Mgr. Ing. Jitka Kamarýtová - fyzioterapeut

Bc. Ing. Jitka KamarýtováAbsolvovala jsem Inženýrské studium se specializací na Systémovou integraci procesů ve zdravotnictví na ČVUT v Praze, Bakalářské studium v oboru Fyzioterapie na 1. lékařské fakultě UK v Praze a Magisterské studium na UK v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu v oboru Aplikované tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami. Obě školy se řadí k velmi prestižním, předním českým univerzitám s evropskou úrovní studia, jež mě naučily mnoho metod s důrazem na komplexní přístup.
Vždy se snažím uvažovat nejen o tělesné schránce člověka, ale také o často podceňované psychologické rovině, jež s tělem úzce souvisí a mnohdy bývá dokonce i příčinou obtíží. V praxi se mi potvrdilo a osvědčilo, že jedině tento komplexní pohled na člověka vede ke správné diagnostice a vhodně zvolené terapii.
Své vědomosti a zkušenosti se snažím neustále prohlubovat a rozšiřovat, neboť fyzioterapie je neustále se rozvíjející obor s širokým spektrem možností a technik, kterými lze ovlivnit funkce i ostatních zdánlivě nesouvisejících tělních systémů. Kromě neustálého doplňování dalších odborných rekvalifikačních kurzů nyní navíc vyučuji na FTVS UK v Praze na katedře zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství.


Pomohu Vám vrátit se zpět ke kvalitnímu životu plného aktivního pohybu. 

Těším se na Vás!

Vlastním platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl.č.4/2010Sb.)

VZDĚLÁNÍ

 • (2014 - 2016) Magisterské studium na Univerzitě Karlově,  Fakulta tělesné výchovy a sportu, specializace: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami. Diplomová práce, téma: Využití pravidelného cvičení vycházejícího z prvků vývojové kineziologie u jedinců s vertebrogenním algickým syndromem. Státní zkouška z předmětů  složena s vyznamenáním.
 • (2011 - 2013) Magisterské studium, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, specializace: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Diplomová práce, téma: Kvalita života paraplegiků po rehabilitačním pobytu. 
 • (2008 - 2011) Bakalářské studium, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor Fyzioterapie. Bakalářská práce, téma: Fyzioterapie u pacientů se Spina Bifida. Státní zkouška z předmětů: složena s vyznamenáním.

ODBORNÉ PRAXE

 • (2014) Rehabilitace Budějovická, s.r.o., ambulantní individuální fyzioterapie.
 • (2012) NZZ Fyzioterapie Jílové u Prahy, ambulantní individuální fyzioterapie.
 • (2012 – 2013) RÚ Kladruby, fyzioterapie, individuální a skupinové LTV.
 • Praxe v rámci studia na VŠ: ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (I.-IV. oddělení, chirurgické oddělení, urologické oddělení, gynekologické oddělení, neurologické oddělení, klinika rehabilitačního lékařství, fakultní poloklinika), Institutu klinické a experimentální medicíny, Hamzově odborné léčebně Luže Košumberk, RÚ Kladruby, Revmatologickém ústavu Na Slupi, Nemocnici Na Bulovce, ÚVN Střešovice, C.L.P.A. Vysočany, Poliklinice Zahradní město.

ODBORNÉ KURZY, POUŽÍVANÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ TECHNIKY


 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Nespecifické mobilizace páteře a periferních kloubů
 • Mobilizace žeber dle Ludmily Mojžíšové
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové
 • Metoda senzomotorické stimulace a stabilizace pohybového systému dle Jandy a Vávrové
 • Komplexní terapie pletence ramenního
 • Proprioceptivní neuromuskulární stabilizace 
 • Bobath koncept
 • Metoda Brunkow
 • Brügger koncept
 • Spinální cvičení dle Čumpelíka a Véleho
 • Praktické využití jógy v rehabilitaci
 • Metoda Feldenkreis
 • Klappovo lezení
 • Flowin Basic
 • Flowin ve zdravotním cvičení
 • SM Systém - kurz pro pokročilé
 • Terapeutické využití kinezio tapu
 • Neinvazivní laserová terapie
 • Masáže (klasická, sportovní, reflexní)
chcete se léčit zdarma