Mgr. Jitka Marenčáková - fyzioterapeut

Fyzioterapeut Mgr. Jitka Marenčáková
Studium fyzioterapie jsem absolvovala na FTK Univerzity Palackého v Olomouci s vyznamenáním. Škola se řadí k předním českým univerzitám s evropskou úrovní studia. Kromě přístupu významných osobností tzv. „Pražské školy“, které obdivuji, mi studium ukázalo také mnoho dalších přístupů a technik s důrazem na komplexní přístup. Vždy uvažuji nejen o tělesné schránce člověka, ale i o jeho osobnosti, což vede ke správné diagnostice a vhodně zvolené terapii.

Své vědomosti a zkušenosti neustále prohlubuji a rozšiřuji, neboť fyzioterapie je dynamicky se rozvíjející obor s širokou paletou možností a technik, kterými lze ovlivnit funkce i ostatních tělových systémů. Komplexně vedená fyzioterapie pomáhá tedy ke zdravému pohybu i kvalitnímu životnímu rytmu. Fyzioterapie mne velmi baví a naplňuje.

V terapii nejvíce používám prvky z technik a konceptů postavených na neurofyziologickém podkladě, neboť pohyb začíná už v představě (tedy v našem mozku). Jsou to například Dynamická neuromuskulární stabilizaceProprioceptivní neuromuskulární facilitaceSensomotorická stimulace, cvičení s využitím balančních pomůcek atd.

Pevně věřím, že pod mým vedením společně nalezneme příčiny Vašich potíží a volbou vhodné, Vám na míru zvolené terapie, je rychle a pokud možno natrvalo odstraníme!

V naší FYZIOklinice k tomu, mimo jiné, využíváme nejmodernější pomůcky a přístroje špičkové kvality. Cvičení u nás Vás bude bavit a především Vám cíleně a rychle pomůže žít život v pohybu!

Těším se na Vás!

Přímý odkaz: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Platné
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu  (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl.č.4/2010Sb.) Předpokládané získání duben 2014

Vzdělání

 • (2010 - 2013) Magisterské studium, Univerzita Palackého, Olomouc, Fakulta tělesné kultury, obor Fyzioterapie. Diplomová práce, téma: Vliv klinického typu nohy na kinematické parametry chůze. Státní zkouška z předmětů Kineziologie, Kinezioterapie, Biomechanika, Fyzikální terapie, Diagnostika a terapie funkčních poruch, složena s vyznamenáním. 
 • (2007- 2010) Bakalářské studium, Univerzita Palackého, Olomouc, Fakulta zdravotnických věd, obor Fyzioterapie.Bakalářská práce, téma: Racionální přístup k terapii orofaciální oblasti v léčbě dysartrií dospělých. Státní zkouška z předmětů: Anatomie, Kineziologie, Kinezioterapie, Fyziologie a Patologická fyziologie, Fyzikální terapie, Fyzioterapie.
 • (2003-2007) Gymnázium Komenského, Havířov

Odborné praxe a stáže

 • Vršovická zdravotní, a.s., Praha. Ambulantní praxe dospělí a děti.
 • Zahraniční studium v programu Erasmus, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie. Dvousemestrální studium oboru Physiotherapy se zaměřením na Low back pain.
 • Sagena s.r.o., Frýdek-Místek. Ambulantní praxe dospělí.
 • R.R.R. Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, s.r.o., Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc, Lázně Darkov, a.s., Karviná, Lázně Luhačovice, a.s., Nerest s.r.o., Frýdek-Místek. Praxe VŠ.
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Ambulantní i lůžková praxe dospělých na oddělení rehabilitace, neurologie, chirurgie a ortopedie.
 • Státní léčebné lázně Jánské lázně s.p. – Dětská léčebna, Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. Dospělí. Praxe v rámci studia VŠ.
 • Fakultní nemocnice Olomouc – oddělení lůžkové i ambulantní rehabilitace, neurologie, ortopedie, traumatologie, pediatrie, kardiochirurgie. Praxe v rámci studia VŠ.

Odborné kurzy, používané fyzioterapeutické techniky

 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty
 • Mobilizace žeber dle Ludmily Mojžíšové
 • DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře - kurz A, B
 • Aktivační systém reflexní lokomoce (Vojtova metoda) - kurz A
 • Koncept diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Dr. Brüggera
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Funční vady nohou a zásady podiatrického vyšetření včetně PC analýzy
 • Techniky posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách
 • Balance course
 • Kurz Dornovy metody a Breussovy masáže

Publikace, vědecké práce

Získala jsem 1. místo v soutěži Cena rektora Univerzity Palackého v Olomouci za nejlepší studentskou vědeckou práci za rok 2013 v oboru kinantropologie. Klinická typologie nohy dle Mertona L. Roota, varozita a valgozita hlezenných kloubůVliv klinického typu nohy na kinematické parametry chůze

chcete se léčit zdarma