Pomůžeme od bolesti
Dnes je zavřeno

Patní ostruha a rázová vlna

Otázka

Dobrý den,

chtěl bych se informovat o rázové vlně na patní ostruhu. Chodil jsem na rehabilitice a moc to nepomohlo. Stále to bolí.
 

Odpověď

Dobrý den,

patní ostruha je jedním z nejčastějších problémů, které přivádějí klienty do našich ordinací. Řada z klientů je frustrována dlouhotrvající neúspěšnou léčbou a opakovanými recidivami problémů. Na jedné straně stojí nízká účinnost fyzikální léčby, kterou klient absolvoval a na straně druhé vytržení terapie z celkového kontextu řešení zdravotního problému.
Patní ostruha nevzniká náhodně. Její příčinou je dlouhodobé přetěžování měkkých tkání. Ačkoliv se projevuje na koncové části těla, její příčina může být např. ve vadném držení bederní páteře, které ovlivňuje souhru níže uložených svalových skupin. V případě, že “máte patní ostruhu v rodině”, lze usuzovat spíše na dědictví nevhodných pohybových návyků, než na dědictví vrozené dysbalance, která by v pozdějším věku “nechala patní ostruhu vzniknout”. Přejete-li si patní ostruhy trvale zbavit, bude třeba pracovat fyzioterapeuticky s příčinou jejího vzniku - napravit držení těla tak, aby nebyly měkké tkáně v oblasti plosky nohy nadměrně přetěžované. Zkušený fyzioterapeut by Vám tedy měl umět vysvětlit proč patní ostruha vznikla a jaká režimová opatření byste měli dodržovat, aby se zánět vyléčil a znovu nevznikl. Při výběru fyzikální metody je třeba brát v potaz, jak účinnost, tak časovou náročnost a případnou invazivitu. Předmětem aplikace fyzikální terapie není, jak bývá někdy mylně předpokládáno, rozdrcení již vzniklého kalcifikátu, ale eliminace chemického zánětu, který tento útvar obklopuje a způsobuje nepříjemnou bolest. Kombinace obou rázových vln a dodržování režimových opatření se v současné době jeví, jako jeden z nejúčinnějších postupů.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
tým FYZIOkliniky
 

Pozn.: Odpovědi na zdravotní dotazy mají pro klienty informativní charakter a nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. V případě, že na základě podobnosti popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat své potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.