Mgr. Jitka Marenčáková – fyzioterapeut

Fyzioterapeut Mgr. Jitka MarenčákováStudium fyzioterapie jsem absolvovala na FTK Univerzity Palackého v Olomouci s vyznamenáním. Škola se řadí k předním českým univerzitám s evropskou úrovní studia. Kromě přístupu významných osobností tzv. „Pražské školy“, které obdivuji, mi studium ukázalo také mnoho dalších postupů a technik s důrazem na komplexní péči. Vždy uvažuji nejen o tělesné schránce člověka, ale i o jeho osobnosti, což vede ke správné diagnostice a vhodně zvolené terapii.

Své vědomosti a zkušenosti neustále prohlubuji a rozšiřuji, neboť fyzioterapie je dynamicky se rozvíjející obor s širokou paletou možností a technik, kterými lze ovlivnit funkce i ostatních tělových systémů. Komplexně vedená fyzioterapie pomáhá tedy ke zdravému pohybu i kvalitnímu životnímu rytmu. Fyzioterapie mě velmi baví a naplňuje.

V terapii nejvíce používám prvky z technik a konceptů postavených na neurofyziologickém podkladě, neboť pohyb začíná už v představě (tedy v našem mozku). Jsou to například dynamická neuromuskulární stabilizace, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, senzomotorická stimulace, cvičení s využitím balančních pomůcek atd.

Pevně věřím, že pod mým vedením společně nalezneme příčiny Vašich potíží a volbou vhodné, Vám na míru zvolené terapie, je rychle, a pokud možno natrvalo, odstraníme.

V naší FYZIOklinice k tomu, mimo jiné, využíváme nejmodernější pomůcky a přístroje špičkové kvality. Cvičení u nás Vás bude bavit a především Vám cíleně a rychle pomůže žít život v pohybu.

 

Těším se na Vás!

 

Přímý kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vlastním platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Vzdělání

 • (2010 – 2013) Magisterské studium, Univerzita Palackého, Olomouc, Fakulta tělesné kultury, obor fyzioterapie. Diplomová práce: Vliv klinického typu nohy na kinematické parametry chůze. Státní zkouška z předmětů: kineziologie, kinezioterapie, biomechanika, fyzikální terapie, diagnostika a terapie funkčních poruch; složena s vyznamenáním.
 • (2007– 2010) Bakalářské studium, Univerzita Palackého, Olomouc, Fakulta zdravotnických věd, obor fyzioterapie. Bakalářská práce: Racionální přístup k terapii orofaciální oblasti v léčbě dysartrií dospělých. Státní zkouška z předmětů: anatomie, kineziologie, kinezioterapie, fyziologie a patologická fyziologie, fyzikální terapie, fyzioterapie.
 • (2003–2007) Gymnázium Komenského, Havířov.

Odborné praxe a stáže

 • Vršovická zdravotní, a.s., Praha. Ambulantní praxe dospělí a děti.
 • Zahraniční studium v programu Erasmus, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie. Dvousemestrové studium oboru Physiotherapy se zaměřením na Low back pain.
 • Sagena s.r.o., Frýdek-Místek. Ambulantní praxe dospělí.
 • R.R.R. Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, s.r.o., Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc, Lázně Darkov, a.s., Karviná, Lázně Luhačovice, a.s., Nerest s.r.o., Frýdek-Místek. Praxe VŠ.
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Ambulantní i lůžková praxe dospělých na oddělení rehabilitace, neurologie, chirurgie a ortopedie.
 • Státní léčebné lázně Jánské lázně s.p. – Dětská léčebna, Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. Dospělí. Praxe v rámci studia VŠ.
 • Fakultní nemocnice Olomouc – oddělení lůžkové i ambulantní rehabilitace, neurologie, ortopedie, traumatologie, pediatrie, kardiochirurgie. Praxe v rámci studia VŠ.

Odborné kurzy, používané fyzioterapeutické techniky

 • Diagnostika a terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty
 • Mobilizace žeber dle Ludmily Mojžíšové
 • DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře – kurz A, B, C
 • Aktivační systém reflexní lokomoce (Vojtova metoda) – kurz A
 • Koncept diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému dle dr. Brüggera
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Funkční vady nohou a zásady podiatrického vyšetření včetně PC analýzy
 • Techniky posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách
 • Balance course
 • Kurz Dornovy metody a Breussovy masáže

Publikace, vědecké práce

Reference
FYZIOklinika Firma roku