Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Epilepsie

Jedná se o neurologickou poruchu, která se vyznačuje záchvaty, které se opakují a přichází zcela náhodně. Příčinou jsou abnormální výboje nervových buněk v mozku. Toto onemocnění se může objevit v každém věku. Existuje několik druhů epilepsie i typů záchvatů. Ty se mohou projevovat jako křeče, které doprovází ztráta vědomí či jako pouhé zahledění.

Epilepsie je neurologické onemocnění týkající se poruchy centrálního nervového systému (CNS), při kterém se činnost mozku jeví jako abnormální a způsobuje tím různé záchvaty nebo stavy neobvyklého chování, pocitů a místy i samotnou ztrátu vědomí.

To podstatné, co je potřeba vědět

Jde o onemocnění, které postihuje jak muže, tak ženy všech etnických ras stejně. Může se objevit naprosto u kohokoliv bez ohledu na původ či věk.

Epileptické záchvaty jsou velmi různorodé a u každého se mohou velmi lišit. V některých případech se jedná o stav, kdy jedinec jednoduše hledí několik vteřin do prázdna a jindy zas dochází k opakovaným záškubům horních nebo dolních končetin. Pokud jste někdy takový záchvat prodělali a bylo to pouze jednou, neznamená to nutně, že máte epilepsii. Pro diagnostiku jsou obvykle vyžadovány nejméně dva nevyprovokované záchvaty.

U většiny lidí trpící tímto onemocněním lze záchvaty kontrolovat příslušnými léky a v některých případech i chirurgickým zákrokem. V mnoha případech je nezbytná celoživotní léčba, u jiných záchvaty zmizí a u dětí s epilepsií se mohou tyto stavy vytratit s věkem.

Příznaky

Záchvaty u epilepsie bývají přechodné a krátkodobé, obvykle sekundového či minutového průběhu.

Příznaků je mnoho a mezi ně patří:

  • změna vědomí
  • hybné projevy, jako jsou záškuby nebo propínání končetin, stočení hlavy, trupu, očí, pád nebo i složitější stereotypy neúčelného chování
  • neobvyklé smyslové vjemy - zrakové, čichové, sluchové, brnění končetin nebo pocení

Tyto příznaky se mohou během záchvatu objevovat samostatně nebo v mnoha různých kombinacích. Podle místa vzniku a průběhu se epileptické záchvaty dělí na generalizované a ložiskové.

Ložiskové záchvaty

Vycházejí z omezené oblasti mozkové kůry. Nemusí při nich být porucha vědomí a pokud tomu tak je, tak pouze částečně. Postižený jedinec si tak může celý průběh záchvatu pamatovat. Tyto záchvaty příznakově odpovídají místu postižení mozku a některé jsou doprovázeny tzv. automatismy nebo též stereotypy neúčelného jednání a chování. Ložiskový záchvat občas začíná subjektivním vjemem, který se označuje jako předzvěst. Projevuje se nevolností, pocity tlaku nad žaludkem apod. Samotný ložiskový záchvat může ve svém průběhu přejít v záchvat generalizovaný.

Generalizované záchvaty

Při generalizovaných záchvatech dochází k abnormálním výbojům, které zasahují hned od začátku obě poloviny mozku najednou. V prvních momentech přichází porucha vědomí a jedinec si často celý průběh záchvatu nepamatuje. Jedním z běžných generalizovaných záchvatů je tzv. absence, která se projevuje zárazem v činnosti a zahleděním, nebo generalizované tonické a klonické křeče s bezvědomím. Ty se prvotně projeví intenzivním napětím všech svalů, které následně přechází do oboustranných záškubů. U takového typu záchvatu může často docházet k poranění jedince pádem, popálením, při tonutí apod..

Kdy navštívit lékaře?

