Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Křečové žíly

Křečové žíly neboli varixy představují vleklé onemocnění žilního systému dolních končetin, které ve vyspělých zemích postihuje značnou část obyvatelstva. Odhaduje se přibližně u 25 % populace ve věku 30–70 let. U dětí jsou vzácné, objevují se především v pubertě a poté přibývají hlavně u žen mezi 20. a 30. rokem v souvislosti s těhotenstvím a po 40. roku po menopauze. Po 70. letech věku se uvádí přítomnost křečových žil až u 70 %.

Jak vznikají?

Křečové žíly vznikají rozšířením a prodloužením (elongací) jakékoliv povrchové žíly na podkladě degenerativních procesů žilní stěny: méněcenností vaziva v žilní stěně, vedoucí k rozšíření žíly a k nedomykavosti žilních chlopní. Zpětný tok krve zvyšuje žilní tlak, vznikají otoky a odtok krve a mízy z dolní končetiny směrem k srdci je zhoršen. Postižená končetina je ohrožena zánětem, v těžších případech dochází ke vzniku bércového vředu.

Jak se projevují?

Obtíže jsou různorodé, k nejčastějším patří pobolívání v místě křečových žil, pocit napětí, tíhy a plnosti končetiny, snadná únavnost, otoky končetin, které se objevují po celodenní práci nebo dlouhém stání. Potíže se zhoršují během dne, nejvyšší bývají večer a v letních měsících. Zmírňují se při vyvýšené poloze končetin a v menší míře při chůzi, kdy odtoku krve z končetiny napomáhá tzv. žilně svalová pumpa. K obvyklým obtížím patří svalové křeče, které daly křečovým žilám své jméno. Objevují se v noci hlavně v lýtkových svalech.

Křečové žíly patří mezi civilizační nemoci a jsou důsledkem vzpřímené chůze člověka. Jejich vznik urychluje dlouhodobé stání, těžká fyzická a statická práce, vyšší věk, nadváha a také zácpa.

Jak se léčí?

Léčba varixů může být chirurgická. Stripping (odstranění velké povrchové žíly) a ligace (podvázání žíly) v celkové anestézii jsou dosud standardními metodami u rozsáhlých kmenových varixů. Nevýhodou kromě několikadenní hospitalizace je přítomnost jizev a občasné poškození nervstva. Pokrokem bylo zavedení invaginační metody strippingu - možnost zavedení stripperu z třísla po horní část bérce, místo od kotníku k tříslu. Dalším přínosem byl vývoj ambulantní flebektomie - malý invazivní zákrok, při němž se při znecitlivění postupně odstraňují rozšířené křečové žíly, metoda je šetrná a téměř bezbolestivá. Tyto mikrochirurgické postupy umožňují léčbu mimo nemocniční zařízení, není nutná hospitalizace a druhý den po zákroku je možný běžný návrat do zaměstnání.

Léčba laserem – jedná se o nejnovější katetrizační metodu, při které se z drobného vpichu zavedenou laserovou sondou z vnitřní strany zneprůchodní (zataví) pouze hlavní žíla způsobující varixy. Křečové žíly se poté mohou buď radikálně odstranit operačně nebo ponechat k postupnému pomalému zmenšování až k jejich zmizení.

Následná léčba pomocí rázové vlny - po operacích lze aplikovat fokusovanou rázovou vlnu, která obecně urychluje hojení operované tkáně - tedy laserem spálenou tkáň uvnitř svalu, nebo povrchovou jizvu, aby se zkrátila doba rekonvalescence. Spálená žíla může bolet i měsíc. Po strippingu je bolestivost obvykle menší než po operaci laserem. Dále je vhodné užívat medikaci na podporu lymfy nebo otok dolních končetin (wobenzym, lioton). 
V případě, že v těle neprobíhá aktivní zánětlivá reakce, může být aplikována také radiální rázová vlna. U imobilních pacientů, nebo jedinců, u kterých není možný dostatečný pohyb lze radiální rázovou vlnu použít ke zvýšení průtoku krve v dolních končetinách a zamezit tak stagnaci krve a případnému vzniku trombů.

Prevence a režimová opatření

Vhodnou prevencí, ale zároveň i terapií je kompresní léčba. Kompresí dolních končetin zamezíme nadměrnému městnání krve a zvýšeným nárokům na žilní stěnu. Lze využít kompresních punčoch, či vhodným způsobem dolní končetiny obvázat elastickým obvazem. Další vhodnou metodou je použití přístrojové lymfodrenáže, kdy jsou pomocí vícekomorových kalhot stlačovány dolní končetiny pod určitým tlakem, pří čemž tak dochází ke zvýšené cirkulaci lymfy a zlepšení odtoku krve. Dále je třeba udržovat optimální tělesnou hmotnost a provádět vhodné sportovní aktivity jako je například plavání, turistika, jízda na kole a běžkách. Nevhodná je naopak silová zátěž, kdy jsou povrchové žíly utlačovány svalem, nedoporučují se sporty, kde hrozí poranění a také kde je výrazně zvyšován nitrobřišní tlak - vzpírání, kdy jsou povrchové žíly utlačovány svalem.

V rámci režimových opatření je dobré např. při dlouhodobém sedu procvičit kotníky a zatínat lýtkové svaly. Židle by také měla být nastavena tak, aby utlačovala oblast pod koleny. Vhodné je rovněž sprchování končetin studenou vodou. Velmi účinná je občasná elevace končetin s redukcí hydrostatického venózního tlaku a nácvik správného dýchání. Oblékání a obouvání je z hlediska žilního postižení končetin také poměrně důležité. Oděv by měl být volný, pohodlný, neměl by nikde škrtit a měl by být vhodně přizpůsobený okolní teplotě. Boty by měly být pohodlné, takové, které se dobře přizpůsobí tvaru nohy. 

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha

Zdroj: Dlouholetá odborná praxe v oboru fyzioterapie, praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využitím fokusované rázové vlny.

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Související cviky

Související videa

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Stoupání na špičky a paty vsedě

Články, které by vás mohly zajímat

Problémy související s infarktem

Jaké jsou rizikové faktory, příčiny a důsledky infarktu myokardu? Co můžete udělat pro své zdraví a jak vypadá léčba?

Oteklé nohy

Otoky jsou způsobeny nahromaděnou intersticiální tekutinou a tímto dochází ke zvětšení objemu. Více v našem článku.

Jak na pohybovou aktivitu po srdečním infarktu

Jaká jsou kritéria optimální pohybové aktivity? Z čeho se skládá ideální trénink a na co si při tréninku dávat pozor?

Cvičení po infarktu myokardu (2.díl)

Léčba infarktu nekončí propuštěním z nemocnice, ale vyžaduje dodržování režimových opatření a pravidelný pohyb.

Z Vašich dotazů by Vás mohlo zajímat

Gangliony

Dobrý den,

trpím na gangliony na prstech rukou a někdy v chodidlech.