Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Spiraldynamik®

Koncept Spiraldynamik® vychází z podrobné analýzy lidské anatomie, ať je to tvar a zakřivení kostí, svalových řetězců, či složitého vazivového systému. Tělo se přitom snaží chápat z pohledu funkce a vývoje člověka, ale i z pohledu evoluce všech organismů.

Historie

Začátky konceptu můžeme datovat k první polovině devatenáctého století. První základy položila Suzanne Piret a Marie-Madeleine Bézier, které společně pracovali na konceptu zvaném La coordination motrice (koordinace pohybu). Právě s nimi přišla v 60. letech do kontaktu fyzioterapeutka Yolande Deswarte. Deswarde dále pracovala s Dr. med. Christianem Larsenem na vytvoření konceptu, který by dokázal plnohodnotně popsat a pochopit motoriku lidského těla. Tímto konceptem se stal Spiraldynamik. Tím však vývoj neskončil. Na základě celosvětové spolupráce lékařů, fyzioterapeutů, tanečníků, instruktorů jógy a sportovců dochází k postupnému odhalování principů lidské motoriky.

Co je Spiraldynamik®?

Jak již bylo řečeno koncept Spiraldynamik® vychází z podrobné analýzy lidské anatomie, ať je to tvar a zakřivení kostí, svalových řetězců, či složitého vazivového systému. Tělo se přitom snaží chápat z pohledu funkce a vývoje člověka, ale i z pohledu evoluce všech organismů. Nachází tedy společné základy pro pohyb ryby v jezeře, běh koně, nebo chůzi člověka. Těmito principy, které nás všechny spojují jsou polarita, spirální princip, princip vlny, klínu a klenby.
Za využitích výše zmíněných stavebních bloků se Spiraldynamik® snaží o uvědomění a využití funkce a potenciálu lidského těla pro koordinovaný, ekonomický, dynamický pohyb bez bolesti.

Základní principy

Polarita

Polarita nám pomáhá se orientovat v těle a pochopit tak jeho funkci. Označuje dva protichůdné body v prostoru, nebo dva opačné stavy. Za dvojici pólů lze označit například hlavici kloubu a jeho jamku, flexi a extenzi, nádech, výdech. Představíme-li si tedy tyto dva póly v souřadnicové soustavě, můžeme začít definovat jejich přirozené vztahy. Jak ovlivňuje pohyb jednoho pólu chování toho druhého? Pohybují se osově symetricky? Zrcadlově symetricky? A pozorujeme tento přirozený pohyb i na těle pacienta? Díky polaritě můžeme tedy pochopit fyziologický a patologický pohyb obratle, ale i funkci a dysfunkci horní končetiny.

Spirální princip

Šroubovice je jedním ze základních stavebních prvků našeho těla. Tento tvar nalézáme ve stavbě kostí, vazů a svalů. Spirálovitě stočená je kost stehenní, vazy kyčelního kloubu, ale i jeho rotátory. Je to z toho důvodu, že spirálovitý tvar přináší stabilitu a sílu. Šroubovici však nalézáme nejen v strukturách našeho těla, ale i v jeho motorice. A jelikož už známe polaritu, můžeme zmínit, že pokud pozorujeme šroubovitý pohyb v jednom bodě, pak je zákonitě v jeho protipólu přítomný šroubovitý pohyb v opačném smyslu. Tomuto fenoménu říkáme sešroubování. Právě toto sešroubování poskytuje našemu tělu dostatek stability k vzpřímenému, bipedálnímu pohybu. Bez něj bychom stále byly čtvernožci.

Princip klenby a klínu

Princip klenby a s ním spojený princip klínu, poukazuje na obloukovité klenby přítomné na periferních částech našeho těla. Jak dobře víme z mechaniky, oblouková klenba je velmi pevný útvar, který se stává ještě stabilnější při zatížení. Stejného principu využívá naše tělo. V tomto případě jde o symetrické srolování dvou pólů proti sobě. Pokud si za póly určíme například první a pátý metatarz na noze, zjistíme, že zbytek metatarzů se tímto uspořádal do tvaru klenby, která je schopná jednak absorbovat náraz při došlapu, ale také vyvinout dostatek síly k odrazu.

Vlna

Zde se přesouváme z prostorového chápání trojrozměrného pohybu, do čtvrtého rozměru. Tím je čas. V motorice našeho těla nejde tedy jen o správně provedený pohyb, ale i o jeho správné načasování. Můžeme tedy pozorovat rytmicky se opakující aktivace a relaxace, pohyb a protipohyb. Jsou to například kývavé pohyby rukou dopředu a dozadu při chůzi, dopad s odrazem při běhu, nebo nádech s výdechem.
Špatná časová posloupnost, či absence tělu přirozené oscilace mezi dvěma stavy působí rušivě, vyvolává bolest. Princip vlny nás učí tyto odchylky nalézt a přes obnovu načasování, či znovu naučení schopnosti aktivace a relaxace odstranit příčinu bolesti.

Rozdělení těla

Spiraldynamik® rozděluje tělo na 13 koordinačních jednotek. Jsou to trup, kyčle, ramena, dolní končetiny, horní končetiny, ruce a nohy. Každá koordinační jednotka je přitom funkční, jasně kosterně definovaný útvar tvořen dvěma póly. Jednotlivé jednotky jsou samozřejmě úzce propojeny a dohromady tvoří pohybové ústrojí.

Terapie Spiraldynamik®

Klíčem při terapii je aby klient pochopil problém, uvědomil si jej a procítil si rozdíl mezi svým, chybným pohybovým stereotypem a novým koordinovaným, fyziologickým pohybem. Skrze navedení toho fyziologického pohybu dochází k mobilizaci kloubů, uvolnění hypertonických s posílením oslabených svalových skupin a napřímení osy těla. Konečným cílem je zakomponovat tento nový vzorec do běžných denních činností, ať je to zvedání těžké tašky, přenášení hrnku s kávou, nebo postávání na tramvajové zastávce. Jakmile naučíme naše tělo fungovat správně a rozeznáme chybný pohyb od fyziologického, docílíme rychlého, trvalého odstranění našich problémů. 

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha

Zdroj: Dlouholetá odborná praxe v oboru fyzioterapie, vzdělávání v oblasti fyzioterapie; https://www.spiraldynamik.com/

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Související cviky

Související videa

Pro zobrazení klikněte na

Zvýšení hybnosti (mobilizace) bederní páteře s fyzioterapeutem

Články, které by vás mohly zajímat

Cervikobrachiální syndrom

Bolest krční páteře vyzařující až do horní končetiny, mnohdy doprovázející migrény nebo bolest ramene. Více v tomto článku.

Bolest ramene v oblasti šlachy dlouhé hlavy bicepsu

Trpíte občasnými či trvalými bolestmi ramene? Možná bolest vznikla právě přetížením svalu na přední straně paže.

Posilování vs. fyzioterapie

V tomto článku si představíme základní rozdíly mezi posilováním a cvičením pod dohledem fyzioterapeuta.

Pojem „Pražská škola“

Termín Pražská škola označuje přístup ve fyzioterapii, kterým se odlišila fyzioterapie v Československu oproti světu.

Z Vašich dotazů by Vás mohlo zajímat

Artroskopická operace menisku

Dobrý den,

jsem po artroskopické operaci menisku a jeho částečném vyjmutí. Závodně se věnuji thaiboxu, proto se chci zeptat, zda ve sportu mohu dále bez problémů pokračovat nebo mi tak může snáze hrozit poranění dalších s…

Blokáda obratlů

Dobrý den,

usnula jsem ve vlaku v dost strnulé poloze a od té doby mám bolesti zad střílející na na levé straně "po lampasu", chodit mohu, sedím na podložce, na balonu a na klekačce (střídavě). Na RTG mi bylo oznámeno že…

Bolesti od SI skloubení

Dobrý den,

Před třemi lety u mě začaly bolesti vystřelující do levé nohy, příčinou je posun ploténky na rozhraní bederní a hrudní páteře a přetížení hrudní páteře. Po fyzioterapii a dlouhodobém cvičení bolesti odezněly, a…