Při výskytu výše uvedených příznaků, které se objevují záchvatovitě a opakovaně po určitém období klidu, vzniká podezření na přítomnost onemocnění. Období klidu může být různě dlouhé, někdy se jedná o hodinu jindy o roky. Pokud se záchvat objeví poprvé, nelze rovnou říci, že se jedná o epilepsii. Existuje určitý počet lidí, u kterých dojde během života k záchvatu, ale už se nikdy více neopakuje. Většinou se jedná o tzv. příležitostní záchvaty, které jsou něčím vyprovokovány (alkohol, drogy, nedostatek spánku, tekutin či duševní přepětí). Takové záchvaty není potřeba léčit, ale je vhodné navštívit lékaře (neurologa). Je totiž nutné vyloučit symptomatickou epilepsii, která by mohla být spojena s jiným onemocněním.

Příčiny, rizikové faktory a komplikace

U více než poloviny pacientů (60%) nelze ani nejmodernějšími zobrazovacími metodami zjistit jasnou příčinu vzniku onemocnění. Podle EEG (elektroencefalografie) je sice funkce mozku narušena, ale mozek se jinak jeví jako naprosto normální. U zbylých 40% bývá epilepsie spojena s různými onemocněními mozku. Příčin vzniku takového onemocnění je hned několik: genetický vliv, úrazy hlavy, infekční choroby, prenatální vývoj, vývojové poruchy atd.

Mezi faktory, které mohou zvýšit riziko epilepsie, lze zařadit následující: stáří, cévní mozkové příhody, infekce mozku, demence nebo záchvaty v dětství.
Výskyt epileptického záchvatu v nevhodnou chvíli s sebou může nést určité komplikace, které mohou být nebezpečné nejen samotnému pacientovi, ale i jeho okolí. Mezi takové komplikace patří např.: pád, utonutí, autonehoda, období těhotenství či emoční zdravotní problémy.

Léčba

Nejběžnějším postupem při léčbě epilepsie je použití léků, které ovlivňují nervovou činnost jedince. Léky se liší podle druhu záchvatu, věku či pohlaví apod., protože účinek jednoho léku nemusí mít stejný léčebný efekt pro všechny. Dále lze využít speciálních diet nebo operačního zákroku, při kterém je zaveden implantát ovlivňující mozkovou aktivitu a dotyčný se tak cítí lépe.

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha

Zdroj: Dlouholetá odborná praxe v oboru fyzioterapie, vzdělávání v oblasti fyzioterapie;
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/epilepsy/symptoms-causes/syc-20350093; https://www.pfizer.cz/va%C5%A1e-zdrav%C3%AD/epilepsie/p%C5%99%C3%AD%C4%8Diny-nemoci; https://www.fnbrno.cz/informace-pro-nemocne-s-epilepsii/t1453; https://www.webmd.com/epilepsy/guide/treating-epilepsy#1
Zdroj: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/epilepsie

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Články, které by vás mohly zajímat

Roztroušená skleróza (RS)

V tomto článku se dozvíte základní informace o roztroušené skleróze i metodách léčby zahrnující pohyb a rehabilitaci.

Therasuit

Jak funguje terapie therasuit a jak jí nejlépe využít? Více se dozvíte v našem článku.

Neuralgie nervus trigeminus (bolest trojklanného nervu)

Trápí Vás intenzivní bolesti v oblasti oka, tváře a dolní čelisti? Může se jednat o neuralgii trigeminu. Více v tomto článku.

Nervosvalová onemocnění

Co jsou nervosvalová onemocnění, jak vznikají a jak je lze léčit? To vše v našem článku.

Z Vašich dotazů by Vás mohlo zajímat

Metoda Therasuit

Dobrý den, 

chtěla bych Vás moc poprosit o radu. Zaujala mě metoda Therasuit. Zajímalo by mě, jestli se tato metoda používá i u dospělých osob. 
Předem moc děkuji za odpověď.

Paréza obličeje

Dobrý den,

obracím se na vás s dotazem a možnou pomocí. Mám poporodní parézu levé části obličeje (spadlý koutek, nedovíratelné levé oko, nehybné obočí). Byla by možná konzultace a popřípadě rehabilitace?

Děkuji za o…

Parkinsonova choroba

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, zda máte zkušenosti s rehabilitací u Parkinsonovy choroby. Jak by měla být častá a jaké metody případně používáte?
Moc děkuji.