Bc. Lenka Játiová - fyzioterapeut

LenkaJ260

Jsem absolventkou bakalářského oboru fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a v současné době pokračuji v navazujícím magisterským studiu na fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Během studia jsem absolvovala řadu praxí na různých pracovištích, včetně studijního pobytu ve Finské Jyväskyle. Díky tomu jsem získala zkušenosti s terapií u dospělých i dětských pacientů s různými diagnózami.

Již od útlého dětství jsem se věnovala sportu, a právě zájem o sport mě přivedl až k fyzioterapii, kdy jsem si potvrdila, jak je pohyb v našich životech důležitý. Tento obor mě velmi baví a chci se v něm dále vzdělávat, osvojit si další metody a prohlubovat své znalosti tak, abych mohla při terapii vždy zvolit individuální přístup dle Vašich potřeb.
Mezi mé koníčky patří fitness, plavání a především jóga, na které se mi líbí, že propojuje duševní a tělesnou stránku člověka. Józe se věnuji již řadu let a pokud je to vhodné, vkládám její prvky ráda do terapie.

Těším se na Vás!

Vzdělání

(09/2018-současnost) Magisterské studium v oboru fyzioterapie na fakultě tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity.
(09/2019-01/2020) Health Care – Physiotherapy, Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Finland.
(09/2015-06/2018) Bakalářské studium v oboru fyzioterapie na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářská práce na téma: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s inkontinencí.

Klinické praxe v rámci magisterského studia

 • Centrum léčby pohybového aparátu 
 • Klinika komplexní rehabilitace Monada
 • Centrum Paraple o.p.s.
 • CKP Roseta
 • Ústřední vojenská nemocnice v Praze – oddělení interní, neurologie, rehabilitace
 • Oblastní nemocnice Kladno – oddělení ortopedie, neurologie, chirurgie

Klinická praxe v rámci bakalářského studia

 • Fakultní nemocnice Bohunice v Brně – oddělení interní, ortopedie, chirurgie, neurologie
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – oddělení doléčovací a rehabilitační, interní, ortopedie, neurologie, chirurgie, JIP, ARO
 • Dětská nemocnice v Brně – oddělení rehabilitace, chirurgie, ortopedie

Odborné kurzy

 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Komplexní terapie krční páteře – Klinika komplexní rehabilitace Monada
 • Čínská reflexní masáž nohy Zuliao
 • Komplexní kineziologický rozbor
 • Terapeutické využití Temtex tapu

Používané fyzioterapeutické metody

 • Diagnostika a terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Cvičení na podkladě vývojové kineziologie
 • Senzomotorická stimulace
 • Reflexní masáž

Jazyky

 • Český jazyk - rodilý mluvčí
 • Anglický jazyk
Sleva
Nabídka léčby
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Hledáme fyzioterapeuty
Vše o Rázové vlně