Nácvik chůze s využitím posilovací gumy Theraband a balanční podložky AIREX

Theraband klade při chůzi jemný odpor dolním i horním končetinám, čímž zlepšuje jejich uvědomění, a tedy i jejich zapojení do samotného stereotypu chůze. Chceme-li zvýšit náročnost cviku, můžeme přidat i balanční podložku AIREX.

Co je cílem cvičení:

  • uvědomění si základních pohybů horních i dolních končetin, které se při chůzi dějí
  • posílení svalů podílejících se na chůzi
  • zlepšení stability stoje
Výchozí poloha

- Vzpřímeně se postavte na podložku.

Navinutí therabandu:

- Položte Theraband z přední strany na bérce, kolem každého bérce gumu jedenkrát oviňte tak, že vinutí jde pod vinutím primárním.
- Poté zkřižte Theraband přes zadní strany stehen.
- Dále je veďte na přední stranu stehen, kde posilovací gumu opět překřižte.
- Theraband nakonec zafixujeme v lehkém tahu ovinutím kolem rukou

Fáze 1
- S odporem Therabandu lze cvičit samostatnou chůzi nebo pouze jednotlivé složky pohybu jako je nákrok, výstup na schod nebo též posazování či vstávání ze židle.
- Začněte s chůzí tak, že lehce zvednete levou nohu do vzduchu.
Fáze 2
- Pokračujte v chůzi na místě zdvihnutím pravé nohy. 
- Obě nohy několikrát vystřídejte.

Nejčastější chyby

  • špatné navinutí Therabandu
  • příliš velký/malý tah Therabandu
  • špatná výchozí pozice dolních končetin
  • při samotné chůzi se nedbá na odvíjení chodidel, zapojování horních končetin či neudržení vzpřímeného těla
  • špatné tempo chůze

Jak často provádět

  • lze cvičit denně

Pokud Vám bolest zcela neodezněla

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.
sipka seda
REZERVUJTE SI TERMÍN


telefon seda
VOLEJTE
606 404 804


Zavolejte, poradíme:
volejte od 8:00 do 20:00

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Posilovací guma elastiband - Napřímení páteře v diagonále

Posilovací guma elastiband - Napřímení páteře v diagonále

youtube Nácvik chůze o 2 francouzských nebo podpažních berlích

Nácvik chůze o 2 francouzských nebo podpažních berlích

youtube Chůze po patách - krátké a stabilní kroky

Chůze po patách - krátké a stabilní kroky

youtube Čapí chůze

Čapí chůze

Související cviky

Airex - Velká noha

Cvičení je vhodné především pokud máte plochou nohu nebo problémy s rovnováhou. Dále se používá např. v pozdějších fázích rehabilitace…

Chůze po špičkách - krátké a stabilní kroky

Modifikace stereotypu chůze vhodná po operacích a po úrazech kolenního a kyčelního kloubu. Co je cílem cvičení: aktivace prstů nohou…

Aktivace svalů pro vzpřímené držení těla pomocí Therabandu

Cvičení pro aktivaci svalů podílejících se na vzpřímeném držení těla a zároveň uvolňujících ty, které jsou díky dlouhodobějšímu setrvávání v…

AIREX - Výpady ze stoje před podložkou

Cvičení je vhodné především pokud máte plochou nohu, trápí Vás bolesti kolenních kloubů nebo máte problémy s rovnováhou. Dále se…

Posilování rotátorů trupu s využití posilovací gumy Theraband

Tento cvik je vhodný pro aktivaci trupového svalstva zajišťujícího rotace. Tyto svaly bývají často v nerovnováze u osob, které trpí…

Korekce sedu dle Brüggera s využitím Therabandu

Cvičení pro aktivaci svalů podílejících se na vzpřímeném držení těla a zároveň uvolňujících ty, které jsou díky dlouhodobějšímu setrvávání v…

Čapí chůze

Cvičení při chronických žilních onemocněních nebo udržování rozsahu pohybů kloubů dolní končetiny po operacích či úrazech. Co je cílem cvičení:…

Airex - Malá noha

Cvičení je vhodné především pokud máte plochou nohu nebo problémy s rovnováhou. Dále se používá např. v pozdějších fázích rehabilitace…

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Vše o Rázové vlně
Články o zdraví