Aktivace šikmých břišních svalů v šikmém sedu

Co je cílem cvičení:

  • trénink šikmých břišních svalů, stabilizátorů pánve a rovnováhy
Výchozí poloha
- Zaujměte pozici vzporu na boku s oporou o předloktí.
- Napřimte trup.
- Vytahujte se za temenem a kostrčí.
Fáze 1
- Nadzdvihněte trup do vzpřímené polohy.
- Vzepřete se o předloktí.
- Druhou horní končetinu si dejte v bok anebo ji vytahujte směrem ke stropu.
Fáze 2
- Přejděte do vzporu s nataženou vrchní dolní končetinou.
- Pro ztížení můžete přejít do vzporu s nataženými dolními končetinami vedle sebe.
Fáze 3
- Cvik můžete ještě zintenzivnit roznožením natažených dolních končetin, takže nohu, která je na vrchu držíte ve vzduchu.
Fáze 4
- Pro zintenzivnění dejte vrchní ruku do upažení.
Fáze 5
- Na závěr se můžete pokusit spojit obě vrchní končetiny (nohu i ruku) za zády.
Fáze 6
- Povolte a vraťte zpět do výchozí polohy na podložku.
Videoukázka cviku

Nejčastější chyby

  • vystrčení hýždí dozadu
  • svěšené hýždě směrem dolů
  • zavěšení se na rameno opěrné ruky

Jak často provádět

  • v posilovací pozici vydržte tak dlouho, dokud jste schopni udržet správné nastavení těla
  • pokuste se zopakovat výdrž 3krát na každou stranu
  • můžete cvičit denně

Pokud Vám bolest zcela neodezněla

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.
sipka seda
REZERVUJTE SI TERMÍN


telefon seda
VOLEJTE
606 404 804


Zavolejte, poradíme:
volejte od 8:00 do 20:00

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Spinální cvičení na uvolnění a protažení hlubokých svalů páteře

Spinální cvičení na uvolnění a protažení hlubokých svalů páteře

youtube Protažení mezilopatkových svalů v sedě

Protažení mezilopatkových svalů v sedě

youtube Protažení zádových svalů -

Protažení zádových svalů - "pozice dítěte"

youtube Cvičení pro posílení mezi-lopatkových svalů, paží a trupu

Cvičení pro posílení mezi-lopatkových svalů, paží a trupu

Související cviky

Protažení mezilopatkových svalů v sedě

Cvik zaměřený na protažen mezilopatkových svalů, uvolňující záda po námaze a přetížení. CO JE CÍLEM CVIČENÍ: protažení svalů mezi lopatkamiuvolnění…

Protažení zádových svalů - "pozice dítěte"

Co je cílem cvičení: protažení zádových svalů uvolnění napětí přetížených svalů zad

Chůze po malíkové straně

Cvičení pro aktivaci svalů nohy. CO JE CÍLEM CVIČENÍ:  aktivace svalů nohy

Protažení přední strany bérce - relaxace peroneálních svalů

Prováděním tohoto cviku uvolníte svalové napětí na přední a zevní straně bérce, tím zvýšíte hybnost kotníku a zároveň protáhnete i…

Cvičení pro posílení mezi-lopatkových svalů, paží a trupu

Co je cílem cvičení: posílení svalů ramen, trupu a pánve zpevnění břišní stěny a hlubokých břišních svalů posílení břišních svalů

Protažení zadní strany stehenního svalu s propnutým kolenním kloubem pomocí pásku

Cvičení vhodné k protažení zadní strany stehna při svalových dysbalancích CO JE CÍLEM CVIČENÍ: protažení svalů zadní strany stehna zvýšení…

Napřímení páteře vkleče a posílení steheního svalstva

Co je cílem cvičení: napřímené držení páteře a hlavy aktivace hlubokého stabilizačního systému stabilizace pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků

Posilování břicha a bicepsu

Co je cílem techniky: Posílení břišních svalů. Posílení středu těla a bicepsů. Celkové zpevnění těla.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Vše o Rázové vlně
Články o zdraví