Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Airex - Malá noha

Cvičení je vhodné především pokud máte plochou nohu nebo problémy s rovnováhou. Dále se používá např. v pozdějších fázích rehabilitace při bolestech kloubů dolních končetin nebo po poúrazových stavech.
 

Cíle cvičení

 • aktivace svalů držících klenbu nohy
 • vědomá aktivace nožní klenby v klidu i při pohybu
 • zlepšení rovnováhy
 • zlepšení vnímání dolních končetin
   

Nejčastější chyby

 • prsty nohy se koncovými články jako drápky zarývají do podložky
 • koleno se čéškou vtáčí dovnitř
 • nedostatečná opora všech 3 opěrných bodů na plosce zároveň (pata, malíkový a palcový kloub)
   

Jak často provádět

 • ideálně denně
 • 3-5x na každou nohu
   

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit. Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.). Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Související cviky

Související videa

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Core Training - trénink rovnováhy