Pěnový válec - Posilování břicha: nůžky

Tento cvik je primárně zaměřen na posilování břišních svalů. Díky labilní pomůcce (pěnová válec) však vyžaduje intenzivní zapojení středu těla, tzn. hlubokých svalů kolem páteře a pánevní dno.

Cíl cvičení:

  • posílení břišních svalů
Výchozí poloha
- Posaďte se na hranu pěnového válce a pomalu se položte tak, aby celá vaše páteř i hlava spočívala na válci.
- Ruce položte volně podél těla, dlaně se lehce opírají o podložku, pomáhají udržovat rovnováhu.
- Dolní končetiny jsou skrčené v koleni, kolena jsou od sebe vzdálená na šířku pánve, paty pod kolena.
-Napřímená páteř je v kontaktu s válcem, pohled vzhůru ke stropu.
Fáze 1
- Nadechněte se do stran (spodních žeber) a do zad.
- S výdechem zpevněte břicho a pomalu zvedejte ohnuté dolní končetiny, jednu po druhé.
Fáze 2
- Pravidelně dýchejte, udržte zpevněné břišní svaly.
- S dalším výdechem propněte nohy v kolenou, jednu nohu po druhé,dolní končetiny jsou kolmé na válec, prsty propnuté.
Fáze 3
- Dynamicky se 2x nadechněte nosem (nádech, nádech)
- S každým nádechem proveďte mírný hmit pravou nohou směrem k tělu a levou nohou směrem od těla.
Fáze 4
- Dynamicky 2x vydechněte ústy (výdech, výdech).
- S každým výdechem proveďte mírný hmit levou nohou směrem k tělu a pravou nohou směrem od těla.
Fáze 5
- S výdechem se pomalu vracejte do výchozí pozice.
Videoukázka cviku

Nejčastější chyby

  • zvedání ramen
  • příliš velký tlak při opírání dlaněmi do podložky
  • zákon hlavy
  • prohnutí dolní části zad - chybí kontakt s válcem
  • zadržování dechu

Jak často provádět

  • Lze cvičit každý den.
  • proveďte 8x

Pokud Vám bolest zcela neodezněla

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.
sipka seda
REZERVUJTE SI TERMÍN


telefon seda
VOLEJTE
606 404 804


Zavolejte, poradíme:
volejte od 8:00 do 20:00

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Balanční podložka Abdo Gain - Posilování břišních svalů sedy-lehy

Balanční podložka Abdo Gain - Posilování břišních svalů sedy-lehy

youtube Posilovací kolečko - Klik

Posilovací kolečko - Klik

youtube Balanční podložka Abdo Gain - Posilování břicha: jízda na kole

Balanční podložka Abdo Gain - Posilování břicha: jízda na kole

youtube Pěnový válec training foam roller - Masáž lýtek

Pěnový válec training foam roller - Masáž lýtek

Související cviky

PĚNOVÝ VÁLEC - Vzpor na boku

Tento cvik je primárně zaměřen na posilování břišních svalů, dále se intenzivně aktivují svaly paže a ramenního kloubu. Využitím labilní…

KETTLEBELL - Přítahy ve vzporu

Tento cvik je primárně určen pro posílení mezilopatkových svalů, svalů paží a trupu. Po celou dobu provádění cviků by měly…

Balanční deska - Vzpor se zdviháním dolních končetin

Tento cvik je vhodný pro komplexní zpevnění celého tělo s důrazem na svaly hlubokého stabilizačního systému páteře. Cíl cvičení: posílení…

Balanční podložka Abdo Gain - Posilování břišních svalů sedy-lehy

Tento cvik je primárně určen pro posílení šikmých břišních svalů. Zadní opěrná část pomůcky umožní lehkou oporu a správnou polohu…

Posilovací kolečko - Posilování zadní strany stehen

Tento cvik je primárně určen pro posílení svalů zadní strany stehen. Vzhledem k náročnosti cviku a balanční pomůcce si cvik…

Pěnový válec training foam roller - Masáž lýtek

Tento cviku slouží primárně jako automasáž k lýtkových svalů.Náročná (balanční) pozice zároveň vyžaduje aktivní střed těla, břišní svaly a paže.…

Balanční deska - Klik

Tento cvik je primárně určen pro posílení mezilopatkových svalů, svalů paží a trupu. Po celou dobu provádění cviků by měly…

Posilovací kolečko - Klik

Tento cvik je primárně určen pro posílení mezilopatkových svalů, svalů paží a trupu. Díky posilovacím kolečku se cvik stává velmi…

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Vše o Rázové vlně
Články o zdraví