Mgr. Tereza Řeháčková – fyzioterapeut

Tereza ŘeháčkováJsem absolventkou magisterského studia fyzioterapie na FTVS UK. V rámci studia jsem získala potřebné znalosti v oblasti diagnostiky a terapie funkčních i strukturálních poruch pohybového aparátu a své znalosti a dovednosti si nadále prohlubuji prostřednictvím odborných kurzů. Zajímám se především o funkční poruchy pohybového systému, mám však praxi také z oblasti fyzioterapie v ortopedii, neurologii, traumatologii a dalších medicínských oborech. Jako aktivní sportovec se zajímám také o fyzioterapii ve sportu. Ráda propojuji fyzioterapii s jógou a zdravým pohybem.

V terapii se snažím o individuální a komplexní přístup a snažím se vždy najít skutečnou příčinu Vašich obtíží.

Těším se na Vaši návštěvu!

Vzdělání

 • (2015 – 2017) Magisterské studium fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Diplomová práce: Využití přístroje Imoove při ovlivňování posturální stability hráčů golfu
 • (2012 – 2015) Bakalářské studium fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Bakalářská práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Odborná praxe

 • (2016 – 2017) VŠTJ Medicina Praha – fyzioterapeut, instruktor pohybových aktivit

Odborné praxe v rámci bakalářského a magisterského studia

 • Privatpraxis für neuroorthopädische Rehabilitation und Schmerztherapie im Bewegungsapparat – sensomotorische posturale Therapie Schweinfurt (soukromá ambulantní praxe)
 • Ústřední vojenská nemocnice Praha (lůžková rehabilitace)
 • Fakultní nemocnice v Motole (spondylochirurgie, neurochirurgie, chirurgie, plicní oddělení a další)
 • Krajská nemocnice Karlovy Vary (ortopedie, neurologie, gynekologie, interna, ARO a další)

Odborné kurzy, používané fyzioterapeutické techniky

 • Diagnostika a terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka-diferenciální diagnostika a návrh terapie
 • Jógové pozice a yoga therapy pro fyzioterapii
 • Cvičení na podkladě vývojové kineziologie
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Senzomotorická stimulace
 • Terapeutické využití kinesiotapu
 • Posturální terapie
 • Instruktor jógy
 • Instruktor fitness
 • Masáž proti migréně
 • Regenerační a sportovní masáž
 • Reflexní masáž
Reference
FYZIOklinika Firma roku