Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Covid-19 (příznaky, diagnostika, průběh, postkovidová terapie)

Covid-19 je vysoce infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tento virus se svým expanzivním šířením způsobil pandemii po celém světě. Zde si řekneme několik základních informací týkající se Covid-19 jako jsou například základní příznaky, průběh fyzioterapeutického vyšetření nebo následná terapie.

Onemocnění covid-19 se poprvé objevilo v roce 2019 a dnes neexistuje člověk, kterého by se nějakým způsobem tato problematika nedotýkala. Z hlediska ovlivnění našeho zdraví má toto onemocnění velice variabilní projevy. Klinický průběh onemocnění můžeme rozdělit od asymptomatických či velmi mírných obtíží (80 % pacientů), přes středně těžký a těžký průběh nemoci (15 % pacientů) až po kritický průběh (5 % pacientů), který může skončit i smrtí pacienta. 

Základní příznaky

Mezi základní příznaky tohoto onemocnění patří:

 • subfebrilie (lehce zvýšená teplota)
 • horečka
 • únava
 • suchý kašel
 • dušnost
 • ucpaný nos nebo rýma
 • bolesti svalů
 • bolesti hlavy
 • bolesti v krku
 • nausea (nevolnost), zvracení, průjem
 • ztráta nebo porucha čichu nebo chuti

Většina pacientů se úspěšně vyléčí v domácím prostředí přibližně za 2 týdny. V případě těžkého průběhu dochází k uzdravení za 3-6 týdnů od projevů prvních příznaků nemoci. Pokud však příznaky přetrvávají delší dobu a nelze je odůvodnit jinými příčinami, hovoříme o post-akutním COVID nebo probíhajícím symptomatickém COVID syndromu. Mezi nejčastější přetrvávající symptomy, které vyžadují zařazení plicní rehabilitace do komplexní péče, patří: dušnost a dechově podmíněná redukce tolerance fyzické zátěže, svalová slabost, kašel, únava, bolest na hrudi, bolest v krku, mravenčení končetin a potíže s polykáním

V případě, že u pacientů přetrvávají dlouhodobě některé z potíží je vhodné po domluvě s ošetřujícím lékařem zařadit ambulantní plicní rehabilitaci, která probíhá pod dohledem fyzioterapeuta a na níž plynule navazuje domácí program plicní rehabilitace. Veškerá fyzioterapeutická péče, samostatné cvičení, úprava stravy, denního režimu a práce s psychikou vede k úspěšnému odstranění přetrvávajících potíží a možnosti vrátit se k pohybovým aktivitám jako před onemocněním.

Postup fyzioterapeutického vyšetření

Před zahájením rehabilitační léčby odebere fyzioterapeut nejprve kompletní anamnézu a provede kineziologické vyšetření. V rámci odběru anamnézy se identifikují hlavní symptomy pacienta a jejich výskyt včetně zhodnocení spouštěčů a také toho, co tíži symptomů snižuje či zcela eliminuje. Následuje kineziologické vyšetření, které obsahuje:

 • Palpační vyšetření dýchání během klidového dýchání, během maximálního nádechu a výdechu. Hodnotí se stranová symetrie během dechového cyklu.
 • Palpační vyšetření svalů a fascií ve vztahu k dýchání.
 • Vyšetření joint-play (kloubní vůle) zejména v oblasti skloubení hrudního koše.
 • Rozvíjení hrudníku pomocí páskové míry.

Terapie

Komplexní fyzioterapeutická péče zahrnuje edukaci pacienta, pohybovou léčbu, techniky respirační fyzioterapie a další fyzioterapeutické postupy vedoucí k úpravě zdravotního stavu. Techniky respirační fyzioterapie jsou cíleny na podporu optimálního dechového vzoru v klidu i během běžných denních a pohybových činností. Důležitým terapeutickým prvkem je tzv. lokalizované dýchání, kdy terapeut vytváří odpor v příslušné poloze pacienta a na potřebném místě pomocí svých dlaní. V tomto místě tak dochází pomocí dechu k uvolnění fascií (tkáň obalující svaly a orgány v těle) a svalů, k jejich optimálnímu zapojení do dechového stereotypu a optimalizaci asymetrie. Lze využít také přístrojových technik pracujících s odporem vzduchu, jejichž cílem je minimalizovat následky onemocnění, ale také snížit výskyt dušnosti a únavy a zlepšit adaptaci na fyzickou zátěž.

Dechové potíže nezpůsobují potíže pouze na úrovni dechových svalů, ale vytváří obrovskou vazbu na celý pohybový aparát. Dušnost a kašel vyvolává zvýšené nároky na pomocné nádechové svaly, které jsou přetížené a jejich napětí je zvýšené. Toto zvýšené napětí vyvolá změnu držení těla = předsunuté držení hlavy a ramen, zvětšení hrudního zakřivení, povolení břišních svalů atd. Dlouhodobá fixace tohoto špatného držení těla může vést ke vzniku kloubních blokád v tomto případě zejména v oblasti krční a hrudní páteře a žeber. Dále má toto držení neblahý vliv na bránici, která jakožto hlavní nádechový sval, podléhá změnám držení těla a výrazně tak ovlivní dechový stereotyp. Z tohoto důvodu jsou tedy nedílnou součástí fyzioterapeutické péče také techniky měkkých tkání a mobilizace, které řeší tyto problémy. Další součástí terapie je práce s dynamikou hrudního koše, pomocí již zmíněného lokalizovaného dýchání, ale také pomocí specifických cviků je potřeba udržovat (zlepšovat) hybnost hrudního koše. Postupně se zlepšujícím se zdravotním stavem je vhodné do terapie zařadit metody jako DNS, ACT, spirální stabilizaci, senzomotorickou stabilizaci, trénink svalů pánevního dna, bránice a ústního dna. 

Po řízené terapii, jejíž součástí je pravidelné domácí cvičení, je potřeba zařadit také pravidelnou pohybovou aktivitu vedoucí k optimalizaci stavů dušnosti při zvýšené fyzické námaze. Ideální je zvolit kombinaci vytrvalostní a silové aktivity. Vytrvalostní trénink může být jakýkoliv cyklický pohyb: procházka, běh, jízda na kole, běžky, plavání. Zprvu začneme velmi krátkým tréninkem max. 10 minut a se zlepšujícím se fyzickým stavem můžeme zvyšovat délku tréninku nebo intenzitu. Ideálně provádíme vytrvalostní trénink 3 - 5x týdně.

Postupně můžeme zařadit také silový trénink. Ideální je začít posilovat s vlastní vahou a postupně zvyšovat intenzitu tréninku nebo přidat mírnou zátěž pomocí činek či odporových gum nebo TRX. Ideální jsou komplexní cviky zaměřené na celé tělo. Cvičení provádíme 1 - 2x týdně po dobu 30 minut. Důležité je dodržování pauz, během kterých si pacient provádí dechová cvičení pro podporu optimálního dechového vzoru.                      

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha

Zdroj: Dlouholetá odborná praxe v oboru fyzioterapie, vzdělávání v oblasti fyzioterapie.

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Související cviky

Související videa

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Masáž zad ulevující astmatikům

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Aktivace správného dechového stereotypu

Články, které by vás mohly zajímat

Pružný hrudník a dýchání jako předpoklad pro správnou funkci páteře

Jak správně dýchat a čemu se vyvarovat, abychom podpořili správnou funkci páteře? Více v tomto článku.

Brániční dýchání

Plnohodnotné využívání plic odlehčí obrovskou tíhu svalům horní části hrudníku a aktivuje bránici do každého nového dne.

Jaké svalové potíže může nošení roušek způsobit?

Kdo by to řekl, že věc, která nás má chránit a pomoci nám, může zároveň i škodit a znepříjemňovat náš život? Více v článku.

Míčkování (míčková facilitace) dle Zdeny Jebavé

V tomto článku se dozvíte informace o míčkování neboli míčkové facilitaci podle české fyzioterapeutky Zdeny Jebavé.

Z Vašich dotazů by Vás mohlo zajímat

Problémy s bránicí

Dobrý den, 

chtěla bych se zeptat, mám už několik let problémy s bránicí. Svírání a tím způsobované zhoršené dýchání. Dále mám výrůstky na páteři. Je možné, že tyto problémy jsou způsobeny právě tímto problémem? Může…