Mgr. Petra Fialová – fyzioterapeut

Mgr. Petra FialováAbsolvovala jsem Magisterské studium na Univerzitě Karlově v Praze, obor fyzioterapie. Jedná se o školské zařízení na velmi vysoké úrovni, kde jsem se naučila zejména metody s důrazem na komplexní vnímání člověka jako celku, skládajícího se nejen z fyzické, ale také z psychické stránky.

V praxi se mi potvrdilo, že jedině tento pohled na člověka a přístup k léčbě jeho obtíží vede ke správné diagnostice a vhodně zvolené terapii.

Jelikož fyzioterapie patří k neustále se vyvíjejícím oborům, snažím se stále vzdělávat a prohlubovat své vědomosti a rozšiřovat své dovednosti, tak abych vám vždy dokázala co nejlépe pomoci.

Mým cílem je nejen zbavit Vás omezujících a bolestivých obtíží, jež Vás trápí, ale také poradit Vám s účinnou prevencí, pomocí metod a technik, jež těmto problémům předchází.

 

Ukáži Vám, jak žít aktivní život plný zdravého pohybu.

Těším se na Vás!

 

Vlastním platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Vzdělání

 • (2013 – 2015) Magisterské studium, Univerzita karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor fyzioterapie. Magisterská práce: Zhodnocení pohybových aktivit dětí školního věku.
 • (2009 – 2013) Bakalářské studium, Univerzita palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, obor fyzioterapie. Bakalářská práce: Balanční cvičení: historie a současnost v rámci EBM. Státní zkouška z předmětů: kineziologie, fyziatrie, rehabilitace v medicíně; složena s vyznamenáním.

Odborná praxe

 • (2015 – současnost) FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha.
 • (2014 – současnost) Asistence při studiu, klient s diagnosou svalové dystrofie.
 • (2013 – 2015) MediCentrum Praha, ambulantní rehabilitační oddělení.
 • (leden – červen 2013) studijní stáž ve Finsku (SAMK – Satakunta University of Applied Sciences) v rámci programu Erasmus, v rámci studia Bc.
 • (červenec 2011) letní odborná praxe, Státní léčebné lázně Jánské lázně, s.p., (individuální terapie na oddělení pro dospělé).
 • (srpen 2011) letní brigáda, Státní léčebné lázně Bludov, s.p., (skupinová LTV, hydroterapie, termoterapie…).

Odborné kurzy, používané fyzioterapeutické techniky

 • Komplexní přístup k diagnostice a terapii nosných kloubů
 • Diagnostika a terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Terapeutický koncept „bazální posturální programy“ Jarmily Čápové
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Workshop Feldenkraisovy metody pro začátečníky a mírně pokročilé
 • Terapeutické využití kinesiotapu
 • Fyzioterapie dětí
 • Pilates
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury
Jak se u nás léčit zdarma