Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Prof. MUDr. Jan Jirout, DrSc.

Jan Jirout se narodil 3. 6. 1912 v Praze. Úspěšně zakončil studium na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze roku 1937.

Po studiu nastoupil na neurologickou kliniku akademika Hennera. Od začátku se zabýval základy rentgenologie se specializací na změny nervového systému. Od roku 1945 vedl rentgenologické oddělení na neurologické klinice a roku 1946 se stává docentem v oboru neurologie. V roce 1959 byl ve stejném oboru jmenován profesorem Karlovy univerzity. Na neurologické klinice akademika Hennera se profesor Jirout velmi zásadně podílel na rozvoji neuroradiologického oddělení, zavedl zde kontrastní vyšetřovací metody: pneumoencefalografii (speciální rentgenologická vyšetřovací metoda nitrolebních mozkových cest) a pneumopyelografii (rentgenové kontrastní vyšetření ledvinné pánvičky) a počátkem 70. let byla přidána také angiografie (vyšetření cév zobrazovací metodou). Jirout také velmi podporoval rozvoj počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance.

Profesor Jirout se podílel na vývoji neuroradiologie – podoboru radiologie (lékařského oboru využívajícího ionizující záření) zabývajícího se chorobnými změnami mozku a míchy. Byl velmi uznávaným neurologem i za našimi hranicemi. To dokazuje výčet organizací, na jejichž aktivitách se podílel:

  • zakládající člen neuroradiologické sekce Světové neurologické federace
  • předseda Evropské neuroradiologické společnosti
  • člen Americké neuroradiologické společnosti
  • člen Německé radiologické společnosti a zároveň předseda její neuroradiologické sekce

Profesor Jirout byl jedním z nejvýznamnějších členů tzv. „Pražské školy“. Byl velice vzdělaný v oboru myoskeletální medicíny a velmi dobře a účinně praktikoval manuální techniky. Díky svým znalostem a publikacím se významně zasadil o rozvoj oboru rehabilitace a myoskeletální medicíny u nás i v zahraničí. Zemřel 25. 10. 2001.

Nejvýznamnější publikace:

  • Jirout, J.: Neuroradiologie páteře a páteřního kanálu se zvláštním zřetelem k funkční rentgenové diagnostice. Avicenum, Praha 1973
  • Jirout, J.: Obecná neuroradiologice. SZdN, Praha 1953
  • Jirout, J., Zikulavá, F.: Radiological Diagnosis of Developmental Disorders of the Nervous System and Adjacent Structures. Univerzita Karlova, Praha 1987
  • Jirout, J.: Speciální neuroradiologie. Sv. 1. SZdN, Praha 1956
  • Jirout, J.: Speciální neuroradiologie. Sv. 2. SZdN, Praha 1956
  • Jirout, J.: Encefalografie: Použití encefalografie v klinické neurologické praxi a nové vyšetřovací metody, zjištěné studiem průvodných zjevů. Lékařské knihkupectví a nakladatelství, Praha 1948

Autor: Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT, FYZIOklinika s.r.o.

Zdroj: internet: medvik.cz, orlabs.oclc.org; Kolář, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi. Galén, Praha 2009

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.