve (pata směřuje k hýždi).
 • Posilování lýtkových svalů - ve stoji výpony na špičky (přidržovat se zdi, zábradlí..)

Protahovací cvičení

 • Vleže na zádech protažení zadní strany stehenního svalu s propnutým kolenním kloubem pomocí pásku - 3 varianty zvedání celé dolní končetiny pomocí pásku: špička nohy kolmo ke stropu, špička nohy vytočená ven a zevní rotace v kyčelním kloubu, špička nohy vtočená dovnitř a vnitřní rotace kyčelního kloubu.
 • Vleže na břiše protažení přední strany stehenního svalu pomocí pásku - protažení do pokrčení kolenního kloubu.

Senzomotorická stimulace s pomůckami - masážní ježek, balanční podložka

 • Stimulace chodidel masážním ježkem
 • Korigovaný stoj na obou dolních končetinách na balanční podložce - chodidla zevně vytočená (cca 5- 10 st. špičkami ven), lehce pokrčená kolena, podsazená pánev, hlava a ramena rovně + přenášení těžiště vpřed - vzad a ze strany na stranu + přidání pohybů s horními končetinami (předpažení, upažení, vzpažení), manipulace s míčkem (podávání míčku kolem trupu, nad hlavou, hod míčkem).
 • Přední nákrok na balanční podložku operovanou i neoperovanou dolní končetinou (nášlap pata- střed chodidla- prsty), druhá dolní končetina je celým chodidlem nebo špičkou na zemi + stabilizace kolenního kloubu, + překročení přes operovanou i neoperovanou dolní končetinu bez výdrže ve stoji na 1 dolní končetině.
 • Zadní nákrok na balanční podložku operovanou i neoperovanou dolní končetinou (nášlap prsty- střed chodidla- pata), druhá dolní končetina je na celým chodidlem na zemi + stabilizace kolenního kloubu, + překročení přes operovanou i neoperovanou dolní končetinu bez výdrže ve stoji na 1 dolní končetině.
 • Nákrok stranou na balanční podložku operovanou i neoperovanou dolní končetinou (nášlap prsty- střed chodidla- pata), druhá dolní končetina je celým chodidlem na zemi + stabilizace kolenního kloubu, + překročení přes operovanou i neoperovanou dolní končetinu bez výdrže ve stoji na 1 dolní končetině.

Pokud je povolená jen částečná zátěž (např. 50 procent zátěže), cvičit cviky jen ve stoji na obou dolních končetinách!

 

Nácvik chůze

 • Korekce správného stereotypu chůze - délka kroku, symetrie kroku, správný nášlap patou na zemi a správné odvíjení chodidla při odrazu
 • Chůze po špičkách - krátké a stabilní kroky
 • Chůze po patách - krátké a stabilní kroky
 • Čapí chůze - důraz na propnutí kolene, přirozená délka kroku
 • Chůze stranou na obě strany - představa překroku nízké překážky
 • Chůze vzad - nášlap na špičku, důraz na propnutí kolenního kloubu

Režimová opatření

 • Kryoterapie
 • Priessnitzův obklad - cca 45 - 60 min.
 • Ortéza - nosit venku, doma (pokud je klient v klidu) a na spaní lze odložit
 • Pravidelné cvičení
 • Dlouho nestát a nechodit
 • Jizva - nestrhávat zbytky strupů ani zbytky stehů - riziko infekce

 

Více informací naleznete v našich článcích

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví