Bc. Ondřej Vévoda - Fyzioterapeut

CLOndraJsem absolventem bakalářského studia v oboru fyzioterapie na ZČU v Plzni. Právě zde začalo moje nadšení pro tento zajímavý a dynamický obor. Základní znalosti získané vysokoškolským vzděláním stále rozšiřuji odbornými kurzy, které mi otevírají nové možnosti a přístupy k řešení Vašich obtíží.

Ve své praxi se zaměřuji na řešení bolestí páteře a to z pohledu fyzioterapie, ale i somatoviscerálních vztahů a psychosomatiky. V terapii samotné se snažím o uvědomění primárního problému klientem a následně jeho odstranění jednoduchými, přesně cílenými cviky. Věřím, že společně nalezneme cestu k řešení právě Vašeho problému.

Společně zjistíme, proč to bolí a co s tím dělat!

Těším se na Vás!

VZDĚLÁNÍ

 • (2012 – 2015) Bakalářské studium v oboru fyzioterapie, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni. Bakalářská práce: Využití metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace u periferních paréz horních končetin.

STUDIJNÍ ÚSPĚCHY:

 • Cena děkana FZS za nejlepší konzultační podporu v studentském projektu: Konstrukční návrh s designérským řešením – Zařízení pro nastoupení a vystoupení tělesně postižených osob na vozíku do/z prostředků hromadné veřejné dopravy.

ODBORNÉ PRAXE V RÁMCI BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 • LDN, Privamed a.s.: práce se seniory, péče o infaustní pacienty, skupinové cvičení, rehabilitační oddělení
 • P-P Klinika Kladno: ambulantní péče, fyzikální terapie
 • Lázeňský dům a Lázeňský dvůr, Vesna, Janské lázně: lázeňská péče, ambulantní péče, práce s dětmi s DMO, CKP, svalovými dystrofiemi
 • Mediterra, s.r.o., Praha Malvazinky: ambulantní péče, lůžková rehabilitace, terapie v bazénu

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI VE ZDRAVOTNICTVÍ:

 • (2011) Oblastní nemocnice Kladno: pomocný personál
 • (2015 – 2016) Fyzioterapeut v Mulačově nemocnici s.r.o. – Fyzioterapie na lůžkovém oddělení JIP, Chirurgickém oddělení, Interním oddělení, Ortopedickém oddělení, Novorozeneckém oddělení, Gynekologicko- porodnickém oddělení. Fyzioterapie na ambulantních pracovištích Rehabilitačního oddělení zahrnující vodoléčebné procedury, elektroléčbu, mechanoterapii, léčebnou tělesnou výchovu, mobilizační techniky a techniky měkkých tkání, spolu s příslušným vyšetřením.
 • (2016 – 2018) Fyzioterapeut ve společnosti KYKO med s.r.o. – Fyzioterapie na ambulantním pracovišti zahrnující elektroléčbu, mechanoterapii, léčebnou tělesnou výchovu, mobilizační techniky a techniky měkkých tkání, spolu s příslušným vyšetřením.

ODBORNÉ KURZY, POUŽÍVANÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ TECHNIKY

 • Komprehenzivní rehabilitace po amputacích
 • Komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů
 • Moderní fyziotrénink
 • Kinesiotaping
 • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence
 • Komplexní terapie krční páteře
 • Lymfatická masáž
 • Kompresivní terapie
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Spiraldynamik® Basic Med

JAZYKY

 • Český jazyk - rodilý mluvčí
 • Anglický jazyk

 

Reference
FYZIOklinika Firma roku