TEP kolene - pooperační péče

Zde naleznete informace o pooperační péči v době hospitalizace - liší se podle zvyklostí pracoviště a dle stavu pacienta. Cvičení probíhá pod lékařským dohledem.

Cíle po operaci

 • zlepšit hybnost a sílu operované končetiny
 • upravit svalové dysbalance
 • naučit se izometrickou kontrakci
 • nacvičit stereotyp chůze o berlích
 • pečovat o jizvu
 • předcházet pooperačním komplikacím a dodržovat režimová opatření
 • udržet stávající hybnost a sílu zdravých končetin
 • udržet celkovou kondici
 • instruovat k pravidelnému domácímu cvičení 

Pooperační péče

Pooperační péče v době hospitalizace

 • Prevence TEN (tromboembolické nemoci) - medikamentózní léčba, bandážování dolních končetin, polohování operované dolní končetiny, aktivní cvičení kotníky a prsty u nohou, vertikalizace do sedu a do stoje, dostatek tekutin.
 • Prevence dekubitů a kontraktur - polohování
 • Snižování otoku - aplikace chladu, elevace dolní končetiny, aplikace kinesio tapu - lymfatická korekce
 • Nácvik izometrické kontrakce předního stehenní svalu a hýžďových svalů.
 • Aktivní cvičení prstů, hlezenních kloubů, kyčelních kloubů.
 • Pasivní cvičení operovaného kolenního kloubu - lze využít motodlahy
 • Aktivní cvičení s dopomocí a aktivní cvičení kolenního kloubu do pokrčení a propnutí kolene. 
 • Vertikalizace do sedu a do stoje.
 • Režimová opatření - neklekat, nedělat dřep, vyvarovat se poskokům.
 • Péče o jizvu po vyndání stehů - sprchování, promazávání sádlem, tlaková masáž, masáž jizvy- „c“, „s“, míčkování, krytí před sluníčkem, aplikace kinesio tapu, fyzikální terapie - laser.
 • Zlepšování celkové kondice - kondiční cvičení, posilování zdravé dolní končetiny i horních končetin- důležité pro chůzi o berlích
Návody 1 - obrázek
Nácvik chůze o berlích – zatížení operované dolní končetiny je dle doporučení operatéra (z počátku úplné odlehčení, od 6. týdne postupná zátěž a po 3- 6 měsících plná zátěž).
Návody 2 - obrázek
Nácvik chůze o berlích – zatížení operované dolní končetiny je dle doporučení operatéra (z počátku úplné odlehčení, od 6. týdne postupná zátěž a po 3–6 měsících plná zátěž).
Návody 3 - obrázek
Nácvik chůze o berlích – zatížení operované dolní končetiny je dle doporučení operatéra (z počátku úplné odlehčení, od 6. týdne postupná zátěž a po 3–6 měsících plná zátěž).

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví