Mobilizace páteře “pružením vidličkou”

Ukázka fyzioterapeutické techniky, tzv. pružení bederní páteře do extenze, kterou používáme především při blokádách páteře, nejčastěji v oblasti bederní a hrudní páteře.

Co je cílem techniky:

  • odstranění blokády daného segmentu páteře
  • obnovení kloubní vůle mezi jednotlivými skloubeními příslušných obratlů
Výchozí poloha
Pokyny pro pacienta:
- Lehněte si na břicho.
-  Ruce dejte podél těla, nárty položte na lehátko nebo je nechejte volně přes okraj lehátka (pro maximální snížení napětí zádových svalů).

Pokyny pro terapeuta: 
- Postavte se z boku lehátka, 2. a 3. prst jedné ruky přiložte na příčné výběžky obratle, druhá ruka je přiložena malíkovou hranou na posledních článcích prstů opačné ruky.
Fáze 1
Pokyny pro terapeuta: 
- Jemným pružením horní ruky do prstů ruky, která je přímo v kontaktu se zády ošetřované osoby provádějte mobilizaci daného segmentu páteře.
- K vytvoření tlaku využijte váhy celého těla, nepružte pouze rukama.
Videoukázka cviku

Nejčastější chyby

  • nepřesný manuální kontakt
  • příliš silný/slabý tlak
  • pružení provádíme pouze rukama, nikoliv celým tělem
  • horní ruka je přiložena příliš vysoko na prstech spodní ruky, dochází tak k poškozování prstů spodní ruky
  • ošetřovaná osoba má ruce ve vzpažení

Jak často provádět

  • mělo by se opakovat, dokud se neobnoví kloubní vůle, pozor ale na fixované blokády, opakujte maximálně 6-8 zapružení

Pokud Vám bolest zcela neodezněla

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.
sipka seda
REZERVUJTE SI TERMÍN


telefon seda
VOLEJTE
606 404 804


Zavolejte, poradíme:
volejte od 8:00 do 20:00

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Zvýšení hybnosti (mobilizace) bederní páteře s fyzioterapeutem

Zvýšení hybnosti (mobilizace) bederní páteře s fyzioterapeutem

youtube Protažení středních vláken trapézu

Protažení středních vláken trapézu

youtube Zvyšování rozsahu pohybu v ramenním kloubu s tyčí

Zvyšování rozsahu pohybu v ramenním kloubu s tyčí

youtube Fyzioterapeutická technika ulevující od bolesti v oblasti pánve a beder

Fyzioterapeutická technika ulevující od bolesti v oblasti pánve a beder

Související cviky

Mojžíšová - Kočičí hřbet - Varianta pro hrudní páteř

Co je cílem cvičení: mobilizace hrudní a bederní páteře CVIČÍME VE 3 POLOHÁCH: na dlaních - nejvíce cvičí hrudní páteř…

Zvýšení hybnosti (mobilizace) hrudní páteře a žeber

Toto cvičení pomáhá při bolestech zad, vadného držení těla, dále pomáhá aktivovat svaly mezi lopatkové, trupové a svaly břišní stěny.…

Mojžíšová - Na všech 4 - Písmeno C - Varianta pro hrudní páteř

Co je cílem cvičení: mobilizace bederní a dolní hrudní páteře do úklonu otevření hrudníku, žeber, oblasti mezižebří zvýšení mobility hrudníku…

Automobilizace hrudní páteře do extenze (opakovaná extenze v sedě - modifikace u zdi)

Cvik vhodný při úlevě od ztuhlosti a uvolnění napjatých svalů v oblasti ramene a hrudníku. Dále cvičení pomáhá při bolestech…

Protažení zevní strany stehna vleže na boku

U svalů dolních končetin dochází často k nedostatečnému protahování ke zkrácení. Tento cvik důkladně protáhne zevní stranu stehna, hýždí a…

Zvyšování rozsahu pohybu v ramenním kloubu s tyčí - volant

Fyzioterapeutická metoda vhodná na zvýšení rozsahu hybnosti v rameni, protažení tkání, podpoření koaktivace svalů ramenního pletence v pohybu a uvolnění…

Fyzioterapeutická technika při akutní blokádě žeber nebo hrudní páteře

Manipulace hrudní páteře do flexe s fyzioterapeutem. Jedná se o jednu z technik, kterou používáme především pro léčbu akutní blokády…

Napřimování v sedu

Co je cílem cviku: napřímení horního trupu

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Vše o Rázové vlně
Články o zdraví