Cvičení s pružnými odpory ke vzpřímenému držení těla

Tento cvik je vhodný, trápí-li Vás bolesti zad při dlouhé práci ve statické pozici, jakou je např. práce u počítače. Jedná se o cvik, kterým stimulujete a zároveň posilujete svůj pohybový aparát k vzpřímenému držení těla v sedě.

Co je cílem cvičení:

  • Vzpřímené držení těla
  • Centrace kolenních, kyčelních a ramenních kloubů
Výchozí poloha
- Posaďte se do vzpřímené pozice, nohy jsou od sebe na šířku pánve, kyčelní klouby jsou nad úrovní kolen, hlava je vytažená, lokty jsou u těla, pružný pás (Theraband) si obmotejte tak, jak je ukázáno na obrázku.
Fáze 1
- Lokty zůstávají u těla a vy provádíte zevní rotaci v ramenním kloubu se zachováním neutrálního postavení dolních končetin z výchozí pozice.
Fáze 2
- Následně se vracíme zpět do výchozí pozice.
- Páteř zůstává napřímená.
- Pravidelně dýchejte, nezadržujte dech.

Nejčastější chyby

  • Příliš krátké ovázání pružného pás (Theraband), který působí přílišný odpor
  • Lokty se při zevní rotaci v ramenním kloubu vzdalují od trupu
  • Při aktivaci svalových řetězců ztrácíte napřímení páteře
  • Nepravidelné dýchání a zadržování dechu
  • Pohyb je prováděn švihem

Jak často provádět

  • Při sedavém zaměstnání doporučujeme cvičení alespoň jednou denně v rámci kompenzace
  • Cvičíme ideálně alespoň ve 3 sériích po 10 opakováních

Pokud Vám bolest zcela neodezněla

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.
sipka seda
REZERVUJTE SI TERMÍN


telefon seda
VOLEJTE
606 404 804


Zavolejte, poradíme:
volejte od 8:00 do 20:00

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Posilovací guma pilates band - Posilování mezilopatkových svalů a rotace páteře: letadlo

Posilovací guma pilates band - Posilování mezilopatkových svalů a rotace páteře: letadlo

youtube Posilovací guma elastiband - Napřímení páteře v diagonále

Posilovací guma elastiband - Napřímení páteře v diagonále

Související cviky

Aktivace svalů pro vzpřímené držení těla pomocí Therabandu

Cvičení pro aktivaci svalů podílejících se na vzpřímeném držení těla a zároveň uvolňujících ty, které jsou díky dlouhodobějšímu setrvávání v…

Nácvik chůze s využitím posilovací gumy Theraband a balanční podložky AIREX

Theraband klade při chůzi jemný odpor dolním i horním končetinám, čímž zlepšuje jejich uvědomění, a tedy i jejich zapojení do…

Korekce sedu dle Brüggera s využitím Therabandu

Cvičení pro aktivaci svalů podílejících se na vzpřímeném držení těla a zároveň uvolňujících ty, které jsou díky dlouhodobějšímu setrvávání v…

Posilovací guma pilates band - Posilování mezilopatkových svalů a rotace páteře: letadlo

Tento cvik je určen pro posílení mezilopatkových svalů. Vyžaduje dokonalé napřímení páteře, tak aby mohl být proveden rotační pohyb páteře…

Posilovací guma elastiband - Napřímení páteře v diagonále

Cvik je určen pro napřímení páteře. Rovněž pomáhá zapojovat svaly paže, pletence ramenního a trupu ve správném pořadí a díky…

Posilování rotátorů trupu s využití posilovací gumy Theraband

Tento cvik je vhodný pro aktivaci trupového svalstva zajišťujícího rotace. Tyto svaly bývají často v nerovnováze u osob, které trpí…

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Vše o Rázové vlně
Články o zdraví