Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Syndrom přesýpacích hodin

Věnujete se cvičení břišních svalů? Ať už jste začali v dětském věku nebo právě teď, je dobré vědět o možných rizicích chyb, kterých se můžete nevědomky dopustit při nevhodném trénování nebo udržování ideální postavy. Problém může nastat při nesprávném posilování již v dětství. Pozornost zaměříme především na tzv. syndrom přesýpacích hodin.

Věnujete se cvičení břišních svalů? Ať už jste začali v dětském věku nebo právě teď, je dobré vědět o možných rizicích chyb, kterých se můžete nevědomky dopustit při nevhodném trénování nebo udržování ideální postavy. Problém může nastat při nesprávném posilování již v dětství. Pozornost zaměříme především na tzv. syndrom přesýpacích hodin.

Syndrom přesýpacích hodin

Tohoto syndromu si můžete všimnout při pohledu z přední strany, když zaměříte pozornost na břišní dutinu. Není zde patrná vyvážená aktivace všech břišních svalů, ale převládá zvýšené svalové napětí horní části břišní stěny, především přímého svalu břišního.

Vznik syndromu přesýpacích hodin

Syndrom přesýpacích hodin může vzniknout kvůli nevhodnému posilování a navození nesprávné koaktivace svalů na přední a zadní straně trupu.

Nejčastější příčinou syndromu přesýpacích hodin je nesprávné provádění posilovacího cviku „sed-leh“. K tomu se navíc často přidává také chybné dýcháni, při kterém je hrudník v nádechovém postavení a břišní svaly svojí aktivací předbíhají bránici. Při nesprávné a příliš časné aktivaci břišního svalstva není dosaženo potřebného oploštění bránice, což v konečném důsledku vede ke zvýšenému zapojení hlubokých zádových svalů. Při takto nevyváženém zatěžování břišního svalstva dochází ke zvýšené aktivaci horních vláken přímého svalu břišního, přičemž nejdůležitější hluboký břišní sval spolu se spodními vlákny přímého svalu břišního jsou naopak vyřazeny ze své funkce. Nejnovější studie prokazují, že břišní svaly a bránice na sebe anatomicky a funkčně navazují, a není pochyb o tom, že se navzájem ovlivňují i při nesprávném zatížení.

Tento chybný pohybový stereotyp se nakonec promítne i do běžných návyků. Nevyvážená aktivita svalů má za následek zátěž v necentrovaném postavení a může se projevit např. akutním nebo chronickým přetěžováním. To vše nám znemožňuje kvalitní koordinovanou stabilizaci bederní páteře.

Důsledky

Mezi další projevy tohoto syndromu patří tzv. inverzní (paradoxní) funkce bránice, která zapříčiní vtažení dolních žeber a pohyb hrudní kosti směrem dolů k pupíku při aktivaci bránice. Tato aktivace dále působí přes hrudní kost na horní žebra, kde pomocí nádechových svalů dochází k předozadnímu rozšíření horní části hrudního koše. Aktivita zejména v horní části břišních povrchových svalů způsobuje, že se hrudník nerozšíří. Bránice se pak neoploští a nemůže plnit svou funkci při dýchání ani důležitou úlohu stabilizace trupu.

U chronicky bolavých zad často vidíme, že postižený, hypertonický (zvýšeně napjatý) přímý sval břišní je schopný pracovat pouze ve svých horních vláknech a jeho dolní část je ochablá a nefunkční. Při funkčním vyšetření stability se to projevuje jako bolest v oblasti třísel. Nejzávažnější dopad to však má na bederní páteř a pánev – osové části našeho těla, jejichž špatné postavení má nepříznivé důsledky na celkové držení těla, bolestivé stavy a riziko dalších zranění.

Pohled fyzioterapeuta

Hlavním cílem fyzioterapie je navodit správnou aktivaci bránice a uvolnit napětí přetěžovaných svalů horního břicha a zad. Při aktivaci bránice je potřebné přistupovat ke každému pacientovi individuálně. Při protahování přímých břišních svalů využíváme plné natažení svalu a prodýchání minimálně 15 s v pozici „tuleně“ či „kobry“. Pro protažení zádových svalů je zase vhodná tzv. pozice dítěte.

Protažení přímého svalu břišního

 • Položte se na břicho
 • Ruce ohněte v loktech a opřete dlaněmi o zem či o podložku, na které ležíte, v úrovni svých ramen
 • S nádechem zdvihněte trup – v 1. fázi se zvedejte pouze pomocí zádových svalů, ve 2. fázi zapojte při zvedání i ruce
 • Hlavu vytahujte temenem vzhůru či proveďte její záklon
 • Ramena tlačte dolů
 • Ruce mějte natažené
 • Nohy mějte natažené a uvolněné
 • V pozici volně dýchejte
 • S výdechem se vraťte do výchozí pozice vleže na břiše

Protažení zádových svalů

 • Zaujměte pozici sedu na patách
 • Ruce natáhněte co nejvíce před sebe a dlaně, pokud možno i předloktí, položte na zem či na podložku tak, jak Vám to Vaše flexibilita dovolí
 • Opřete čelo o zem či o podložku
 • V pozici s otevřeným hrudníkem volně dýchejte
 • S výdechem se vraťte do výchozí pozice v sedu na patách

Doporučené články týkající se správné aktivace bránice:

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha

Zdroj: Dlouholetá odborná praxe v oboru fyzioterapie, vzdělávání v oblasti fyzioterapie.

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Související cviky

Související videa

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Aktivace šikmých břišních svalů v šikmém sedu

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Core training - Vzpor neboli "Plank"

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Core Training - vzpor neboli "Plank" se zdvihnutím jedné dolní končetiny

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Nácvik udržení nitrobřišního tlaku

Články, které by vás mohly zajímat

Propriomed

Jak užitečně využít terapeutickou tyč propriomed? Více se dozvíte v našem článku.

Jak správně posilovat břicho

V tomto článku se dozvíte, jak správně posilovat břicho a kterým cvikům se raději vyhnout.