Ruptura LCA

Rozhodnutí o konzervativním přístupu po poškození předního zkříženého vazu v kolenním kloubu lze na základě klinického vyšetření a zobrazovacího vyšetření. Je potřeba pečlivě promyslet a vzít v úvahu ostatní přidružená poranění kolenního kloubu, věk klienta a jeho motivaci, dosavadní sportovní aktivity a zatěžování poraněné dolní končetiny.


Po odeznění akutní fáze se při konzervativní terapii lze setkat s nadměrným propnutím kolenního kloubu ve srovnání se zdravou dolní končetinou. Dále je porušená schopnost vnímání polohy a pohybu kolenního kloubu a zhoršená stabilita kolenního kloubu při stoji a při chůzi. Z tohoto důvodu je vhodné balanční cvičení a proprioceptivní cvičení. Pro stabilizaci kolenního kloubu lze doporučit funkční ortézu a cílený trénink svalů v okolí kolenního kloubu.

Senzomotorická stimulace s pomůckami - masážní ježek, balanční podložka

  • Stimulace chodidel masážním ježkem.
  • Korigovaný stoj na obou dolních končetinách na balanční podložce - chodidla zevně vytočená (cca 5- 10 st. špičkami ven), lehce pokrčená kolena, podsazená pánev, hlava a ramena rovně + přenášení těžiště vpřed - vzad a ze strany na stranu + přidání pohybů s horními končetinami (předpažení, upažení, vzpažení), manipulace s míčkem (podávání míčku kolem trupu, nad hlavou, hod míčkem).
  • Přední nákrok na balanční podložku poraněnou i zdravou dolní končetinou (nášlap pata - střed chodidla - prsty), druhá dolní končetina je celým chodidlem nebo špičkou na zemi + stabilizace kolenního kloubu + překročení přes poraněnou i zdravou dolní končetinu bez výdrže ve stoji na 1 dolní končetině.
  • Zadní nákrok na balanční podložku poraněnou i zdravou dolní končetinou (nášlap prsty - střed chodidla - pata), druhá dolní končetina je na celým chodidlem na zemi + stabilizace kolenního kloubu + překročení přes poraněnou i zdravou dolní končetinu bez výdrže ve stoji na 1 dolní končetině.
  • Nákrok stranou na balanční podložku poraněnou i zdravou dolní končetinou (nášlap prsty - střed chodidla - pata), druhá dolní končetina je celým chodidlem na zemi + stabilizace kolenního kloubu + překročení přes poraněnou i zdravou dolní končetinu bez výdrže ve stoji na 1 dolní končetině.

Dále je potřeba zařadit:

protahovací cvičení na zadní stranu stehenního svalu

  • Vleže na zádech protažení zadní strany stehenního svalu s propnutým kolenním kloubem pomocí pásku - 3 varianty zvedání celé dolní končetiny pomocí pásku: špička nohy kolmo ke stropu, špička nohy vytočená ven a zevní rotace v kyčelním kloubu, špička nohy vtočená dovnitř a vnitřní rotace kyčelního kloubu.

posilovací cvičení předního stehenního svalu s využitím overballu

  • Izometrická kontrakce předního stehenního svalu v uzavřeném řetězci přes overball pod kolenním kloubem - pata je na podložce, pozor na souhyb pánve!
  • Kontrakce přímé hlavy předního stehenního svalu v otevřeném řetězci přes overball pod kolenním kloubem - špička nohy ke stropu, dolní končetina ve středním postavení, zvednutí paty od podložky a tlak kolenem do overballu, pozor na souhyb pánve! Více informací naleznete v našich článcích a dalších návodech na cvičení

 

Mohlo by Vás zajímat

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Články o zdraví
Hledáme fyzioterapeuty
Pomoc obětem nehody