Plastika LCA - pooperační péče

Zde naleznete informace o pooperační péči v době hospitalizace - liší se podle zvyklostí pracoviště a dle stavu pacienta. Cvičení probíhá pod lékařským dohledem.

Částečným nebo úplným porušením integrity LCA (předního křížové vazu) vzniká instabilita kolenního kloubu. Porušením LCA dochází při chůzi při došlapu k nejistotě a podklesnutí kolenního kloubu. Deficit může nastat i při stoji. Postupně dochází ke svalovému oslabování a zhoršené svalové koordinaci. Z těchto všech důvodů se přistupuje k operačnímu řešení poškozeného vazu. Nejčastěji se používá štěp ze střední třetiny patellárního vazu nebo z hamstringů. K náhradě lze použít vlastní štěp či štěp od dárce.

Průběh rehabilitace ovlivní i přidružená poranění kolenního kloubu (menisky, postranní vazy). Po artroskopickém výkonu se snažíme optimalizovat svalové napětí a obnovit svalovou sílu v oblasti kolenního kloubu, znovu zapojit svaly do pohybových vzorců a zlepšit koordinaci svalů, stabilizovat kolenní kloub a získat jistotu při stoji a při chůzi.

 

Před operací

  • Co nejlépe se připravit na plánovanou operaci
  • Cílem je snížit bolestivost, redukovat případně až odstranit otok, snažit se co nejvíce obnovit rozsah v kolenním kloubu, zlepšit stereotyp chůze o 2 holích případně obnovit normální stereotyp chůze, znovu zapojit svaly do pohybových vzorců a obnovit svalovou sílu kolem kolenního kloubu, zlepšit koordinace svalů a tím i vylepšit dynamickou stabilizaci kolenního kloubu.

Časná pooperační péče - první 2 týdny po operaci

  • Cílem je snížení bolesti a otoku - kryoterapie, polohování dolních končetin, lymfodrenáž
  • Prevence tromboembolické nemoci - aktivní pohyby nohou, polohování dolních končetin
  • Zvyšovat pohyblivost kolenního kloubu - po operaci je kolenní kl. polohován v mírném pokrčení, ale postupně je potřeba dosáhnout propnutí kolenního kloubu. Liší se kritéria, do kdy se toho má dosáhnout. Někteří udávají do 1 týdne od operaci, jiní tvrdí do 6. týdne od operace. Mělo by být dosaženo 90° pokrčení. Využívá se pasivního pohybu pomocí motodlahy a postupného nebolestivého zvyšování rozsahu pohybu cvičením. Lze doporučit používání funkční ortézy s nastavením do 90°, která chrání před nadměrným pokrčením a vytváří podmínky pro hojení štěpu.
  • Aktivace předního stehenního svalu s pokrčeným kolenem (ideálně 15° z důvodu nenamahání štěpu) v uzavřeném řetězci - cvičení s overballem podloženým pod kolenem. Nedělat v případě hypermobility kolenního kloubu, protože by nadměrné propnutí mohlo mít neblahý vliv na kolenní kloub.
  • Stabilizace kolenního kloubu, při které se klient snaží udržet stabilní kolenní kloub a terapeut segment vychyluje přiměřenou silou - technika PNF
  • Péče o jizvu - frekvence cca 5x denně po vytažení stehů - měkké techniky na jizvu, tlaková masáž, promazávání, nevystavovat slunci.
  • Postupné zatěžování operované končetiny. Plná zátěž většinou koncem 4. týdne po operaci
  • Zvyšování svalové síly oslabené vnitřní hlavy předního stehenního svalu.

 

Více informací naleznete v našich článcích

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví