Mgr. Petra Fialová - fyzioterapeut

Bc. Petra Fialová
Absolvovala jsem Magisterské studium na Univerzitě Karlově v Praze, obor Fyzioterapie. Jedná se o školské zařízení na velmi vysoké úrovni, kde jsme se naučila zejména metody s důrazem na komplexní přístup vnímání člověka jako celku, skládajícího se nejen z fyzické, ale také z psychické stránky.
V praxi se mi potvrdilo a osvědčilo, že jedině tento pohled na člověka a přístup k léčbě jeho obtíží vede ke správné diagnostice a vhodně zvolené terapii.
Jelikož fyzioterapie patří k neustále se vyvíjejícím oborům, snažím se stále vzdělávat a prohlubovat své vědomosti a rozšiřovat své dovednosti, tak abych vám vždy dokázala co nejlépe pomoci.
Mým cílem je nejen zbavit Vás omezujících a bolestivých obtíží, jež Vás trápí, ale také poradit Vám s účinnou prevencí, pomocí metod a technik, jež těmto problémům předchází.


Ukáži Vám, jak žít aktivní život plný zdravého pohybu.

Těším se na Vás!

Vlastním platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl.č.4/2010Sb.)

VZDĚLÁNÍ

 • (2013 - 2015) Magisterské studiu, Univerzita karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor Fyzioterapie, Magisterská práce na téma: Zhodnocení pohybových aktivit dětí školního věku.
 • (2009 - 2013) Bakalářské studium, Univerzita palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, obor Fyzioterapie. Bakalářská práce, téma: Balanční cvičení: Historie a současnost v rámci EBM. Státní zkouška z předmětů  Kineziologie, Fyziatrie, Rehabilitace v medicíně složena s vyznamenáním.

ODBORNÉ PRAXE

 • (2015 - současnost) FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o. Praha
 • (2014 - současnost) Asistence při studiu, klient s diagnosou svalové distrofie.
 • (2013 - 2015) MediCentrum Praha, ambulantní rehabilitační oddělení.
 • (leden – červen 2013) studijní stáž ve Finsku (SAMK - Satakunta University of Applied Sciences) v rámci programu Erasmus, v rámci studia Bc.
 • (červenec 2011) letní odborná praxe, Státní léčebné lázně Jánské lázně, s.p., (individuální terapie na oddělení pro dospělé).
 • (srpen 2011) letní brigáda, Státní léčebné lázně Bludov, s.p., (skupinová LTV, hydroterapie, termoterapie,...).

ODBORNÉ KURZY, POUŽÍVANÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ TECHNIKY

 • Komplexní přístup k diagnostice a terapii nosných kloubů
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka - diferenciální diagnostika a návrh terapie
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Terapeutický koncept Bazální posturální programy Jarmily Čápové
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Workshop Feldenkraisovy metody pro začátečníky a mírně pokročilé
 • Terapeutické využtí kinesio tapu
 • Fyzioterapie dětí
 • Pilates
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury
chcete se léčit zdarma