Mgr. Adam Buriánek - fyzioterapeut

Adam260

Své bakalářské studium v oboru fyzioterapie jsem absolvoval na Fakultě zdravotnických studií na Západočeské univerzitě v Plzni a následně magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Během studia jsem se setkal s velmi pestrou škálou diagnóz a s různými úhly pohledu jejich léčby. 

K fyzioterapii jsem se dostal díky vlastním úrazům ze sportu a následným rehabilitacím, které mi umožňují se lépe vcítit do Vašich problémů. Práce fyzioterapeuta mě velmi naplňuje a vždy se snažím udělat vše pro Vaše uzdravení. V terapiích postupuji dle nejmodernějších poznatků z oboru rehabilitace a přibližuji Vám srozumitelně odborný pohled na danou problematiku.

Věřím, že společně nalezneme ten správný recept na vyřešení Vašich obtíží!

Těším se na Vás!

VZDĚLÁNÍ

 • (2015 – 2018) Bakalářské studium, Fakulta zdravotnických studí, Západočeská univerzita. Bakalářská práce na téma: Sledování rozdílů úchopové síly při různém posturálním zajištění.
 • (2018 – 2020) Magisterské studium, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova. Diplomová práce na téma: Sledování reakčních schopností u různých věkových kategorií
  judistů.

ODBORNÉ PRAXE

Klinické praxe v rámci bakalářského studia

 • FN Plzeň – oddělení neurologie, traumatologie, onkologie, ortopedie, kardiologie, chirurgie a neonatologie
 • TJ Lokomotiva Plzeň – ambulantní rehabilitace
 • Exodus Třemošná – ambulantní rehabilitace
 • Františkovy Lázně a.s. – fyzioterapie
 • Rehabilitační nemocnice Beroun

Klinické praxe v rámci magisterského studia

 • Rehabilitační klinika Monada – ambulantní rehabilitace
 • Centrum paraple o.p.s. – péče o pacienty s míšní lézí
 • CKP Roseta – ambulantní rehabilitace
 • CKP Dobřichovice – ambulantní rehabilitace
 • MediCentrum Praha a.s. – ambulantní rehabilitace
 • Ústřední vojenská nemocnice v Praze – oddělení rehabilitace, urologie a ortopedie
 • Nemocnice Kladno – oddělení chirurgie, ortopedie, interny, gynekologie a neurologie

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI VE ZDRAVOTNICTVÍ:

 • NORA fyzio s.r.o.

POUŽÍVANÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ TECHNIKY

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik
 • Senzomotorická stimulace
 • Cvičení na podkladě vývojové kineziologie
 • Kineziotaping

JAZYKY

 • Český jazyk - rodilý mluvčí
 • Anglický jazyk
Sleva
Nabídka léčby
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Hledáme fyzioterapeuty
Vše o Rázové vlně