Metoda Kaltenborn - cvičení pro dolní obratle hrudní páteře - segmenty Th8 - Th12

Automobilizační cvičení pro dolní obratle hrudní páteře - segmenty Th8 - Th12

Co je cílem cvičení:

 • uvolnění ztuhnutí určitého úseku páteře
 • předcházení blokádám páteře
 • rozhýbat základní směry pohybu hrudní a bederní páteře
Výchozí poloha
- Zaujměte pozici vzporu klečmo na předloktí.
- Horní končetiny mějte na šířku ramen.
- Ruce směřujte kolmo na podložku.
- Stehna s trupem a bérci tvoří pravý uhel.
Fáze 1
- S nádechem se ohněte v páteři do tzv. flexe - zakulacení.
Fáze 2
- S výdechem páteř narovnejte do tzv. extenze - prohnutí.
Fáze 3
- S nádechem pomalu a plynule uklánějte hlavu, trup, prsty rukou a bérce na stejnou stranu.
- Dívejte se přes rameno na paty.
Fáze 4
- S výdechem se pomalu vraťte zpět do výchozí polohy.
- Pohyb opakujte střídavě na obě strany: vlevo a vpravo.
Fáze 5
- Střídavě upažujte vzad pravou a levou horní končetinu ohnutou v lokti.
- Současně za ní s nádechem otáčejte také hlavu s trupem (při pohledu shora trup a horní končetina svírají pravý uhel).
- S výdechem se vraťte zpět do výchozí polohy.

Nejčastější chyby

 • vychýlení páteře do stran
 • zvedání ramen k uším
 • v první fázi jsou kolena příliš vzadu (stehno by mělo svírat 90° s trupem)
 • prohýbání/hrbení páteře
 • pánev se vychyluje do strany
 • ve fázi 5 není úhel mezi paží a trupem 90°
 • hlava není v prodloužení páteře

Jak často provádět

 • lze cvičit každý den, z počátku provádějte 8 opakování na levou/pravou stranu

Pokud Vám bolest zcela neodezněla

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.
sipka seda
REZERVUJTE SI TERMÍN


telefon seda
VOLEJTE
606 404 804


Zavolejte, poradíme:
volejte od 8:00 do 20:00

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Mojžíšová - Na všech 4 - Písmeno C - Varianta pro hrudní páteř

Mojžíšová - Na všech 4 - Písmeno C - Varianta pro hrudní páteř

youtube Mobilizace páteře “pružením vidličkou”

Mobilizace páteře “pružením vidličkou”

youtube Zvyšování rozsahu pohybu v ramenním kloubu s tyčí - volant

Zvyšování rozsahu pohybu v ramenním kloubu s tyčí - volant

youtube Protažení svalů okolo hrudní páteře

Protažení svalů okolo hrudní páteře

Související cviky

Fyzioterapeutická technika při akutní blokádě žeber nebo hrudní páteře

Manipulace hrudní páteře do flexe s fyzioterapeutem. Jedná se o jednu z technik, kterou používáme především pro léčbu akutní blokády…

Protažení svalů okolo hrudní páteře

Co je cílem techniky: úleva od bolesti v oblasti hrudní páteře uvolnění napětí úleva od bolesti zad

Mojžíšová - Kočičí hřbet - Varianta pro hrudní páteř

Co je cílem cvičení: mobilizace hrudní a bederní páteře CVIČÍME VE 3 POLOHÁCH: na dlaních - nejvíce cvičí hrudní páteř…

Protažení středních vláken trapézu

Jedná se o cvičení pro protažení středních vláken trapézového svalu a mezi lopatkové oblasti. Co je cílem cvičení: protažení středních…

Metoda Kaltenborn - cvičení pro střední a horní obratle hrudní páteře – segmenty Th1 – Th8

Automobilizační cvičení pro střední a horní obratle hrudní páteře – segmenty Th1 – Th8 Co je cílem cvičení: uvolnění ztuhnutí určitého…

Napřimování v sedu

Co je cílem cviku: napřímení horního trupu

Zvýšení hybnosti (mobilizace) hrudní páteře a žeber

Toto cvičení pomáhá při bolestech zad, vadného držení těla, dále pomáhá aktivovat svaly mezi lopatkové, trupové a svaly břišní stěny.…

Metoda Kaltenborn - cvičení pro přechod hrudní a bederní páteře Th - L a střední a horní obratle bederní páteře – segmenty L1 – L3

Automobilizační cvičení pro přechod hrudní a bederní páteře Th - L a střední a horní obratle bederní páteře – segmenty L1…

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Vše o Rázové vlně
Články o zdraví