Mgr. Tereza Škrampalová – fyzioterapeut

Mgr. Tereza ŠkrampalováJsem absolventkou magisterského studia fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde má tato specializace dlouholetou tradici, především díky působení mezinárodně uznávaných pedagogů a dalších odborníků jak v oboru fyzioterapie, tak i v oblastech neurologie, kineziologie a dalších.

Všechny získané vědomosti jsem díky dlouholetému působení ve vrcholovém sportu měla možnost pozorovat i v praktické rovině a tudíž si uvědomit mnohé zákonitosti, které ovlivňují náš organismus i člověka jako takového. S vědomím, že neexistuje univerzální přístup ke zdánlivě podobným obtížím, se snažím přistupovat k volbě terapeutických technik, které využívám a které aplikuji podle individuální situace každého jedince.

Fyzioterapie je nesmírně dynamické odvětví, kde neustálé vzdělávání, rozšiřování praktických dovedností a přijímání nových poznatků je podmínkou úspěšnosti diagnostiky a léčby Vašich obtíží. Pro své svědomí, ale především Vaše dobré zdraví, se snažím své vědomosti a zkušenosti neustále prohlubovat, abych Vám mohla dokázat, že život můžete žít naplno.

 

Těším se na Vás!

 

Vlastním platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Vzdělání

 • (2013 – 2015) Magisterské studium, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie. Diplomová práce: Silová kondiční příprava ve vrcholovém volejbalu žen a její vliv na zdraví hráček. Státní zkouška složena s vyznamenáním.
 • (2009 – 2013) Bakalářské studium, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie. Bakalářská práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s revmatoidní artritidou. Státní zkouška složena s vyznamenáním.

Odborná praxe

 • (2015 – současnost) FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha.
 • (2013 – 2015) Rehabilitační centrum MUDr. Nedělky, Praha 6, fyzioterapie.
 • (2013 – 2015) Fyzioterapeut u volejbalového družstva žen PVK Olymp Praha.
 • (2013 – 2015) Fyzioterapeut u fotbalového družstva dívek U-19 AC Sparta Praha.
 • (2012 – 2015) Fyzioterapeut na Světové sérii v plážovém volejbale v Praze.
 • (2012 – 2013) Fyzioterapeut u juniorského a seniorského národního týmu České republiky pozemních hokejistek.

Odborné kurzy, používané fyzioterapeutické techniky

 • Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie
 • Diagnostika a terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Vestibulární rehabilitace v léčbě pacientů s poruchami rovnováhy
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • The McKenzie – Mechanical Diagnosis and Therapy (Kurz A)
 • Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání
 • Manuální medicína u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství
 • Kinesiotaping
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury
Jak se u nás léčit zdarma