Mgr. Zuzana Dvořáková – fyzioterapeut

ClZuzanaDBakalářské i magisterské studium fyzioterapie jsem absolvovala na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Studiem na této fakultě jsem získala znalosti v oblasti kinezioterapie a fyzikální terapie zaměřené na diagnostiku a terapii funkčních i organických poruch pohybového a nervového systému. Praxi jsem získala zejména pro ambulantní a klinickou praxi.

Jsem nadšená do dalšího vzdělávání a prohlubování znalostí, ráda bych se specializovala na oblast neurologických diagnóz a terapii s dětmi. Zajímám se také o psychosomatiku; vím, že fyzická a psychická pohoda jdou ruku v ruce. Zkušenosti jsou ve fyzioterapii nedocenitelné, ale každý z nás je jedinečný, proto ke každému přistupuji individuálně s maximálním úsilím.

Věřím, že společně najdeme vhodné řešení pro každého z Vás a dokážeme odstranit problém, který Vás k nám přivádí.

Těším se na Vás!

Vzdělání

 • (2011 – 2014) Bakalářské studium v oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Bakalářská práce na téma: Rehabilitace po traumatických poranění brachiálního plexu.
 • (2014 – 2017) Magisterské studium v oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Diplomová práce na téma: Hodnocení vlivu proprioceptivní ortézy ve vztahu ke klinickým testům u pacientů po rekonstrukci předního zkříženého vazu.

Odborné praxe

Klinické praxe v rámci magisterského studia

 • Rehabilitace Elpis Olomouc – ambulantní rehabilitace dospělých i dětí
 • Lázně Slatinice
 • Léčebné lázně Luhačovice MIRAMARE
 • Spinální jednotka Fakultní nemocnice v Bohunicích, Brno
 • Rehabilitační oddělení Dětské nemocnice, Brno

Klinické praxe v rámci bakalářského studia

 • RRR Centrum Olomouc – Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch
 • Lůžkové oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci – neurologie, neurochirurgie, kardiochirurgie, ortopedie, traumatologie
 • Lázně Slatinice
 • Rehabilitační oddělení Vojenské nemocnice v Olomouci
 • Poliklinika Olomouc – ambulantní praxe dospělých i dětí
 • Centrum léčebné rehabilitace Olomouc – Hodolany – ambulantní praxe dospělých i dětí

Letní odborné praxe v rámci bakalářského studia

 • Rehabilitace v Kostelci nad Orlicí – ambulantní rehabilitace dospělých i dětí
 • Rehiz s.r.o. Svitavy – ambulantní rehabilitace dospělých
 • Ordinace rehabilitace a fyzioterapie Jitka Patočková Svitavy – ambulantní rehabilitace dětí

Odborné kurzy, používané fyzioterapeutické techniky

 • Diagnostika a terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Aktivační systém reflexní lokomoce (Vojtova metoda) 
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Minor Paediatric Physiotherapy Avans Hogeschool
 • Breda v rámci programu Erasmus + Senzomotorická stimulace
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Kineziotaping
 • Reflexní masáž
 • Hloubková vibrační masáž

Jazyky

 • Český jazyk - rodilý mluvčí
 • Anglický jazyk
Sleva
Nabídka léčby
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Hledáme fyzioterapeuty
Vše o Rázové vlně