Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Senzomotorika a nestabilní podložky

Otázka

obrý den,

Máte zajímavý text u senzomotoriky, proč nestabilní podložka?

Odpověď

Dobrý den,

u senzomotorického cvičení se nestabilní podložky využívají hojně a zcela běžně. Přínos nestabilní podložky spočívá v tom, že se zvyšuje množství stimulů a tím i informací přicházejících z chodidla do mozku, zároveň vzrůstají nároky na práci svalů nohy, dochází ke stabilizaci pánve a centraci kyčelního kloubu. Cvičením na nestabilní podložce dále dochází k úpravě nastavení správné osy dolní končetiny, která je pro jakákoliv cvičení zcela nezbytná. Díky nestabilitě, kterou podložka poskytuje se zvyšují nároky na některé skupiny svalů a cvičení se stává efektivnějším. 
Cvičení na nestabilních plochách je také velmi často využíváno k posílení svalů hlubokého stabilizačního systému. Dá se tedy říci, že při použití nestabilních ploch dochází k aktivaci hlubokých svalů, které jsou zodpovědné za posturální nastavení. Nestabilní plochy jsou dobrým pomocníkem nejen při posilování svalů nohy, ale i při komplexním posílením svalů celého těla.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
tým FYZIOkliniky

Pozn.: Odpovědi na zdravotní dotazy mají pro klienty informativní charakter a nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. V případě, že na základě podobnosti popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat své potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.