Zlomenina holenní kosti

Bérec je složen ze dvou kostí, a to kosti holenní (tibie) a lýtkové (fibuly). Zlomeniny bérce patří mezi nejčastější zlomeniny střední části dlouhých kostí (diafýzy).

Mezi nejčastější mechanismy vzniku fraktur bérce patří dopravní nehody, pády z výšky a sportovní úrazy. Na vnitřní ploše kosti holenní jsou měkké tkáně v tenké vrstvě, což vede k tomu, že jsou její zlomeniny ve dvaceti procentech otevřené.
Ve většině případů dochází k frakturám obou kostí současně. Izolované fraktury vznikají obvykle v důsledku dopravní nehody či nakopnutí při sportu. Zlomeniny v oblasti střední a spodní části bérce mívají tendence k opožděnému hojení se sklony k tvorbě pakloubů. Je zde také často přítomen tzv. kompartment syndrom, kdy dochází k ischemizaci (neprokrvování) dané oblasti. Daný typ fraktur bývá také často spojen s poraněním vazivového aparátu kolenního kloubu a neurovaskulárních struktur.

Zlomeniny lze rozdělit na stabilní, u kterých je přistupováno ke konzervativní terapii a zlomeniny nestabilní, jejichž léčba je operační. Konzervativní terapie spočívá v repozici a imobilizaci sádrovým obvazem, kterým je znehybněn kolenní i hlezenní kloub. Imobilizace trvá obvykle 10-12 týdnů. Komplikace u daného typu terapie je vznik tromboflebitidy a postfixační ztuhlosti kolena a hlezna. Převážná většina zlomenin diafýzy bérce je řešena operačně pomocí osteosyntézy, kdy je využíván nitrodřeňový hřeb, dlahová osteosyntéza či zevní fixatér.

Během imobilizace je rehabilitace zaměřena na dechovou gymnastiku, polohování, kondiční cvičení nepostižených částí těla, izometrické kontrakce svalů v imobilizované části dolní končetiny, nácvik sebeobsluhy a nácvik stereotypu chůze. Po skončení imobilizace postižené části je terapie orientována na polohování do zvýšených poloh proti zabránění vzniku otoků, zvýšení kloubních rozsahů pohybů, ošetření jizev, uvolnění měkkých tkání, zlepšení koordinace a cvičení funkčních pohybů a v neposlední řadě posílení oslabeného svalstva a protahování svalstva zkráceného.

CVIČENÍ NA PROTAŽENÍ A ZVÝŠENÍ ROZSAHU POHYBU

Návody 1 - obrázek
Tento cvik důkladně protáhne lýtkový sval a Achillovu šlachu. Provádějte před každým a po každém Vašem fyzickém cvičení, sportu (běh, kolo, turistika..). Pokud cvik budete provádět pravidelně, předejdete tak přetížení lýtkového svalu, vzniku patní ostruhy, poškození měkkých tkání kolene apod.
Návody 2 - obrázek
Tento cvik důkladně protáhne lýtkový sval a Achillovu šlachu. Pokud cvik budete provádět pravidelně, předejdete tak přetížení lýtkového svalu, vzniku patní ostruhy, poškození měkkých tkání kolene apod.
Návody 3 - obrázek
Tento cvik důkladně protáhne chodidlo. Pokud ho budete provádět pravidelně, předejdete tak přetížení lýtkového svalu, vzniku patní ostruhy, vbočeného palce, kladívkových prstů apod. Cvik je vhodné zařadit při léčbě patní ostruhy, vbočeného palce, zvrtnutého kotníku, úrazu bérce a nohy.
Návody 4 - obrázek
Prováděním tohoto cviku uvolníte svalové napětí na přední a zevní straně bérce, tím zvýšíte hybnost kotníku a zároveň protáhnete i svaly prstů. Je vhodné tento cvik provádět při bolestech bérce, kotníku, chodidla, patní ostruhy a kolene, nebo jako prevenci přetížení svalů dolní poloviny nohy.
Návody 5 - obrázek
Čtyřhlavý stehenní sval (m. quadriceps femoris) bývá často zkrácen a přetížen, což může způsobit omezení pohybu a bolesti v kolenním kloubu, i problémy v zdánlivě nesouvisejících oblastech (kyčelní kloub, bederní páteř, třísla,...). Pomocí tohoto cviku je možné sval efektivně protáhnout a zrelaxovat.
Návody 6 - obrázek
Jedná se o cvik pro protažení přitahovačů stehna (svalů v oblasti třísel). Používáme ho především v případě syndromu bolestivého třísla a bolestí kyčelního či kolenního kloubu.
Návody 7- obrázek
Zkrácení svalů zadní strany stehen (ischiokrurální svaly, hamstringy) jsou často zkráceny, toto zkrácení může způsobit bolest zad nebo kolen. Z toho důvodu je vhodné tyto svaly preventivně protahovat.
Návody 8 - obrazek
U svalů dolních končetin dochází často k nedostatečnému protahování ke zkrácení. Tento cvik důkladně protáhne zevní stranu stehna, hýždí a bérce. Při pravidelném provádění je možné předejít přetížení lýtkového svalu, kolene, kyčlí, bolestem zad, beder či křížokyčelní oblast.

CVIČENÍ PRO SPRÁVNÝ STEREOTYP PŘI CHŮZI

Návody_2 1 - obrázek
Odtažení palce (správné provedení podélné a příčné klenby). Cvik je vhodný při problematice vbočeného palce a rovněž při příčném i podélném plochonoží. Aktivují se při něm svaly v podélné a příčné klenbě a zároveň je uvolňována oblast chodidla. Provádějte při bolestech bérce, kotníku, chodidla, patní ostruhy, vbočeného palce a bolesti kolene.
Návody_2 2 - obrázek
Nesprávné nastavení nohy a její opěrné funkce může způsobit zdánlivě nesouvisející problémy jak v oblasti dolních končetin, tak v nastavení celého těla. Z toho důvodu je nutné se naučit, jak správně zatěžovat nohu a aktivovat nožní klenbu.
Návody_2 3 - obrázek
Cílem tohoto cviku je zaktivovat svaly držící oblouk klenby nohy a naučit se ji vědomě správně a měkce pokládat při chůzi na zem.
Návody_2 4 - obrázek
Cvičení na uvolňování drobných kloubů nohy a uvolňování prstů na noze.

STABILIZAČNÍ CVIČENÍ

Návody_3 1 - obrázek
Cvičení pro napřímené držení páteře a hlavy a stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů.
Návody_3 2 - obrázek
Cvičení pro napřímené držení páteře a hlavy a stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů.
Návody_3 3 - obrázek
Cvičení pro napřímené držení páteře a hlavy a stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů.
Návody_3 4 - obrázek
Cvičení pro aktivní kontrolu a stabilizaci pánve a spodního břicha a posílení svalů hýždí a beder.
Návody_3 5 - obrázek
Cvičení pro uvědomění si vlastního těla v prostoru a trénink rovnováhy.
Návody_3 7 - obrázek
Cvičení pro napřímení zad a protažení dolních končetin.
Návody_3 8 - obrázek
Cvičení pro napřímené držení páteře a hlavy, stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků a uvolnění křížokyčelního skloubení.
Návody_3 9 - obrázek
Balanční cvičení pro správné držení těla a napřímení páteře, které je vhodné pro aktivaci hlubokého stabilizačního svalstva břicha, trupu i pánve.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví