Věra Strnadová – recepční

Věra Strnadová – recepčníAbsolvovala jsem střední zdravotnickou školu v Karlových Varech. Po ukončení studia jsem začala svou praxi na lůžkovém rehabilitačním oddělení v nemocnici Ostrov nad Ohří, odkud jsem přesídlila do Plzně, kde jsem pokračovala na interním lůžkovém oddělení.

Poté se mi naskytla příležitost pracovat i v jiných oborech, kde jsem si rozšířila své schopnosti komunikace jak se zaměstnanci, tak se zákazníky, při sjednávání zakázek, odborné přípravy a školení zaměstnanců a administrativních činnostech spojených s vedením školícího střediska. V souvislosti s touto pracovní pozicí jsem absolvovala vzdělávání a odborný výcvik se zaměřením na lektorskou činnost spojenou se vzděláváním dospělých a získala jsem akreditaci Lektor dalšího vzdělávání o 7. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ).

Koexistence těchto dvou, na první pohled diametrálně odlišných oborů, mi otevřela zcela nový způsob vnímání, nikoliv jako uzavřeného odvětví, ale součásti celého systému práce a komunikace s klienty.

Na začátku naší vzájemné spolupráce to budu právě já, kdo Vás nasměruje do procesu Vaší léčby, budu vám nápomocna při řešení Vašich problémů a budu Vám k dispozici jak při telefonickém, tak při osobním kontaktu.

Těším se na Vás!

Reference
FYZIOklinika Firma roku