Posilovací kolečko - Klik

Tento cvik je primárně určen pro posílení mezilopatkových svalů, svalů paží a trupu. Díky posilovacím kolečku se cvik stává velmi náročným a vyžaduje zapojení celého těla od pánve až po paže. Tzn., že by opět měly být po celou dobu provádění cvik stále aktivní i svaly hlubokého stabilizačního systému páteře a svalů pánevního dna.

Cíl cvičení:

 • posílení prsních svalů
 • posílení trojhlavého svalu pažního
 • posílení deltového svalu
 • posílení trapézového svalu
 • aktivace svalů trupu
Výchozí poloha
- Zaujměte pozici ve vzporu klečmo a oběma rukama uchopte madla po stranách posilovacího kolečka.
Fáze 1
- Zpevněte břišní stěnu, nadechujete se do spodních žeber, která by se měla rozpínat do stran.
- Pomalu plynule rolujte kolečkem směrem dopředu a současně klesejte trupem směrem k podlaze.
- Plynule dýchejte
Fáze 2
- Pokračujte v započatém pohybu jen do takové vzdálenosti,aby jste se nedopouštěly technicky chyb a byli se schopni vrátit zpět do výchozí pozice.
Fáze 3
- S výdechem se plynule vracejte do výchozí pozice.
- Náročnější variantou cviku může být pánský klik.
Videoukázka cviku

Nejčastější chyby

 • prohnutí v bedrech
 • hlava padá k zemi nebo je zakloněná (hledíme před sebe)
 • ramena jsou tažena k uším
 • propad v oblasti hrudníku, lopatky odstávají nebo “sklouzávají” k páteři
 • zadržování dechu
 • při rolování pracuje jedna paže silněji než druhá - dojde k rotaci v ramenou popřípadě rotaci trupu - zatáčítě kolečkem do stran
 • lokty se v průběhu pohybu vzdalují od těla

Jak často provádět

 • Lze cvičit denně
 • Vzhledem k náročnosti cviku buďte velmi opatrní se zvyšováním počtu opakování. Vždy dejte přednost kvalitě provedení nad kvantitou. Postačí 2 x.. Zkušenější sportovci zvyšují počty dle kondice.
 • Cvik lze zjednodušit zkrácením vzdálenosti, kterou se kolečkem od těla vzdalujete.

Pokud Vám bolest zcela neodezněla

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.
sipka seda
REZERVUJTE SI TERMÍN


telefon seda
VOLEJTE
606 404 804


Zavolejte, poradíme:
volejte od 8:00 do 20:00

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube PĚNOVÝ VÁLEC - Vzpor na boku

PĚNOVÝ VÁLEC - Vzpor na boku

youtube Pěnový válec - Posilování břicha: nůžky

Pěnový válec - Posilování břicha: nůžky

youtube Balanční podložka Abdo Gain - Posilování břišních svalů sedy-lehy

Balanční podložka Abdo Gain - Posilování břišních svalů sedy-lehy

youtube Pěnový válec training foam roller - Masáž hýždí

Pěnový válec training foam roller - Masáž hýždí

Související cviky

Balanční deska - Vzpor se zdviháním dolních končetin

Tento cvik je vhodný pro komplexní zpevnění celého tělo s důrazem na svaly hlubokého stabilizačního systému páteře. Cíl cvičení: posílení…

Posilovací guma elastiband - Napřímení páteře v diagonále

Cvik je určen pro napřímení páteře. Rovněž pomáhá zapojovat svaly paže, pletence ramenního a trupu ve správném pořadí a díky…

KETTLEBELL - Přítahy ve vzporu

Tento cvik je primárně určen pro posílení mezilopatkových svalů, svalů paží a trupu. Po celou dobu provádění cviků by měly…

Pěnový válec training foam roller - Masáž lýtek

Tento cviku slouží primárně jako automasáž k lýtkových svalů.Náročná (balanční) pozice zároveň vyžaduje aktivní střed těla, břišní svaly a paže.…

KRUH NA ZPEVNĚNÍ TĚLA - Posilování mezilopatkových svalů, zad a hýždí

Tento cvik je primárně určen pro posílení mezilopatkových svalů, zad a hýždí. Po celou dobu provádění cviků by měly být…

Pěnový válec training foam roller - Masáž hýždí

Tento cviku slouží jako automasáž k uvolnění hýždí (např. intenzivním posilování). Díky relativně náročnější (balanční) pozici zároveň aktivujete břišní svaly…

Pěnový válec - Posilování břicha: nůžky

Tento cvik je primárně zaměřen na posilování břišních svalů. Díky labilní pomůcce (pěnová válec) však vyžaduje intenzivní zapojení středu těla,…

Posilovací guma pilates band - Posilování mezilopatkových svalů a rotace páteře: letadlo

Tento cvik je určen pro posílení mezilopatkových svalů. Vyžaduje dokonalé napřímení páteře, tak aby mohl být proveden rotační pohyb páteře…

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Vše o Rázové vlně
Články o zdraví