Bc. Karolina Rathová - fyzioterapeut

KarolinaR260


Jsem absolventkou bakalářského studia fyzioterapie Západočeské univerzity v Plzni. V současné době studuji navazující magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
V průběhu bakalářského studia jsem absolvovala řadu praxí na různých pracovištích, kde jsem se setkala s širokým spektrem diagnóz a různými přístupy k jejich léčbě.

Zajímavou zkušeností pro mě byl studijní program na Zhejiangské univerzitě v Číně, kde jsem poznala základy čínské medicíny.

Ráda žiji svůj život na plno a budu se snažit, abyste mohli také, a to bez bolestí a omezení.

Těším se na Vás!


Vzdělání:

 • (2020 – současnost) Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, navazující magisterské studium: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • (2016 - 2020) Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, bakalářský studijní program: Fyzioterapie, téma bakalářské práce: Imaginace funkčního cíleného pohybu horní končetiny v obraze EMG

Odborná stáž:

 • (2019) Zhejiang Chinese Medical University in Hangzhou, International Education College, Program Freemovers

Pracovní zkušenosti ve zdravotnictví:

 • (2018 - 2020) Fyzioterapeut v Rehabilitační nemocnici Beroun
 • (2017 - 2019) Sportovní fyzioterapeut univerzitního hokejového týmu Akademici Plzeň

Praxe během bakalářského studia (2016 - 2020):

 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – ortopedie, traumatologie, JIP, ARO, klinika popáleninové medicíny
 • Rehabilitační nemocnice Beroun – lůžková rehabilitace, ambulantní rehabilitace, Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče
 • Dětská léčebna Vesna – Jánské lázně – individuální a skupinová fyzioterapie
 • Rehabilitační ústav Kladruby – rehabilitace v rehabilitačním ústavu – neurologické a ortopedické diagnózy
 • Fakultní nemocnice Olomouc – oddělení rehabilitace
 • Fakultní nemocnice Lochotín Plzeň – ortopedie, kardiologie, chirurgie, neonatologie

Používané fyzioterapeutické metody:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Senzomotorická stimulace
 • Kineziotaping

Jazykové dovednosti:

 • Český jazyk – rodilý mluvčí
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Čínský jazyk
Sleva
Nabídka léčby
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Hledáme fyzioterapeuty
Vše o Rázové vlně