Mgr. Veronika Vondráková – fyzioterapeut

ClVercaVJsem absolventkou magisterského studia fyzioterapie na FTVS UK v Praze. „Pouhé“ studování postupem času přerostlo v hlubší zájem o obor a chuť poznávat nové a nové. I nadále platí, že si neustále rozšiřuji znalosti a dovednosti, abych Vám mohla nabídnout co nejvíce.

Při magisterském studiu fyzioterapie jsem současně začala studovat v rámci celoživotního vzdělání na FTVS jógu a jógovou terapii a zároveň také i učitelství zdravotní tělesné výchovy. Studium mě lákalo hlavně proto, abych poznala i jiné alternativní cvičební směry jako je například jóga a jógová terapie, tchaj-ťi, čchi - kung a Feldenkraisova metoda. Prvky z těchto všech směrů propojuji s fyzioterapii.

Při terapii respektuji individualitu každého z Vás a postupuji podle svého nejlepšího svědomí. Budu velice potěšena, když se mi podaří i Vás samotné zainteresovat do terapie a přijmout práci sám se sebou jako výzvu, jak tělu pomoci, aby fungovalo jako celek.

Pečujte o své tělo s láskou a začněte s prevencí ještě než něco začne bolet.

Těším se na Vás!

Vlastním platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Vzdělání

 • (2015 - 2018) Studium Jógy a jógové terapie v rámci celoživotního vzdělání na UK FTVS, výstupem je nejvyšší trenérské vzdělání, získání licence A
 • (2015 - 2017) Studium Zdravotní tělesné výchovy v rámci celoživotního vzdělání na UK FTVS, výstupem je učitel zdravotní tělesné výchovy
 • (2013 – 2016) Magisterské studium fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Téma diplomové práce: Senzorická integrace a praxe – literární rešerše, celková klasifikace státní závěrečné zkoušky: 1
 • (2010 – 2013) Bakalářské studium fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Téma bakalářské práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ruptuře vnitřního postranního vazu a předního zkříženého vazu kolenního kloubu, celková klasifikace státní závěrečné zkoušky: 1

Praxe

 • leden 2014 – květen 2016: Centrum léčby pohybového aparátu (CLPA), Praha
 • listopad 2014 – březen 2016: Centrum Prof. ČECHA, Praha
 • červen 2013 – prosinec 2015: Resort Svatá Kateřina u Počátek
 • říjen 2010 – prosinec 2016: praxe v nemocnicích a na klinikách

Odborné kurzy

 • Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie
 • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Viscerovertebralni vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Vestibulární rehabilitace v léčbě pacientů s poruchami rovnováhy
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 • Vnitřní prostory, Přístup Clary Lewitové (Fyzioterapie funkce)
 • O nohách, Přístup Clary Lewitové (Fyzioterapie funkce)
 • Diagnostický ultrazvuk ve fyzioterapii
 • Terapeutické využití kinesiotapu
 • Jóga a jógová terapie (750 hod.)
 • Jóga v rehabilitaci
 • Jógové pozice a yoga therapy pro fyzioterapii
 • Jóga pro těhotné
 • Metodika cvičení dětské jógy s předškoláky
 • Zdravotní tělesná výchova (500 hod.)
 • Bránice – hluboký stabilizační systém páteře s bližším pohledem na funkci a roli bránice
 • Komplexní terapie pletence ramenního
 • Workshop Feldenkraisovy metody pro začátečníky a mírně pokročilé
 • Kurz Spiraldynamik – Terapie bederní páteře
 • Kurz Spiraldynamik – Noha
 • Kurz Spiraldynamik – Chůze
 • Spinal Touch
 • Rituál pěti elementů
 • Reflexologie nohy
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury
 • Komplexní terapie trigger pointů a globální svalová inhibice
 • Lymfatická masáž
 • Masáž lávovými kameny
 • Sportovní a rekondiční masáž
 • Thajská masáž nohou
 • Masáž pro těhotné
 • Masáž proti migréně
 • Hloubková vibrační masáž
 • Reflexní masáž
 • Regenerační masáž s hloubkovou vibrací
 • Relaxační masáž
 • Hloubková tlaková masáž

Jazyky

 • Český jazyk - rodilý mluvčí
 • Anglický jazyk
Reference
FYZIOklinika Firma roku