Mgr. Hana Hamerníková – recepční, marketing

Mgr. Hana ŘezníčkováAbsolvovala jsem Střední zdravotnickou školu v Uherském Hradišti, obor Všeobecná sestra. Po závěrečných zkouškách jsem se rozhodla rozšířit svou odbornost také o oblast sociální, proto jsem vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně magisterský stupeň oboru Sociální Pedagogika.

Při svém studiu jsem se specializovala především na předměty zaměřené na komunikaci a mezilidské vztahy.

Během studia a krátce po něm jsem absolvovala zahraniční stáže za účelem rozvoje cizích jazyků. Zde na klinice budu jednou z prvních osob, na kterou se můžete obrátit v případě, že budete mít potíže a budete si přát domluvit termín návštěvy.

Skloubení studia zdravotních a sociálních věd mi dalo především uvědomění si, že pocit zdraví vychází z celkové pohody duševní, sociální i fyzické. V případě, že máte potíže nebo potřebujete pravidelný preventivní termín, s ochotou Vám pomůžu při kontaktu či setkání s Vámi.

 

Budu se na Vás těšit!

 

Vzdělání

  • (2009 – 2011) Magisterské studium, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Sociální pedagogika.
  • (2002 – 2006) Studium na střední škole, Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště, obor všeobecná sestra. Maturitní zkouška z předmětů vnitřní lékařství, chirurgie, ošetřování nemocných, psychologie a pedagogika, Český jazyk a literatura složena s vyznamenáním. Praktická zkouška.

Praxe

  • (2012 – 2014) Program H Plus. Koordinátorka lékařských aktivit v moderním soukromém zdravotnickém zařízení poskytujícím špičkovou komplexní ambulantní péči v ojedinělém prostředí.
Reference
FYZIOklinika Firma roku