Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Jak na pohybovou aktivitu po srdečním infarktu

Pohyb patří mezi základní fyziologické potřeby člověka. Má pozitivní vliv na zdraví a kvalitu života a patří k nejvýznamnějším činitelům prevence poruch zdraví.

Potřeba fyzické aktivity je ovšem velmi často podceňována a přesouvána (např. na rozdíl od potřeby příjmu potravy) na druhou, možná až na třetí kolej. Nedostatek pohybové aktivity a sedavý životní styl je typickým znakem dnešní společnosti. Trpí-li pak člověk nějakým onemocněním, často vyřadí pohybovou aktivitu ze svého života nadobro, protože má pocit, že sport je pouze pro zdravé jedince. Opak je ale pravdou.

Pohybová aktivita musí být pouze přizpůsobena stavu cvičícího (věk, pohlaví, cíle, trénovanost, zdravotní stav atd.). V následujícím textu se zaměříme na základní zásady a doporučení pro cvičení jedinců po srdečním infarktu.

Určení optimální pohybové aktivity

Optimální pohybovou aktivitu určují kritéria FIT – frekvence, intenzita, trvání/timing.

  • Frekvence – minimálně 3–5× týdně.
  • Intenzita – hodnotí se pomocí tepové frekvence a tlaku krve před cvičením, v jeho průběhu a po skončení. Limitem pro cvičení by v této fázi měl být vzestup tepové frekvence o 20-30 tepů/min. a nárůst systolického tlaku o 30 mmHg. Ze začátku je vhodný odborný dohled zdravotnického personálu. Později můžete využít sporttester s hrudním pásem nebo prostou zkoušku mluveným slovem. Při optimální intenzitě zátěže byste měli být schopni říct prostou větu, dokážete-li zpívat, intenzita je příliš nízká, pokud naopak nedokážete říct ani holou větu, zátěž je již příliš vysoká.
  • Trvání/Timing – doporučujeme vytrvalostní aktivity (těmi se rozumí pohybové aktivity trvající 40 min. a déle), které podporují spalování podkožního tuku, mají pozitivní vliv na hodnoty krevních lipidů a pomáhají snižovat krevní tlak.

Složení tréninku

Vlastní trénink by se měl skládat z fáze zahřívací, vlastního aerobního tréninku, silového tréninku a relaxace.

Zahřívací fáze

Zahřívací fáze (10–15 minut) usnadňuje přechod z klidu do plného zatížení, zlepší prokrvení a napětí kosterního svalstva. Zařaďte prostá cvičení nebo cvičení s různým náčiním (gymball, overball). Součástí je i strečink svalů zatěžovaných v dalších fázích tréninkové jednotky.

Aerobní fáze

Hlavní část tréninkové jednotky tvoří fáze aerobní (25–40 minut). Probíhá nejčastěji na bicyklových trenažerech (v ambulantních zařízeních či lázních) nebo formou tzv. kruhového tréninku, který zahrnuje cvičení svalstva dolních i horních končetin a trupu na různých typech trenažérů. Správnou volbou jsou obecně cyklické sporty – (kolo, pomalý běh, chůze, Nordic walking) u nichž je snadné postupně zvyšovat zátěž.

Silový trénink

Dlouhou dobu se nedoporučovalo zařazovat silový trénink kvůli obavě ze zvýšení krevního tlaku a také pro možný nepříznivý efekt na remodelaci (přestavbu) levé komory srdeční. Mnohé studie však poukázaly na prospěšnost (prevence atrofie svalů) a bezpečnost posilovacího tréninku. Racionálním argumentem je i fakt, že při každodenních činnostech určitou sílu potřebujete. Doporučujeme však zahájit silový trénink až po 4 týdnech aerobního tréninku a nechat si otestovat reakci krevního tlaku na izometrickou zátěž tzv. „handgrip“ testem. Se stanovením vhodné počáteční intenzity Vám může pomoci fyzioterapeut díky tzv. metodě 1-RM (one repetition maximum).

Relaxační fáze

Smyslem relaxační fáze (10–15 minut) je opětovný návrat cirkulačních poměrů na předtréninkovou úroveň. K postupnému zklidnění pomůže strečink, pomalejší chůze nebo různé relaxační techniky.

Čtyři P

S plánováním a výběrem pohybové aktivity Vám může pomoci dodržování „čtyř P“:

  • Pravidelnost – provádějte tělesnou aktivitu pravidelně, denně, využijte běžné denní činnosti jako je např. cesta do práce, chůze do schodů, procházky se psem.
  • Postupnost začněte od nejlehčího a postupně přidávejte (nejdříve počet opakování, poté intenzitu/zátěž).
  • Přiměřenostvyhněte se přetížení, které už nepřináší radost a může se projevit bolestí pohybového aparátu a nechutí v aktivitě pokračovat.
  • Pestrost fyzické zátěže – je předpokladem pro rozvoj všech základních pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost a obratnost).

Pozor: Nezapomeňte se před zahájením tréninku poradit s odborným zdravotnickým personálem o svém aktuálním stavu a případných přidružených nemocech a zdravotních komplikacích. Nechte si doporučit aktivitu podle svých individuálních možností a schopností.

Více než žádoucí je také přesná instruktáž jednotlivých cviků, korekce sedu i stoje a odstranění svalových dysbalancí.

Přejeme Vám hodně zdaru v každém ohledu, protože…

„Kdo chce hýbat světem, ať nejdříve hýbe sám sebou.“ Sokrates

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha

Zdroj: Dlouholetá odborná praxe v oboru fyzioterapie, vzdělávání v oblasti fyzioterapie

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Související cviky

Související videa

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Stoupání na špičky a paty vsedě

Články, které by vás mohly zajímat

Cvičení po infarktu myokardu (2.díl)

Léčba infarktu nekončí propuštěním z nemocnice, ale vyžaduje dodržování režimových opatření a pravidelný pohyb.

Problémy související s infarktem

Jaké jsou rizikové faktory, příčiny a důsledky infarktu myokardu? Co můžete udělat pro své zdraví a jak vypadá léčba?

Křečové žíly

Křečové žíly neboli varixy představují vleklé onemocnění žilního systému dolních končetin. Více v našem článku.

Oteklé nohy

Otoky jsou způsobeny nahromaděnou intersticiální tekutinou a tímto dochází ke zvětšení objemu. Více v našem článku.

Z Vašich dotazů by Vás mohlo zajímat

Gangliony

Dobrý den,

trpím na gangliony na prstech rukou a někdy v chodidlech.