Mgr. Magdalena Kamarýtová - fyzioterapeut

MagdaK260

Znalosti v oboru fyzioterapie jsem získala díky absolvování bakalářského studia na Fakultě biomedicínského inženýrství na ČVUT v Kladně a následně magisterského studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Již během studia jsem měla možnost získat zkušenosti v praxi u širokého spektra diagnóz a učit se od výborných fyzioterapeutů.

Pravidelný pohyb je odjakživa součástí mého života a přináší mi jak fyzické tak zejména psychické potěšení. Je tedy i nedílnou součástí mých terapií. Mým cílem je nejen ulevit od bolestí, ale na základě důkladné diagnostiky zjistit příčinu obtíží a tu odstranit.

Každý z nás je zcela jedinečný a proto se snažím vést terapie tak, aby vyhovovaly každému přesně dle jeho potřeb a představ.

Těším se na Vás!

Vzdělání

 • (09/2018-05/2020) Magisterské studium v oboru fyzioterapie na fakultě tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity. Diplomová práce na téma: Vliv celotělové elektromyostimulace na tělesné složení a kostní denzitu u zdravých jedinců.
 • (09/2014-06/2017) Bakalářské studium v oboru fyzioterapie na ČVUT fakultě biomedicínského inženýrství. Bakalářská práce na téma: Fyzioterapeutické postupy u parézy nervus facialis.

Klinické praxe v rámci bakalářského studia

 • IKEM - lůžková rehabilitace na oddělení kardiologie, JIP a transplantační chirurgie
 • Oblastní nemocnice Kladno - lůžková rehabilitace na oddělení ortopedie, neurologie, JIP, ARO, pediatrie a ambulantní rehabilitace
 • Rehabilitační ústav Kladruby - práce s neurologickými a spinálními pacienty a po ortopedických operacích
 • Vojenský rehabilitační ústav Slapy - individuální péče o pacienty po úrazech, ortopedických operacích i s neurologickým deficitem, skupinové terapie
 • Klinika na Košíku - léčebna dlouhodobě nemocných pacientů
 • Therap Tilia spol. s. r. o. - Poliklinika Lípa - ambulantní rehabilitace
 • Rehabilitace Budějovická - ambulantní rehabilitace, LTV v bazénu, vodoléčba

Klinické praxe v rámci magisterského studia

 • Centrum Paraple o.p.s - péče o pacienty s míšní lézí
 • CKP Roseta - ambulantní rehabilitace
 • Ústřední vojenská nemocnice v Praze – oddělení interní, neurologie, rehabilitace

Pracovní zkušenosti ve zdravotnictví

 • Barna medical - pozice fyzioterapeut

Odborné kurzy

 • Funkční trénink I. – Aktivace CORE (HSSP)
 • Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání
 • Fyzioterapie po úrazech ve sportu
 • Dornova Metoda PLUS a Breussova masáž
 • Kinesiotaping I svalové techniky a cross tape
 • Kinesiotaping II korekční techniky

Používané fyzioterapeutické metody

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy
 • Terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik
 • Senzomotorická stimulace
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Cvičení na podkladě vývojové kineziologie

Jazyky

 • Český jazyk - rodilý mluvčí
 • Anglický jazyk
Sleva
Nabídka léčby
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Hledáme fyzioterapeuty
Vše o Rázové vlně