Bc. Žofia Odziomková – fyzioterapeut

Žofia OdziomkováJsem absolventkou bakalářského studia oboru fyzioterapie na lékařské fakultě univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. V současné době se dále vzdělávám v oblasti fyzioterapie a tradiční čínské medicíny na TCM Institutu v Praze. O alternativní přístupy a jejich využití ve fyzioterapii jsem se začala zajímat v čase mého ročního studia na fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, díky panu PaedDr. Petrovi Tlapákovi, CSc., který mě inspiroval k tomu dívat se na lidské tělo jako na jednotný funkční celek ve smyslu “všechno se vším souvisí” a hledat souvislost i mezi zdánlivě nesouvisejícími faktory a ukazateli lidského těla.

Při terapiích uplatňuji celostní a individuální přístup ke klientům, humor (protože i smích léčí :), vstřícný přístup a empatii. Ráda využívám znalosti akupunkturních drah a psychosomatiky k práci s jednotlivými body a místy na lidském těle. Zajímá mě ale i neurologie a neurofyziologie a cvičení podle neurofyziologických principů, práce s měkkými tkáněmi a fasciemi lidského těla a mobilizace periferních kloubů.

Pokud se chcete VYléčit a ne jen léčit z Vašich potíží, budu moc ráda Vašim průvodcem k dosažení harmonie ve Vašem (nejenom) fyzickém těle. Pevně věřím, že společně nalezneme cestu k dosažení nejlepších výsledků v terapii.

Kdo chce, hledá cestu. Kdo nechce, hledá výmluvu.

Těším se na Vaši návštěvu!

Vzdělání

 • (2012 – 2015) Bakalářské studium, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Lékařská fakulta, obor fyzioterapie, Bakalářská práce: Hodnotenie a nácvik ADL pri Sclerosis Multiplex
 • (2013 – 2014) Studium v rámci výměnného programu Erazmus na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • (2015 – současnost) TCM Institut Bohemia – Institut tradiční čínské medicíny (techniky baňkování, akupunktura, moxa, švestkové kladívko, gua sha, cvičení Qi gong, fytoterapie, diagnostika pode principů TČM)

Odborná praxe, pracovní zkušenosti

 • (2014) Fitness Institut TONUS, Praha – Instruktor fitness a výživový poradce
 • (2015) Rehabilitačná ambulancia, REHAB s.r.o., Košice – fyzioterapie
 • (2015 – 2016) Centrum Liberta, Košice – dětská neurorehabilitace
 • (2016 – 2017) Německo – Soukromá fyzioterapeutka u dítěte s DMO
 • (2016 – 2017) NMSKB – Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, oddělení rehabilitace (ambulantní a lůžková rehabilitace)

Odborné kurzy, používané fyzioterapeutické techniky

 • Diagnostika a terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie
 • Cvičení na podkladě vývojové kineziologie – aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře
 • Techniky posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách
 • Kinesioterapie
 • Senzomotorická stimulace
 • Masáže (klasická regenerační a relaxační masáž, reflexní masáž)
 • Baňkování
 • Terapeutické využití kinesio tapu
 • Péče o pacienty s kloubními náhradami
Reference
FYZIOklinika Firma roku